MOBILITATE 2018-2019

LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ACTUALIZATĂ LA DATA DE 14.01.2019

ERATĂ: Lista se completează cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AL. DEPARATEANU” ROSIORII DE VEDE, NIVEL GIMNAZIAL, DISCIPLINA BIOLOGIE, TC 6, OBS: 126 ZILE


Anunț 1 - concurs/testare 08.01.2019


Decembrie 2018

Anunț 3 - concurs/testare 19.12.2018


Anunț 2 - concurs/testare 13.12.2018


Anunț 1 - concurs/testare 10.12.2018


Noiembrie 2018

Anunț 7 - concurs/testare 28.11.2018


LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ACTUALIZATĂ LA DATA DE 21.11.2018


Anunț 6 - concurs/testare 21.11.2018


Anunț 5 - concurs/testare 19.11.2018


LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ACTUALIZATĂ LA DATA DE 15.11.2018


Anunț 4 - concurs/testare 15.11.2018

ERATĂ: Orele scoase la concurs sunt la disciplina Educație fizică și sport


Anunț 3 - concurs/testare 07.11.2018


Anunț 2 - concurs/testare 05.11.2018


Anunț 1 - concurs/testare 02.11.2018


LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ACTUALIZATĂ LA DATA DE 01.11.2018


Octombrie 2018

Anunț 11 - concurs/testare 31.10.2018


Anunț 10 - concurs/testare 24.10.2018


Anunț 9 - concurs/testare 22.10.2018


Anunț 8 - concurs/testare 18.10.2018


Anunț 7 - concurs/testare 12.10.2018


Anunț 6 - concurs/testare 10.10.2018


Anunț 5 - concurs/testare 09.10.2018


Anunț 4 - concurs/testare 04.10.2018


Anunț 3 - concurs/testare 03.10.2018


Anunț 2 - concurs/testare 01.10.2018


Anunț 1 - concurs/testare octombrie 2018


Septembrie 2018

Anunț - concurs/testare 24.09.2018


ANUNȚ- ETAPA DE MOBILITATE - REPARTIZARE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

     În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019, anexă la OMEN nr. 5485/13.11.2017, modificată prin OMEN 3017/2018, ședința publică pentru repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 102 alin.(1) și alin. (2) și art. 103 alin.(1) din Metodologie, se desfășoară la CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în data de 14.09.2018-ORA 9,30, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.

 

 


ANUNȚ - REPARTIZARE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR - 07.09.2018


August 2018

     REZULTATE FINALE CONCURS JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN DATA DE 28.08.2018


     REZULTATELE ÎNREGISTRATE LA CONTESTAȚII DE CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN 28.08.2018


     REZULTATE CONCURS JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN DATA DE 28.08.2018


ANUNȚ - ETAPA DE MOBILITATE - REPARTIZARE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

     În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, anexă la OMEN 5485/13.11.2017, modificată prin OMEN 3017/2018, ședințele publice pentru repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, se desfășoară la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA, în zilele de 29, 30 și 31 august 2018


ANUNȚ - CONCURSUL/TESTAREA LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/ REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN DATA DE 28.08.2018, ORA 8:30, SE DESFĂȘOARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ȘTEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA


LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ACTUALIZATĂ LA DATA DE 22.08.2018


LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ACTUALIZATĂ LA DATA DE 20.08.2018


ANUNȚ - ETAPA DE MOBILITATE-REPARTIZARE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

     În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019, anexă la OMEN nr. 5485/13.11.2017, ședința publică organizată la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA, ora 9.00, în data de 21.08.2018


      GRAFICUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ETAPELOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019, ÎN INTERVALUL 1–31 AUGUST 2018


     LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ACTUALIZATĂ LA DATA DE 02.08.2018


     ANUNȚ: În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019, anexa nr. 19 la OMECS nr. 5485/13.1.2017 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2018 – 2019, pentru etapa de detașare, probele practice/orale în profilul postului se desfășoară în data de 02 august 2018.


Iulie 2018

     ANUNȚ: Înregistrarea contestațiilor la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ se face până luni, 30 iulie 2018, ora 12:00.


     GRAFICUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ETAPELOR DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE, DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019, ÎN INTERVALUL 12 IULIE 2018 - 22 AUGUST 2018


     ANUNȚ: Proba practică la Informatică se va desfășura în data de 04.06.2018, începând cu ora 14:00, la Colegiul Național "Al.D. Ghica" din Alexandria


     PROGRAMARE INSPECȚII SPECIALE LA CLASA/PROBE PRACTICE - CONCURS 11 IULIE 2018


     LISTA PUNCTAJE, EVALUARE DOSARE CADRE DIDACTICE - etapa de detaşare la cerere prin concurs specific, a personalului didactic titular


     LISTA PUNCTAJE FINALE, DUPĂ CONTESTAȚII, etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular


     LISTA POSTURILOR didactice/catedrelor ocupate ca urmare a repartizării cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, an școlar 2018-2019


     LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ACTUALIZATĂ LA DATA DE 18.04.2018


     TABEL NOMINAL cu cadrele didactice programate pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă în domeniul postului/catedrei, etapa de pretransfer consimțit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă) - ACTUALIZAT LA DATA DE 18.04.2018


     TABEL NOMINAL cu cadrele didactice programate pentru susținerea probelor practice/inspecțiilor speciale la clasă în domeniul postului/catedrei, etapa de pretransfer consimțit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)


     Lista cadrelor didactice înscrise pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ an școlar 2018-2019, în alt județ/municipiul București


     PUNCTAJE EVALUARE DOSARE CADRE DIDACTICE, etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, an scolar 2018-2019


     LISTA FINALĂ A CADRELOR DIDACTICE LUATE ÎN EVIDENȚĂ PENTRU PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT AN ȘCOLAR 2018-2019, ÎN ALT JUDEȚ/MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Anunț

     ETAPA DE MOBILITATE - REPARTIZARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN BAZA ART. 253 DIN LEGEA 1/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

Comisia de mobilitate


     LISTA CADRELOR DIDACTICE ÎNSCRISE LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - AN ȘCOLAR 2018-2019


     LISTA CADRELOR DIDACTICE LUATE ÎN EVIDENȚĂ PENTRU PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT AN ȘCOLAR 2018-2019, ÎN ALT JUDEȚ/MUNICIPIUL BUCUREȘTI


     LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ACTUALIZATĂ LA DATA DE 30.03.2018


Anunț

     ETAPA DE MOBILITATE – SOLUȚIONAREA CERERILOR DE RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎN ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

Comisia de mobilitate


     LISTA FINALĂ cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate pentru anul scolar 2018-2019


Anunț

     Probe practice restrangere de activitate 2018-2019

Comisia de mobilitate


     LISTA cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate pentru anul scolar 2018-2019


     LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ETAPA DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE


     LISTĂ NOMINALĂ a personalului didactic afectat de restrângere de activitate începând cu 01.09.2018


     Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - an școlar 2018-20199

 

 


Anunț

     ETAPA DE MOBILITATE – SOLUȚIONARE A CERERILOR DE COMPLETARE DE NORMĂ ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR.

Comisia de mobilitate


ANUNȚ

     În atenția candidaților la etapa de completare a normei didactice pentru anul școlar 2018-2019, programați pentru efectuarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice

     Toate inspecțiile speciale la clasă/probele practice programate în zilele de 28 februarie 2018 și 1 martie 2018, se vor efectua în ziua de LUNI, 5 MARTIE 2018, iar ședința publică de soluționare a completării de normă didactică se desfășoară în ziua de MARȚI, 6 MARTIE 2018.

     Repartizarea candidaților pe unități de învățământ, în vederea efectuării inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice, rămâne aceeași.


Anunț

     In atentia candidatilor programati pentru inspectii speciale la clasa probe practice pentru etapa de completare de norma.

     Inspecțiile speciale la clasă/probele practice programate în intervalul 28 februarie - 02 martie 2018 se vor amâna până la o dată ulterioară ce va fi comunicată în timp util.

Comisia de mobilitate


Anunț probe practice, inspecții speciale la clasă pentru completare normă, întregire normă


LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ETAPA DE COMPLETARE NORMĂ DIDACTICA