Înscrierea în clasa I - an școlar 2016-2017

     În conformitate cu adresa MENCS nr. 27376/12.02.2016 referitoare la înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la 31 august 2016 inclusiv, aceștia pot fi înmatriculați doar pentru anul școlar 2016-2017 direct în clasa I, în clasele existente, pe locurile disponibile.

 

LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU LOCURI DISPONIBILE LA CLASA I ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Rezultate concurs "Vreau să fiu olimpic!" 2015

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ "VREAU SĂ FIU OLIMPIC!" 2014-2015
REZULTATE ÎNREGISTRATE LA FAZA JUDEŢEANĂ - 6 IUNIE 2015

Programul "Școala de vară", Universitatea din Pitești, pentru învățământ primar

     Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației lansează programul Școala de Vară în vederea pregătirii pentru concursul de titularizare în învățământul preșcolar și primar.

     La cursuri pot participa studenți din anul terminal de la programul de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, studenți masteranzi din domeniul științelor educației, elevi din anul terminal de la liceele pedagogice, cadre didactice din învățământul preșcolar și primar înscrise la acest concurs.

     Înscrierile se pot face până la data de 16.05.2014 la secretariatul facultății din Alexandria (tel. 0347 805 559). Cursurile se desfășoară la sediul Facultății de Științe ale Educației, strada Viitorului, nr.78. Nu se percep taxe de participare la program.

Rezultate concurs "Vreau să fiu olimpic!"

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ "VREAU SĂ FIU OLIMPIC!" 2012-2013
REZULTATE ÎNREGISTRATE LA FAZA JUDEŢEANĂ - 25 MAI 2013

Olimpiada de științe socio-umane

     Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane şi precizările de anul trecut sunt valabile şi în anul şcolar 2012-2013, cu excepţia perioadelor şi a datelor. Vă recomandăm să consultaţi documentul postat pe site-ul M.E.N. la adresa:  

          http://www.edu.ro/index.php/articles/16485

     Pentru anul şcolar 2012-2013 sunt valabile din documentul menţionat şi precizările privind tematica generală pe discipline, conţinuturile orientative pentru etapa judeţeană/etapa naţională, precum şi itemii orientativi pentru realizarea subiectelor. Conform metodologiei, la Olimpiada de Educaţie Civică, participă la concurs echipaje formate din 2 elevi de clasa a III-a, respectiv a IV-a, unul pe redactare, celălalt pe lucrarea artistică-plastică, care vor colabora pentru atingerea subiectului.

     Pentru anul şcolar 2012-2013 perioadele/datele propuse sunt:

  • Etapa pe şcoală – decembrie 2012 - stabilirea datei  la latitudinea unităţilor şcolare;
  • Etapa locală - 26 ianuarie 2013 : zona Alexandria-Zimnicea - Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria; zona Roşiorii de Vede- Şcoala Gimnazială „Al. Depărăţeanu” Roşiorii de Vede;  zona Turnu Măgurele- Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele şi  zona Videle- Şcoala Gimnazială nr. 1 Videle;
  • Etapa judeţeană – 2 martie 2013; Etapa naţională – 1-5 aprilie 2013 – Baia Mare, jud. Maramureş