REZULTATE CONCURS - 19.07.2017

Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct - 19.07.2017

GRAFIC DESFĂȘURARE PROBE DE EVALUARE C.V. ȘI INTERVIU

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2017

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE EVALUARE A CV-ULUI ȘI A INTERVIULUI

 

 


Notă:

     Candidații sunt rugați să se prezinte mai devreme cu o jumătate de oră față de ora programată.

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS DIRECTORI

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise la centrul special organizat la COLEGIUL NAȚIONAL "AL.D. GHiCA" ALEXANDRIA

 

 


Notă:

     În conformitate cu prevederile art.21, alin 3 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 3969/2017, un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă.

     În cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat contestaţiile se depun la secretariatul inspectoratului şcolar.

     Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contestaţiile la proba scrisă, referitoare la formularea subiectelor şi a baremelor de evaluare, se depun la inspectoratul şcolar în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea baremelor pentru această probă.

Concurs directori/directori adjuncți 2017

 REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI

 

 


Anunț important

 

 


ANUNȚ

     Centrul special pentru desfășurarea probei scrise din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar este Colegiul Național "Al.D. Ghica" din Alexandria, str. Viitorului, nr.78.

     Proba scrisă se desfășoară în data de 17 iulie 2017. Accesul candidaților în sală este permis în intervalul orar 8.00 - 8.30.


     Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

NOTĂ:
     La proba de interviu toate intrebările adresate candidaților de către membrii comisiei de concurs vor fi doar din legislație școlară.


     Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere și participare la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ din judeţul Teleorman

 

 


     ANUNȚ: Tragerea la sorți în vederea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman

 

 


     PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind organizarea şi desfășurarea probei scrise şi evaluării testului-grilă în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar


     Lista candidaților care au depus dosare din care lipsesc documente obligatorii solicitate


      ANUNȚ - Pe pagina web a Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, au fost postate modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului național de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017, elaborați de Institutul de Științe ale Educației.


     ANUNȚ - referitor la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

     Inspectoratul Școlar al Județului Teleorman anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din  județul  Teleorman

 

 


     ORDIN pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3969/2017

 

 


  • Dosarele de înscriere ale candidaților se vor depune în format letric la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017;
  • Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia de concurs,  aprobată prin OMEN Nr. 3969/30.05.2017;
  • Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017;
  • Probele de evaluare a curriculumului vitae și de interviu se vor organiza și desfășura în perioada 19 iulie - 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de I.S.J.Teleorman;
  • Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar;
  • Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0247/312712, de luni până vineri, între orele 8:30 – 14:00.

DOCUMENTE

01. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar - O.M.E.N. 3969/2017

02. Listă funcții concurs directori/directori adjuncți

03. Listă documente dosar înscriere

04. Anexa 1 Cerere înscriere

05. Anexa 2 Curriculum vitae

06. Anexa 9 Declarație

07. Anexa 10 Bibliografie

08. Calendar

09. Certificat medical - Ordin comun 147-3177 din 2015

10. Fișe post - director/director adjunct (arhivă zip)

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor

     ANEXA 4 - Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul TELEORMAN


 


     ANEXA 3 - Rezultatele înregistrate în urma soluţionării contestaţiilor la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul TELEORMAN