Apeluri selecție parteneri privați 2016

Rezultate selecție parteneri - POCU 2014-2020 - Programul "ȘCOALĂ PENTRU TOȚI"

 

 


     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului "Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman - EDUGREAT"

 

 


      Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului "INOV@EDU - Model inovativ de promovare a educației incluzive în județul Teleorman prin dezvoltarea de practici și măsuri integrate"


      Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului "Servicii integrate pentru oportunități egale de formare și dezvoltare oferite copiilor din comunități dezavantajate din mediul rural"

Proiecte ale I.S.J. Teleorman

Apel selecție parteneri

     PENTRU IDENTIFICAREA DE ENTITĂȚI JURIDICE ÎN VEDERA REALIZĂRII, DEPUNERII ȘI IMPLEMENTĂRII UNUI PROIECT ÎN CADRUL CERERII DE PROPUNERI DE PROJECTE POSDRU CU NR. 190

 

APEL SELECŢIE EXPERŢI TERMEN LUNG (15.04.2014)

Pentru proiectul POSDRU:

"Prevenirea abandonului şcolar şi oferirea unei a doua şanse pentru cei care au parasit timpuriu şcoala" ID 140564

 

 


Pentru proiectul POSDRU:

"Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor din învăţământul liceal prin mijloace inovatoare" ID 142344

 

 


Pentru proiectul POSDRU:

"E-sistem Calitate pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia" ID 141294

 

Căutare parteneri (entităţi private) în vederea implementării de proiecte finanţate din instrumente structurale (18.06.2013)

     Inspectoratul Şcolar judeţean Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Carpaţi nr. 15, în calitate de instituţie finanţată din fonduri publice, anunţă intenţia de a stabili parteneriate cu entităţi private în vederea implementării proiectelor cu finanţare prin instrumente structurale, în conformitate cu prevederile legii.

Detalii: