Concurs directori/directori adjuncți 2017

     ANUNȚ - referitor la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

     Inspectoratul Școlar al Județului Teleorman anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din  județul  Teleorman

 

 


     ORDIN pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3969/2017

 

 


 • Dosarele de înscriere ale candidaților se vor depune în format letric la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017;
 • Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia de concurs,  aprobată prin OMEN Nr. 3969/30.05.2017;
 • Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017;
 • Probele de evaluare a curriculumului vitae și de interviu se vor organiza și desfășura în perioada 19 iulie - 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de I.S.J.Teleorman;
 • Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar;
 • Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0247/312712, de luni până vineri, între orele 8:30 – 14:00.

DOCUMENTE

01. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar - O.M.E.N. 3969/2017

02. Listă funcții concurs directori/directori adjuncți

03. Listă documente dosar înscriere

04. Anexa 1 Cerere înscriere

05. Anexa 2 Curriculum vitae

06. Anexa 9 Declarație

07. Anexa 10 Bibliografie

08. Calendar

09. Certificat medical - Ordin comun 147-3177 din 2015

10. Fișe post - director/director adjunct (arhivă zip)

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor

     ANEXA 4 - Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul TELEORMAN


 


     ANEXA 3 - Rezultatele înregistrate în urma soluţionării contestaţiilor la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul TELEORMAN

Lista contestațiilor depuse

Lista centralizată a candidaților care au depus contestații

18.11.2016 - Rezultatele finale înainte de contestații

     Rezultatele finale, înainte de contestații, obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

 

 


ANUNȚ

     În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) lit. (a) din Metoologia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/2016 și ale Calendarului organizării și desfășurării concursului, eventualele contestații la proba de interviu se depun, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din sesiunea 2016, la registratura Inspectoratului Școlar Județean Telorman, conform programului:

 • LUNI, 21.11.2016, între orele 08:00-16:30
 • MARȚI, 22.11.2016, între orele 08:00-16:30
 • MIERCURI, 23.11.2016, între orele, 08:00-12:00

FORMULAR CONTESTAŢIE

     ANEXA 1 la Adresa MENCȘ Nr. 1991/DGMRU/18.11.2016 - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind activităţile desfăşurate în vederea reevaluării probei de interviu de către comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

 

 


În atenția candidaților care depun contestații

 • candidații nu pot contesta decât proba de interviu;
 • în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației;
 • candidații trebuie să depună câte o contestație separată pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să conteste punctajul obținut la proba de interviu;
 • candidații nu pot contesta punctajul obținut de alţi candidaţi.

Rezultate probă scrisă, C.V. și interviu

Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct


Reprogramare pentru 3 candidați