Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman

Site-ul C.J.R.A.E. Teleorman îl puteți accesa la adresa www.cjraetr.ro


Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) are următoarea componenţă:
 
DIRECTOR: prof. consilier școlar Mirela Mariana SOARE
 
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Teleorman (CJAP)
 
prof. consilier școlar DANIELA CARMEN BARBU
prof. consilier școlar DANIELA BOBÎRNILĂ
prof. consilier școlar ALINA ELENA NICOLAE
 
Centrul Logopedic Interşcolar Teleorman (CLI)
 
prof. logoped Valerica VIŞAN

SERVICIUL DE EVALUARE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ (SEOSP)
Componența SEOSP:

prof. consilier Mihaela GIUGULEA
prof. consilier Livia Valerica VASILICĂ
prof. consilier Daniela BOBÎRNILĂ
prof. consilier Valerica VIȘAN
prof. logoped Frăguța Marina CERNAT
asistent social Elena Violeta STUPARU

--------------------------------------------------------

 Administrator financiar: Ionela COSTACHE
 Secretar: Mihaela BURTEA
 Documentarist: Mirela CULICĂ
 Asistent social: Elena Violeta STUPARU


MISIUNEA CJRAE

     Misiunea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman este aceea de a oferi tuturor copiilor și tinerilor, posibilitatea de a învăța în funcție de ritmul, capacitățile și nevoile proprii și, de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate, de a facilita procesul de transformare a sistemului educațional într-o școală care asigura tuturor accesul la o educație de calitate.

SCOPUL FUNDAMENTAL AL CJRAE

     Îmbunătăţirea activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor, elevilor, tinerilor.
 
Sarcinile CJRAE

A. Coodonarea, monitorizarea, evaluarea la nivel judeţean a activităţii şi serviciilor educaţionale oferite de:

  • Cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
  • Cabinetele logopedice;
  • Serviciul de Evaluare și Orientare Şcolară și Profesională (SEOSP).

 
B. Informare, documentare şi consiliere pentru cadrele didactice, părinţi, elevi, studenţi, autorităţi locale.
 
C. Colaborarea cu parteneri sociali din comunitate, cu organizaţii şi asociaţii la nivel national şi internaţional.
 
D. Colaborează cu Centrul pentru Educaţie Incluzivă Teleorman.
 
Obiectivele CJRAE

a) cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învãţãmânt obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitãţile lor psihoindividuale şi sociale;
b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfãşurãrii educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecãrui copil/tânãr;
c) informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizãrii activitãţii didactico-educative;
d) colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalitãţii elevilor/tinerilor în scopul integrãrii optime a acestora în viaţa şcolarã, socialã şi profesionalã;
e) implicarea pãrinţilor în activitãţi specifice unei relaţii eficiente şcoalã-familie-comunitate, ca bazã a adaptãrii şcolare şi a integrãrii sociale a copiilor/tinerilor;
f) organizarea elaborãrii de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitãţile extraşcolare/timpul liber;
g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţã în mediul educaţional.
 
Servicii oferite de CJRAE

a) servicii de asistenţã psihopedagogicã şi orientare şcolarã şi profesionalã, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţã psihopedagogicã;
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specialã spre şcoala de masã şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolarã şi profesionalã, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolarã şi profesionalã din cadrul CJRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
d) servicii de mediere şcolarã, furnizate de mediatorii şcolari;
e) servicii de consultanţã pentru educaţie incluzivã, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivã;
f) servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate sã ofere formare iniţialã, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
g) servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, pãrinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunitãţii;
h) servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.
 
Principiile activităţii CJRAE 

  • Elevul cu dizabilităţi este membru al societăţii şi trebuie să rămână în interiorul comunităţii în care trăieşte;
  • Elevul cu CES (cerinţe educative speciale) trebuie să primească sprijin şi asistenţă psihopedagogică pentru a se dezvolta dupa posibilităţile lui;
  • Şcoala trebuie să se adapteze la cerinţele copilului şi nu copilul la cerinţele şcolii (atunci când acestea nu sunt conforme cu nevoile sale de dezvoltare).