Olimpiada de biologie 2024 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 17 martie 2024

Olimpiada de biologie 2024

Precizări privind desfășurarea fazei județene a olimpiadei de biologie 2024

 • Data și locația de desfășurare: 17.03.2024 - Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria
 • Olimpiada de biologie se organizează pentru elevii din clasele liceale IX-XII/XIII
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9:30.
 • Proba teoretică va începe la ora 10:00 și va avea o durată de 3 ore.
 • Participarea la toate etapele olimpiadei se face, de regulă, la clasa la care elevul este înscris în anul de desfășurare a olimpiadei. Elevii din ciclul liceal pot participa la olimpiada de biologie la anul de studii în curs, de la etapa pe școală până la etapa internațională inclusiv, chiar dacă, în conformitate cu planurile-cadru de învățământ, nu studiază biologia în acel an școlar sau studiază după programa pentru Științe.
 • Dacă un elev decide să participe la o clasă superioară, această opțiune se va face la etapa locală/județeană și rămâne valabilă pentru toate etapele ulterioare. Nu se admite participarea la o clasă inferioară.
 • Subiectele sunt de tip grilă și pot fi de tipul: complement simplu, complement grupat, probleme.
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice la nivel național
 • Elevii vor susține o probă scrisă cu durata de 3 ore.
 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) până luni, 18.03.2024, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare.
 • Calificarea la etapa națională se face conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de biologie nr. 24990/06.02.2023, punctajul minim pentru calificare fiind de cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor la etapa județeană.

Depunerea de contestațiilor la etapa județeană:

 • La toate lucrările scrise ale olimpiadei de biologie concurenții pot depune contestații în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de biologie nr. 24990/06.02.2023 și prevederile art. 42 coroborat cu art. 38 alin. (2), art. 40 alin. (4) și art. 43 alin. (3) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu modificările și completările ulterioare.
 • Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.
 • Contestațiile se depun prin cerere scrisă depusă la secretariatul Liceului Teoretic „Constantin Noica” Alexandria în data de 18 martie 2024, între orele 10:00 – 16:00.
 • Rezultatele obținute în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate la sediul Liceului Teoretic „Constantin Noica” Alexandria în data de 19 martie 2024 până la ora 16:00.

Regulamente:

Olimpiada de biologie 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 12 martie 2023

Olimpiada de biologie 2023

Precizări privind desfășurarea fazei județene a olimpiadei de biologie 2023

 • Data și locația de desfășurare: 12.03.2023 - Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria
 • Olimpiada de biologie se organizează pentru elevii din clasele liceale IX-XII/XIII
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 9:30.
 • Proba teoretică va începe la ora 10:00 și va avea o durată de 3 ore.
 • Participarea la toate etapele olimpiadei se face, de regulă, la clasa la care elevul este înscris în anul de desfășurare a olimpiadei. Elevii din ciclul liceal pot participa la olimpiada de biologie la anul de studii în curs, de la etapa pe școală până la etapa internațională inclusiv, chiar dacă, în conformitate cu planurile-cadru de învățământ, nu studiază biologia în acel an școlar sau studiază după programa pentru Științe.
 • Dacă un elev decide să participe la o clasă superioară, această opțiune se va face la etapa locală/județeană și rămâne valabilă pentru toate etapele ulterioare. Nu se admite participarea la o clasă inferioară.
 • Subiectele sunt de tip grilă și pot fi de tipul: complement simplu, complement grupat, probleme.
 • Subiectele și baremele de evaluare sunt unice la nivel național
 • Elevii vor susține o probă scrisă cu durata de 3 ore.
 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării olimpiadei până la ora 16:00.
 • Calificarea la etapa națională se face conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de biologie nr. 24990/06.02.2023, punctajul minim pentru calificare fiind de cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor la etapa județeană.

Depunerea de contestațiilor la etapa județeană:

 • La toate lucrările scrise ale olimpiadei de biologie concurenții pot depune contestații în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de biologie nr. 24990/06.02.2023 și prevederile art. 42 coroborat cu art. 38 alin. (2), art. 40 alin. (4) și art. 43 alin. (3) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu modificările și completările ulterioare.
 • Elevii participanți pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.
 • Contestațiile se depun prin cerere scrisă depusă la secretariatul Liceului Teoretic „Constantin Noica” Alexandria în data de 13 martie 2023, între orele 8:00 – 12:00.
 • Rezultatele obținute în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate la sediul Liceului Teoretic „Constantin Noica” Alexandria în data de 14 martie 2023 până la ora 12:00.

Regulamente: