Olimpiada de limbi clasice - limba latină, 2023

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limbi clasice: greacă veche, latină

     Având în vedere calendarul olimpiadelor naţionale şcolare - 2023 nr. 24347/ 19.01.2023, etapa județeană a Olimpiadei naționale de limbi clasice: greacă veche, latină - are loc în data de 5 martie 2023, ora 10.00, în centrul de concurs Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Accesul elevilor în sală va fi în intervalul 9:00-9:30 și se va face pe baza carnetelor de elev vizate la zi, cărților de identitate/certificatelor de naștere.

     La toate etapele Olimpiadei, timpul de lucru pentru proba scrisă este de trei ore.

Olimpiada națională de limbi clasice: greacă veche, latină se desfășoară în conformitate cu:

  • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limbi clasice: greacă veche, latină, nr. 25356/15.02.2023

     Criteriile privind calificarea elevilor pentru etapa națională sunt prevăzute în art.6 din regulamentul specific menționat mai sus.