MOBILITATE 2021-2022

      ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR, 21 IULIE 2021


Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 08.04.2021

 

 

     Notă: pentru etapa de PRETRANSFER

     Pe durata stării de alertă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. b), lit. i) (i), lit. j) (i) şi (ii) şi lit. l),prevăzute în Calendarul de mobilitate, anexa 19 la Metodologia de mobilitate.     LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022, ACTUALIZATĂ LA DATA DE 30.03.2021

 

 
     LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

 


Condiții specifice ocupare posturi 2021

NOTĂ:
     Aplicarea prevederilor art.30 alin. (4) se suspendă pe durata stării de alertă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort.  ce determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.


     ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE, ETAPA DE MOBILITATE - COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE A PERSONALULUI DIDACTIC LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR

 

 


     LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022