Gradația de merit 2017

     ORDIN nr. 6161/2016 - pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

 

 


     Ordinul nr. 3252/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016

 

 


Anexa 1 la Ordinul nr. 3252/2017 - GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2017

 

Gradația de merit 2016

LISTA cuprinzând personalul didactic nominalizat pentru acordarea gradației de merit, începând cu data de 1 septembrie 2016

 

 


LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline, după soluționarea contestațiilor

TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, sesiunea 2016 aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman din data de 27.05.2016


ERATĂ la lista cu punctajele candidaților înscriși pentru obținerea gradațiilor de merit, sesiunea 2016, publicată pe site-ul I.S.J. Teleoman în data de 18.05.2016

LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline

1. Personal didactic de predare

2. Personal didactic auxiliar

Eventualele contestațíi asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar:
- 19 mai 2016, între orele 8:00 - 16:30
- 20 mai 2016, între orele 8:00 - 14:00


Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar 2016

 

 


Ordin nr. 5557/27.10.2015

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

 

 


Fișele de evaluare - gradație de merit, 2016

 

 


 Numărul de gradații de merit; precizări - 2016

 

 

Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar

Gradația de merit 2015

LISTA cuprinzând personalul didactic nominalizat pentru acordarea gradației de merit, începând cu data de 1 septembrie 2015


 


LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline, după soluționarea contestațiilor


 


LISTA cuprinzând candidații în ordine descrescatoare a punctajelor, pe posturi și discipline


 

     Eventualele contestațíi asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar în perioada 19 - 20 mai 2015, între orele 8:00 - 16:30


OMEN 4893/14.11.2014

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

 (Update 10.03.2015)

 


PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2015

 

 


Declarații – Anexele 4 și 5 la Metodologia aprobată prin O.M.E.N.nr.4893/2014 (fisier zip)

 

 


Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar

 

 


Fișe de evaluare  gradații - personal didactic de predare și de conducere (fisier zip)

 

 


Fișe de evaluare  gradații - personal didactic auxiliar (fisier zip)

În atenția tuturor cadrelor didactice din județul Teleorman

Precizări referitoare la gradațiile de merit 2014

Liste finale - gradaţia de merit 2013

Tabel nominal cu personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit începând cu 1 septembrie 2013

 

 


Lista cu rezultalele finale ale candidaţilor participanţi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2013