Informații utile

Tot ce trebuie să știți despre concursurile pentru directorii de școli

Vă rugăm să accesați ACEST LINK

Modele de itemi pentru proba scrisă

     Modele de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Norme de aplicare evaluare CV

     Norme de aplicare a evaluării curriculum-ului vitae prevăzut în anexa nr. 3 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.ME.N.C.S. nr. 5080/2016

Procedura de înscriere electronică a candidaților

     Procedura de înscriere electronică a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat