9 septembrie 2019 - Un nou început de an școlar

Dragi elevi, părinţi şi profesori,
Stimați colaboratori educaționali,

     A început școala, ca de fiecare dată, în prag de toamnă, atunci când știm cu toții că se culeg roadele muncii unui an și se proiectează noi idei de succes, de reușite.

     Celebrarea acestui nou început, un început al speranței fireşti, al aspirației noastre de mai bine, ne permite să ne bucurăm de rezultatele obținute până acum, dar și să reflectăm la ceea ce a fost bine, mai puțin bine, la ceea ce poate fi schimbat sau reconfigurat.

     Pentru aceasta este nevoie de încrederea unuia în celălalt și de multă determinare. Numai împreună putem să depășim temerile, suspiciunile, prejudecățile pentru a nu permite apariția unor bariere care să ne separe. Numai împreună, elevi, profesori, părinți și comunitatea locală, putem forma o echipă care investește în valoare și în calitate, în performanță și în competitivitate, o echipă dornică să promoveze o cultură a elitelor autentice.

     Afirmăm acest lucru, deoarece, prin rezultatele remarcabile obținute în ultimii ani la olimpiadele și concursurile școlare naționale și internaționale, prin trendul ascendent al promovabilității și al notelor de 10 obținute la examenele naționale, în special la examenul de bacalaureat, toți actorii educaționali implicați au dat măsura talentului și a efortului lor, reconfigurându-și rapid strategiile și punându-și în valoare resursele de inteligență și creativitate.

     Rezultate foarte bune remarcăm, de asemenea, la nivelul proiectelor/ al parteneriatelor europene, devenite deja o tradiție pentru școala teleormăneană.

     Prin utilizarea creativă a noilor tehnologii, pe fondul dinamicii lumii actuale, s-a încurajat cooperarea transnațională între numeroase școli, proiectele Erasmus+ fiind un demers de succes de care se bucură tot mai mulți elevi din unitățile noastre de învățământ.

     Având în vedere Strategia Europa 2020, o strategie pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, ne dorim ca școala teleormăneană să fie un spațiu al transformărilor inovatoare, un centru de resurse prioritar, în care să se investească permanent și care să poată promova o cultură antreprenorială autentică, cu efecte benefice atât asupra elevilor, cât și asupra comunității.

     Dragi elevi, dragi părinți și dragi colegi,

     Ne dorim să avem un an cât mai bogat în realizări, bazat pe încredere, cu profesori motivați, cu elevi dornici să se autodepășească, interesați să-și dezvolte traseul școlar și profesional ales, cu echipe manageriale care să stimuleze performanța, cu multe colaborări și proiecte, menite să contribuie la modernizarea școlilor, la susținerea excelenței în educație.

     Ne dorim o generație bine pregătită pentru viața de adult, activă, dinamică, flexibilă și responsabilă, care să aducă un suflu nou școlii teleormănene, o generație aplecată spre valorile cunoașterii, ale culturii și aptă să deschidă calea spre dialoguri constructive, fertile.

     Vă dorim un an bun, plin de roade ale muncii şi ale creativităţii!

Echipa Inspectoratului Școlar Județean Teleorman

I.Ș.J. Teleorman

 

 

 

 Misiunea:
I.Ş.J. Teleorman are misiunea de a coordona sistemul educaţional judeţean, astfel încât, într-o lume a multiplelor conexiuni, învăţământul teleormănean să fie un învăţământ de calitate, în care cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile să alcătuiască un sistem coerent, flexibil şi adecvat dinamismului schimbărilor şi interinfluenţelor.
I.Ş.J. Teleorman este partenerul autentic al elevilor, părinţilor, comunităţii locale, al tuturor factorilor implicaţi în educaţie, ancorat conştient în prezentul care conţine liniile de forţă ale viitorului unei societăţi.


 Viziunea:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman îşi propune să reprezinte  instituţia a cărei activitate să fie coordonată de profesionalism, încredere, de obiectivitate şi competitivitate, de colaborare eficientă şi comunicare transparentă în realizarea standardelor de calitate din sistemul educaţional teleormănean.

Motto:
"Să ai curajul de a schimba ceea ce poate fi şi trebuie să fie schimbat, forţa de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat si înţelepciunea de a face distincţia între cele două"

(Proverb oriental)

Resurse educaționale deschise

Platforma de Resurse Educaționale Deschise RED se poate accesa la adresa:

www.red.isjtr.ro

 

Informaţii privind procesul de elaborare, depunere şi evaluare a proiectelor de manuale şcolare

     Pentru informații detaliate cu privire la procesul de elaborare, depunere şi evaluare a proiectelor de manuale şcolare, vă rugăm să accesați site-ul C.N.E.E. la secțiunea manuale școlare:

http://rocnee.eu/manualescolare

GHID I.G.S.U. privind avizarea/autorizarea

 

     Pe pagina de internet a ISU Teleorman  http://www.isuteleorman.ro  puteți accesa GHIDUL privind avizarea/autorizarea.


INSTRUCȚIUNI