MOBILITATE 2018-2019

     LISTA FINALĂ cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate pentru anul scolar 2018-2019


Anunț

     Probe practice restrangere de activitate 2018-2019

Comisia de mobilitate


     LISTA cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate pentru anul scolar 2018-2019


     LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ETAPA DE TRANSFER PENTRU RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE


     LISTĂ NOMINALĂ a personalului didactic afectat de restrângere de activitate începând cu 01.09.2018


     Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar - an școlar 2018-20199

 

 


Anunț

     ETAPA DE MOBILITATE – SOLUȚIONARE A CERERILOR DE COMPLETARE DE NORMĂ ÎN ȘEDINȚĂ PUBLICĂ LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR.

Comisia de mobilitate


ANUNȚ

     În atenția candidaților la etapa de completare a normei didactice pentru anul școlar 2018-2019, programați pentru efectuarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice

     Toate inspecțiile speciale la clasă/probele practice programate în zilele de 28 februarie 2018 și 1 martie 2018, se vor efectua în ziua de LUNI, 5 MARTIE 2018, iar ședința publică de soluționare a completării de normă didactică se desfășoară în ziua de MARȚI, 6 MARTIE 2018.

     Repartizarea candidaților pe unități de învățământ, în vederea efectuării inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice, rămâne aceeași.


Anunț

     In atentia candidatilor programati pentru inspectii speciale la clasa probe practice pentru etapa de completare de norma.

     Inspecțiile speciale la clasă/probele practice programate în intervalul 28 februarie - 02 martie 2018 se vor amâna până la o dată ulterioară ce va fi comunicată în timp util.

Comisia de mobilitate


Anunț probe practice, inspecții speciale la clasă pentru completare normă, întregire normă


LISTĂ POSTURI DIDACTICE/CATEDRE COMPLETE/INCOMPLETE VACANTE/REZERVATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 - ETAPA DE COMPLETARE NORMĂ DIDACTICA