APEL SELECȚIE CADRE DIDACTICE GLC (Grupuri de lucru curriculum)

    Apel pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/ revizuirea curriculumului pentru disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învățămantul liceal și pentru calificările/ domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic.

     Ministerul Educației organizează selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal, precum și pentru calificările/domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic.

Anunț apel grupuri lucru curriculum 2021

Adresa apel grupuri lucru curriculum

Programul național pilot de tip "Școala după școală"

     Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

     Scopul principal al Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală" este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii.

 *Ordinul 3300/2021 a fost actualizat prin Ordinul 3460/2021)

OMEC 3243/2021 - Structura anului școlar 2021-2022

Ordinul nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022

Ordin nr. 3237/2021 din 05 februarie 2021

     Ordinul nr. 3237/2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021