Apel selecție internă ID 131925 (6 august 2020)

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție a unor experți pentru proiectul POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul ECONOMIC” ID 131925.

Apel selecție internă ID 131925

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție a unor experți pentru proiectul POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul ECONOMIC” ID 131925.

ANUNȚ

     Se modifică termenele prevăzute în Apelul de selecție nr. 4696/16.06.2020, referitor la afișarea rezultatelor selecției și a depunerii contestațiilor, după cum urmează:

  • Rezultatele: vor fi afișate joi, 18.06.2020, ora 15.00 la avizierul ISJ Teleorman.
  • Contestațiile: se pot depune joi, 18.06.2020, în intervalul orar 15,30-16,30, la secretariatul ISJ Teleorman.
  • Rezultatele finale: se vor afișa joi, 18.06.2020, ora 16.30.

Apel selecție internă ID 132925

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție a unor experți pentru proiectul POCU „Primii pași spre dezvoltarea profesională în domeniul Tehnic” ID 132925.

ANUNȚ

     Se modifică termenele prevăzute în Apelul de selecție nr. 4695/16.06.2020, referitor la afișarea rezultatelor selecției și a depunerii contestațiilor, după cum urmează:

  • Rezultatele: vor fi afișate joi, 18.06.2020, ora 15.00 la avizierul ISJ Teleorman.
  • Contestațiile: se pot depune joi, 18.06.2020, în intervalul orar 15,30-16,30, la secretariatul ISJ Teleorman.
  • Rezultatele finale: se vor afișa joi, 18.06.2020, ora 16.30.

Proiecte ale I.S.J. Teleorman

PROIECTE POCU


PROIECTE POSDRU

ANUNŢ SELECŢIE PARTENER PROIECT POCU 2014-2020 O.S. 6.4 O.S. 6.6

     Rezultate selecție parteneri - POCU 2014 - 2020, OS 6.4 Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reÎntorc În sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională; OS 6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din Învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive

 

 

ERATĂ: repostăm documentul

 

 


     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman doreşte depunerea în calitate de solicitant a unui proiect în cadrul Axei prioritare 6 - Educaţie şi competenţe, OS 6.4 Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reÎntorc În sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională; OS 6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din Învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive - din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020.