Auxiliare didactice aprobate cu OMEN nr.3022/08.01.2018

Lista auxiliarelor aprobate în etapa I pentru învățământul preuniversitar

Programe școlare în vigoare 2017-2018

Programe școlare OPȚIONAL


Programe școlare în vigoare pentru clasele P-I-II


Programe școlare în vigoare pentru clasele III-IV


Planuri cadru în vigoare  pentru învățământul primar


Programe școlare aprobate cu OMEN nr.5003/02.12.2014

Înscrierea în clasa I - an școlar 2016-2017

     În conformitate cu adresa MENCS nr. 27376/12.02.2016 referitoare la înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la 31 august 2016 inclusiv, aceștia pot fi înmatriculați doar pentru anul școlar 2016-2017 direct în clasa I, în clasele existente, pe locurile disponibile.

 

LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU LOCURI DISPONIBILE LA CLASA I ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Rezultate concurs "Vreau să fiu olimpic!" 2015

CONCURSUL JUDEŢEAN DE MATEMATICĂ "VREAU SĂ FIU OLIMPIC!" 2014-2015
REZULTATE ÎNREGISTRATE LA FAZA JUDEŢEANĂ - 6 IUNIE 2015

Programul "Școala de vară", Universitatea din Pitești, pentru învățământ primar

     Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației lansează programul Școala de Vară în vederea pregătirii pentru concursul de titularizare în învățământul preșcolar și primar.

     La cursuri pot participa studenți din anul terminal de la programul de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, studenți masteranzi din domeniul științelor educației, elevi din anul terminal de la liceele pedagogice, cadre didactice din învățământul preșcolar și primar înscrise la acest concurs.

     Înscrierile se pot face până la data de 16.05.2014 la secretariatul facultății din Alexandria (tel. 0347 805 559). Cursurile se desfășoară la sediul Facultății de Științe ale Educației, strada Viitorului, nr.78. Nu se percep taxe de participare la program.