TITULARIZARE 2017

     Lista nominală cu candidații care au susținut proba scrisă în alt județ și inspecția la clasă/proba practică în județul Teleorman, la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete din 12 iulie 2017

 

 


REZULTATE FINALE PROBĂ SCRISĂ CONCURS 12 IULIE 2017, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

 

 


REZULTATE PROBĂ SCRISĂ CONCURS 12 IULIE 2017

 

 


     Lista candidaților admiși pentru suținerea probei scrise a concursului de ocupare a posturilor didactice, 12 iulie 2017, repartizați pe centre de concurs


     PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2017.


CENTRELE DE CONCURS ȘI DISCIPLINELE ARONDATE - 12 IULIE 2017

 

 


Reprogramarea candidaților înscriși la concursul din 12 iulie 2017, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului - actulalizat la 07.06.2017

 

 


Programarea candidaților înscriși la concursul din 12 iulie 2017, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului


 

Candidații programați pentru inspecțiile speciale la clasă, în profilul postului, se vor informa, în timp util, la unitățile de învățământ la care au fost programați, cu privire la: tema, clasa și ora stabilite pentru inspecția specială la clasă.

TITULARIZARE 2016

NOTE FINALE LA PROBA SCRISĂ - CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016

 

 


NOTE LA PROBA SCRISĂ - CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016

 

 

Eventualele contestații se depun la sediul I.S.J. Teleorman:

  • 27 iulie 2016 - până la ora 21:00
  • 28 iulie 2016 - până la ora 15:00

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 20 IULIE 2016
LISTA DISCIPLINELOR ARONDATE CENTRELOR DE CONCURS

 

 


Programarea candidaților înscriși la concursul din 20 iulie 2016, pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă, în profilul postului


 

Candidații programați pentru inspecțiile speciale la clasă, în profilul postului, se vor informa, în timp util, la unitățile de învățământ la care au fost programați, cu privire la: tema, clasa și ora stabilite pentru inspecția specială la clasă.


LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE, PENTRU CONCURSUL DIN 20 IULIE 2016


 

TITULARIZARE 2015

Grafic ședințe repartizări 27-28 iulie 2015

 

 


NOTE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 15 IULIE 2015

 

 


NOTE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 15 IULIE 2015

 

 

Contestațiile se depun la secretariatul ISJ Teleorman:

  • Luni 20 iulie 2015: până la ora 21:00
  • Marți 21 iulie 2015: până la ora 15:00

În atenția candidaților la concurs

 

 


CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE, 15 IULIE 2015
LISTA DISCIPLINELOR ARONDATE CENTRELOR DE CONCURS

 

 


     NOTĂ
privind susținerea probelor practice/ orale și a inspecțiilor speciale la clasă pentru concursuI de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor, din 15 iulie 2015

 

 

     PROGRAMAREA CANDIDATILOR PENTRU INSPECŢIA LA CLASĂ/ PROBA PRACTICĂ - CONCURS 15 IULIE 2015

 

 


     GRAFIC ORIENTATIV PENTRU VALIDAREA DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDAȚI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR, DIN 15 IULIE 2015

 

 


     LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE, PENTRU CONCURSUL DIN 15 IULIE 2015, ACTUALIZATĂ

 

 


ANUNȚ

     În atenția candidaților pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, din 15 iulie 2015

     În perioada 11-19 mai 2015 se realizează înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2015, la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

     Dosarele de înscriere se completează conform cererii de înscriere, anexă la Metodologia – cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016.

     În perioadele: 22-25 mai 2015; 9-13 iulie 2015 pentru absolvenții promoției 2015, se realizează validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

     Validarea se realizează, de asemenea, la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, conform unui grafic ce va fi publicat în timp util.

 

Comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice

PROGRAM REPARTIZARE CANDIDATI 2014

     PROGRAM DE REPARTIZARE A CANDIDAȚILOR CARE AU OBȚINUT NOTE PESTE 5 LA CONCURSUL DE TITULARIZARE 2014, ÎN PERIOADA 31 IULIE - 5 AUGUST 2014

În atentia candidatilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice, din 21 iulie 2014

     În conformitate cu prevederile Calendarului mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2014-2015, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5451/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 26 mai 2014 s-a publicat lista candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2014.

     Toţi candidaţii înscrişi la concurs, cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2014, sunt informați că eventuale modificări în fişele de înscriere, la solicitarea acestora, mai pot fi operate până cel târziu luni 2 iunie 2014, ora 16.00.

     Candidaţii care s-au înscris în două sau mai multe centre de concurs pot susţine inspecţiile speciale la clasă şi probele practice/orale în fiecare centru de concurs în care s-au înscris. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, se poate folosi numai în centrele de concurs/unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul susţine examenul național de definitivare în învățământ.