Gradația de merit 2024MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 380/23.IV.2024 conține:

Ordin 4308/22.04.2024 și Anexa la acest ordin - METODOLOGIA ȘI CRITERIILE privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024

 

 


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, precizări - sesiunea 2024

     Erata: în cazul fișelor de (auto)evaluare: Fișă de autoevaluare pentru consilieri școlari (4_fisa_CJRAE_2024_anexa_7.pdf) și Fișă de autoevaluare pentru prodesori învățământ special (5_fisa_inv_spec_2024_anexa_7.pdf) - la toate criteriile/subcriteriile, în loc de "preșcolari" se citește "preșcolari/elevi"; în cazul conținutului criteriului 1 d) din fișa de autoevaluare, se citește conținutul criteriului 1 d) din anexa 7.

Gradația de merit 2023     ANUNȚ CONTESTAȚII la Concursul pentru acordarea gradației de merit - sesiunea 2023, punctajul obținut în urma evaluării în cadrul comisiei de evaluare a Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se poate contesta în perioada 19-21 iunie 2023, conform Graficului desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2023, Anexa nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023, aprobată prin O.M.E. nr. 4112/2023.

     Contestația se poate depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, str. Carpați nr.15, Alexandria, în perioada mai sus menționată, sau se poate transmite prin poșta electronică însoțită de o copie a cărții de identitate a candidatului, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


     Pe site-ul ME s-a publicat ordinul nr. 4112/2023 de aprobare a metodologiei și a criteriilor de acordare a gradație merit pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar 2023.

     Puteți accesa pagina ME la următoarele linkuri:


Ordin 4112/2023 + Metodologie:


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, precizări - sesiunea 2023

Erată: la pagina 3 din fisierul "1_TOTAL_GRADATII_MERIT_2023.pdf", la Personal didactic auxiliar, se va citi 3 în loc de 4

Gradația de merit 2022


     ANUNȚ CONTESTAȚII la Concursul pentru acordarea gradației de merit - sesiunea 2022, punctajul obținut în urma evaluării în cadrul comisiei de evaluare a Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se poate contesta în perioada 08-10 iunie 2022, conform Graficului desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2022, Anexa nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022, aprobată prin O.M.E. nr. 3551/2022.

     Contestația se poate depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, în perioada mai sus menționată, sau se poate transmite prin poșta electronică însoțită de o copie a cărții de identitate a candidatului, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


     Pe site-ul ME s-a publicat ordinul nr. 3551/2022 de aprobare a metodologiei și a criteriilor de acordare a gradație merit pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar 2022.

     Puteți accesa pagina ME la următoarele linkuri:


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, precizări

Gradația de merit 2020
     Pe site-ul MEC s-a publicat ordinul nr. 3.307/21.02.2020 de aprobare a metodologiei și a criteriilor de acordare a gradație merit pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar 2020.

     Puteți accesa pagina MEC la următorul link:

https://www.edu.ro/evaluare-activitate


Fișe de evaluare pentru gradații de merit, număr de locuri pe categorii de personal, precizări