Olimpiada "Științe pentru Juniori" - 2024


Precizări privind desfășurarea etapei județene a Olimpiadei "Științe pentru Juniori" - 2024

 • Olimpiada „Științe pentru Juniori” se adresează elevilor din învățământul obligatoriu, de regulă, elevilor din clasele a VII-a, a VIII-a, IX-a și a X-a, cu respectarea condiției ca participantul să nu împlinească vârsta de 16 ani la data de 31 decembrie 2024.
 • Data și locația de desfășurare: 18.05.2024 – Școala Gimnazială Nr. 7 Alexandria
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 09:30
 • Proba scrisă va începe la ora 10:00 și va avea o durată de 3 ore.
 • Pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiul București, subiectele de concurs sunt realizate de grupul de lucru pentru subiecte al Comisiei Centrale a Concursului.
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • În cadrul probei teoretice, candidatul va rezolva trei subiecte, câte unul pentru fiecare disciplină de concurs: fizică, chimie, biologie.
 • Rezolvarea subiectelor de către elevi se realizează pe foi de concurs separate pentru cele trei discipline - fizică, chimie, biologie.
 • Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, separat, pe subcomisiile corespunzătoare celor trei discipline - fizică, chimie și biologie.
 • Punctajul maxim ce poate fi obținut pentru rezolvarea corectă a oricăruia dintre cele trei subiecte este de 30 de puncte. Punctajul total obținut de un candidat la o probă de concurs, poate fi de maximum 100 de puncte și reprezintă suma punctajelor obținute de acesta la fiecare din cele trei subiecte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu

Criterii de calificare la etapa națională

 • Criteriile de calificare la etapa națională și modul de repartizare a locurilor modul de sunt precizate în art. 13-17 din REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE „ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI” nr. 25235/10.02.2023

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 18:00.
 • În cazul în care candidații consideră că lucrarea nu a fost evaluată conform baremului, elevii pot depune contestații. Contestațiile se fac pentru fiecare subiect (fizică, chimie, biologie) prin cerere scrisă depusă la secretariatul unității de învățământ în care s-a desfășurat concursul luni 20.05.2024 în intervalul orar 09:00-12:00.
 • Rezultatele obținute în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate la sediul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria și pe site-ul www.isjtr.ro în data de 21.05.2024 până la ora 16:30.

Regulamente:

Olimpiada "Științe pentru Juniori" 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 6 mai 2023

Olimpiada "Științe pentru Juniori" - 2023

Precizări privind desfășurarea etapei județene a Olimpiadei "Științe pentru Juniori" - 2023

 • Olimpiada „Științe pentru Juniori” se adresează elevilor din învățământul obligatoriu, de regulă, elevilor din clasele a VII-a, a VIII-a, IX-a și a X-a, cu respectarea condiției ca participantul să aibă vârsta de 15 ani la data de 31 decembrie 2023 (art. 2 din REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE „ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI”).
 • Data și locația de desfășurare: 06.05.2023 – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 09:30
 • Proba scrisă va începe la ora 10:00 și va avea o durată de 3 ore.
 • Pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiul București, subiectele de concurs sunt realizate de grupul de lucru pentru subiecte al Comisiei Centrale a Concursului.
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • În cadrul probei teoretice, candidatul va rezolva trei subiecte, câte unul pentru fiecare disciplină de concurs: fizică, chimie, biologie.
 • Rezolvarea subiectelor de către elevi se realizează pe foi de concurs separate pentru cele trei discipline - fizică, chimie, biologie.
 • Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, separat, pe subcomisiile corespunzătoare celor trei discipline - fizică, chimie și biologie.
 • Punctajul maxim ce poate fi obținut pentru rezolvarea corectă a oricăruia dintre cele trei subiecte este de 30 de puncte. Punctajul total obținut de un candidat la o probă de concurs, poate fi de maximum 100 de puncte și reprezintă suma punctajelor obținute de acesta la fiecare din cele trei subiecte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu

Criterii de calificare la etapa națională

 • Criteriile de calificare la etapa națională și modul de repartizare a locurilor modul de sunt precizate în art. 13-17 din REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE „ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI” nr. 25235/10.02.2023

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 18:00.
 • În cazul în care candidații consideră că lucrarea nu a fost evaluată conform baremului, elevii pot depune contestații. Contestațiile se fac pentru fiecare subiect (fizică, chimie, biologie) prin cerere scrisă depusă la secretariatul unității de învățământ în care s-a desfășurat concursul luni 08.05.2023 în intervalul orar 09:00-12:00.
 • Rezultatele obținute în urma rezolvării contestațiilor vor fi afișate la sediul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria și pe site-ul www.isjtr.ro în data de 09.05.2023 până la ora 16:30.

Regulamente: