Concursul de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural "Impuls Perpetuum" 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 13 mai 2023

Concursul de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum” - 2023

Precizări privind desfășurarea etapei județene a Concursului de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum” - 2023

 • Concursul de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum” se adresează elevilor din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a din unitățile școlare din mediul rural din învățământul de stat, particular și confesional
 • Data și locația de desfășurare: 13.05.2023 – Colegiul Național „Anastasescu” Roșiori de Vede
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 08:30
 • Proba scrisă va începe la ora 09:00 și va avea o durată de 3 ore.
 • Elevilor li se permite utilizarea calculatoarelor neprogramabile
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • Structura probelor de concurs este următoarea:

     - La clasa a VI-a: 5 probleme de fizică. Punctajul acordat fiecărei probleme este de 20 puncte
     - La clasele a VII-a și a VIII-a: 3 probleme de fizică și 2 probleme de chimie. Punctajul total acordat problemelor de fizică este 60 puncte, punctajul total acordat problemelor de chimie este de 40 puncte.

 • Răspunsurile/rezolvările pentru fiecare problemă vor fi redactate pe foi tipizate separate, semnate și secretizate individual.

Criterii de calificare la etapa națională și de repartizare a locurilor:

 • Calificarea la etapa națională a concursului se face pe baza ierarhiei stabilite la etapa județeană, câte un elev pe an de studiu/județ/sector

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor:

 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 18:00.
 • În cazul în care candidații consideră că lucrarea nu a fost evaluată conform baremului, elevii pot depune contestații. Contestațiile se fac separat, pentru fiecare problemă, prin cerere scrisă avizată de profesorul îndrumător depusă la secretariatul unității de învățământ în care s-a desfășurat concursul luni 15.05.2023 în intervalul orar 09:00-12:00.
 • Rezultatele obținute în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate la sediul Colegiul Național „Anastasescu” Roșiori de Vede și pe site-ul www.isjtr.ro în data de 16.05.2023 până la ora 16:00.

Regulamente: