Proiecte ale I.S.J. Teleorman

PROIECTE POCU


PROIECTE POSDRU

ANUNŢ SELECŢIE PARTENER PROIECT POCU 2014-2020 O.S. 6.4 O.S. 6.6

     Rezultate selecție parteneri - POCU 2014 - 2020, OS 6.4 Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reÎntorc În sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională; OS 6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din Învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive

 

 

ERATĂ: repostăm documentul

 

 


     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman doreşte depunerea în calitate de solicitant a unui proiect în cadrul Axei prioritare 6 - Educaţie şi competenţe, OS 6.4 Creşterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reÎntorc În sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională; OS 6.6 Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din Învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive - din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020.

ANUNŢ SELECŢIE PARTENER PROIECT POCU 2014-2020 O.S. 6.14

     Rezultate selecție parteneri - POCU 2014 - 2020, O.S. 6.14: Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

ERATĂ: repostăm documentul

 

 


ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENER PROIECT POCU 2014 - 2020, O.S. 6.14:
CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂŢARE LA LOCUL DE MUNCĂ A ELEVILOR ŞI UCENICILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR ŞI TERŢIAR NON-UNIVERSITAR, CU ACCENT PE SECTOARELE ECONOMICE CU POTENŢIAL COMPETITIV IDENTIFICATE CONFORM SNC ŞI DIN DOMENIILE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ CONFORM SNCDIRezultate finale selecție internă experți pentru proiectele POCU: ID 108091 și ID 105966

     Rezultate finale selecție internă experți la apel POCU „CARTE - Combaterea abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale”,  ID 108091

 

  • Nu au fost depuse contestații.

     Rezultate finale selecție internă experți la apel POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman”,  ID 105966

 

  • Nu au fost depuse contestații.

Apel selecție internă experți pentru proiectele POCU: ID 108091 și ID 105966

Apel POCU „CARTE - Combaterea abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale”,  ID 108091

 

 


Apel POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman”,  ID 105966

 

 

ERATĂ:
În lista funcțiilor pag. 3), la pozițiile 1, 27 și 28, coloana ORE/LUNA se va citi:
- POZIȚIA 1 - 42 în loc de 2,
- POZIȚIA 27 - 42 în loc de 2,
- POZIȚIA 28 - 84 în loc de 4.