Gradația de merit 2020
     Pe site-ul MEC s-a publicat ordinul nr. 3.307/21.02.2020 de aprobare a metodologiei și a criteriilor de acordare a gradație merit pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar 2020.

     Puteți accesa pagina MEC la următorul link:

https://www.edu.ro/evaluare-activitate


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, precizări

Gradația de merit 2019


LISTA cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit,în ordine descrescatoare a punctajelor acordate,sesiunea 2019


ORDIN nr. 3952/2019 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

 

 


ANEXĂ OMEN nr. 3952/2019 - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019, din 03.05.2019

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, pecizări

Gradația de merit 2018


LISTA CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate, sesiunea 2018

 

 


GRAFIC PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTELOR - pentru dosarele depuse la concursul de obţinere a gradaţiei de merit, sesiunea 2018, de către cadrele didactice pentru funcții de conducere/de îndrumare și control

 

 


     ORDIN nr. 3633/2018 - pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

 

 


     ANEXĂ OMEN nr. 3633/2018 - Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, din 03.05.2018

 

 


GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018 - ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, pecizări

Gradația de merit 2017

     Tabel nominal cu personalul didactic propus pentru acordarea gradatiei de merit, incepand cu 1 septembrie 2017


     Lista cuprinzand punctajele candidatilor la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2017, dupa solutionarea contestatiilor

ERATĂ: la pagina 8, poziția 157 - în loc de 26,65 puncte se va citi 25,65 puncte; la pagina 14, poziția 286 - în loc de 18,60 se va citi 29,00

 

     Lista cu punctajele candidatilor care au depus contestatii la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2017


Depunere contestații

     Conform pct. 9 din Anexa 1 la Metodologie (Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, din 07.01.2017), cu privire la depunerea contestațiilor:

     Eventualele contestații asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman în următoarea perioadă:

  • 29 iunie 2017, între orele 8:00 - 16:30;
  • 30 iunie 2017, între orele 8:00 - 14:00.

LISTA cu rezultatele candidațior participanți la concursul de acordare a gradației de merit,în ordinea descrescatoare a punctajelor acordate,sesiunea 2017

 

 


Cerere de înscriere gradație de merit 2017

 

 


Nota gradație 1.e)

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, proceduri


     ORDIN nr. 6161/2016 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

 

 


     Ordinul nr. 3252/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016

 

 


Anexa 1 la Ordinul nr. 3252/2017 - GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2017