Gradația de merit 2022

     Pe site-ul ME s-a publicat ordinul nr. 3551/2022 de aprobare a metodologiei și a criteriilor de acordare a gradație merit pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar 2022.

     Puteți accesa pagina ME la următoarele linkuri:


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, precizări

Gradația de merit 2020
     Pe site-ul MEC s-a publicat ordinul nr. 3.307/21.02.2020 de aprobare a metodologiei și a criteriilor de acordare a gradație merit pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar 2020.

     Puteți accesa pagina MEC la următorul link:

https://www.edu.ro/evaluare-activitate


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, precizări

Gradația de merit 2019


LISTA cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit,în ordine descrescatoare a punctajelor acordate,sesiunea 2019


ORDIN nr. 3952/2019 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

 

 


ANEXĂ OMEN nr. 3952/2019 - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019, din 03.05.2019

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, pecizări

Gradația de merit 2018


LISTA CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate, sesiunea 2018

 

 


GRAFIC PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTELOR - pentru dosarele depuse la concursul de obţinere a gradaţiei de merit, sesiunea 2018, de către cadrele didactice pentru funcții de conducere/de îndrumare și control

 

 


     ORDIN nr. 3633/2018 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

 

 


     ANEXĂ OMEN nr. 3633/2018 - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, din 03.05.2018

 

 


GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018 - ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, pecizări