Concursul școlar național de biologie "George Emil Palade" - 2024

     Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 6 aprilie 2024

 

 


Precizări privind desfășurarea etapei județene a Concursului școlar național de biologie „George Emil Palade” - 2024

 • Concursul școlar național de biologie „George Emil Palade” se adresează elevilor din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a din învățământul de stat și privat din România
 • Data și locația de desfășurare: 06.04.2024 – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9:30.
 • Proba teoretică va începe la ora 10:00 și va avea o durată de 2 ore.
 • Pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiul București, subiectele de concurs sunt realizate de grupul de lucru pentru subiecte al Comisiei Centrale a Concursului.
 • Subiectele sunt de tip grilă și pot fi de tipul: complement simplu, complement grupat, probleme, cauză - efect.
 • Probele de concurs se desfășoară pe clase (clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a). Elevii pot participa numai la nivelul lor de studiu. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare și nici invers.
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • Răspunsurile vor fi redactate pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele concurenții le vor primi împreună cu subiectele.
 • Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu șablon de corectare de către doi profesori evaluatori, în prezența elevului – autor al lucrării și a unui elev concurent – martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale dă o declarație scrisă (pe verso-ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi profesori martori.
 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 16:00

Criterii de calificare la etapa națională și de repartizare a locurilor:

 • La etapa națională, din fiecare județ participă primii 2 elevi, respectiv primii 2 elevi din fiecare sector al municipiului București, pentru fiecare nivel de studiu (clasele a V-a, A VI-a, a VII-a și a VIII-a), în total 8 elevi pentru fiecare județ/sector al municipiului București.
 • La etapa națională, participă candidații care au obținut la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, minimum 50 de puncte din punctajul maxim acordat (100 puncte).
 • În cazul obținerii de medii egale, elevii care ocupă poziții în clasament care le permit calificarea la etapa națională a concursului vor fi departajați utilizând criteriile prevăzute în REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” nr. 24958/01.02.2024

Depunerea contestațiilor:

 • În cazul în care candidații consideră că lucrarea nu a fost evaluată conform baremului, elevii pot depune contestații. Contestațiile de fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul unității de învățământ în care s-a desfășurat concursul luni 08.04.2024 în intervalul orar 09:00-12:00.
 • Rezultatele obținute în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate la sediul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria și pe site-ul www.isjtr.ro în data de 09.04.2024 până la ora 16:30.

Regulamente:

Concursul școlar național de biologie "George Emil Palade" 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 6 mai 2023

Concursul școlar național de biologie "George Emil Palade" - 2023

Precizări privind desfășurarea etapei județene a Concursului școlar național de biologie „George Emil Palade” - 2023

 • Concursul școlar național de biologie „George Emil Palade” se adresează elevilor din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a din învățământul de stat și privat din România
 • Data și locația de desfășurare: 06.05.2023 – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 09:30
 • Proba scrisă va începe la ora 10:00 și va avea o durată de 2 ore.
 • Pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiul București, subiectele de concurs sunt realizate de grupul de lucru pentru subiecte al Comisiei Centrale a Concursului.
 • Subiectele sunt de tip grilă.
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • Răspunsurile vor fi redactate pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele concurenții le vor primi împreună cu subiectele.
 • Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu șablon de corectare de către doi profesori evaluatori, în prezența elevului – autor al lucrării și a unui elev concurent – martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale dă o declarație scrisă (pe verso-ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi profesori martori.

Criterii de calificare la etapa națională și de repartizare a locurilor:

 • La etapa națională, din fiecare județ participă primii 2 elevi, respectiv primii 2 elevi din fiecare sector al municipiului București din clasamentul final de la etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București, pentru fiecare nivel de studiu (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a), în total 8 elevi pentru fiecare județ/sector al municipiului București.
 • La etapa națională, participă candidații care au obținut la etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București, minimum 50 de puncte din punctajul maxim acordat (100 puncte), în limita locurilor atribuite.
 • În situația obținerii de medii egale, elevii care ocupă poziții în clasament care le permit calificarea la etapa națională a concursului, vor fi departajați utilizându-se în ordine, următoarele criterii:

     - punctajul cel mai mare obținut la subiectul de tip probleme,
     - punctajul cel mai mare obținut la subiectul de tip complement grupat,
     - punctajul cel mai mare obținut la subiectul de tip cauză-efect.

     În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se obține egalitatea, se organizează o probă de baraj.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor:

 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 18:00.
 • În cazul în care candidații consideră că lucrarea nu a fost evaluată conform baremului, elevii pot depune contestații. Contestațiile de fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul unității de învățământ în care s-a desfășurat concursul luni 08.05.2023 în intervalul orar 09:00-12:00.
 • Rezultatele obținute în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate la sediul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria și pe site-ul www.isjtr.ro în data de 08.05.2023 până la ora 16:00.

Regulamente: