Calendar completare dosare definitivat/grade didactice an școlar 2020-2021

DEFINITIVAT

  • Completarea dosarelor: 07.06 - 18.06.2021
  • Validarea datelor de înscriere din aplicația electronica de către candidați: 18.06.2021

     Documentele necesare completării dosarelor, sunt prevăzute în Ordinul nr. 5434/2020 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, Art. 12, alin (1).

GRADUL DIDACTIC II – sesiunea 2021

  • Completarea dosarelor: până la 18.06.2021

     Documentele necesare completării dosarelor, sunt prevăzute în OMECTS nr. 5561/2011 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, Art. 12, alin (1), lit. b, cu modificările și completările ulterioare.

Listă echivalare conform OMECTS 5553/2011

     Tabel nominal cu cadrele didactice din jud. Teleorman care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform OMECTS nr. 5553/2011

Organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști - an școlar 2020-2021

     În acord cu precizările Adresei MEC nr. 6098/DGIP/10.09.2020, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță organizarea selecției pentru constituirea corpului de metodiști, pentru anul școlar 2020-2021.

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman nr. 9257/18.09.2020, aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor de selecție.

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu Calendarul de selecție.


Procedura operațională de selecție

 

 


Criterii de selecție

 

 


Calendarul de selecție

 

 


Număr locuri pe discipline

 

 ERATĂ:

  • La poziția 70 din tabelul cu rezultate, rubrica ”Observații” se va modifica și va avea următorul conținut: ”Nu poate fi metodist I.Ș.J. TR pe durata exercitării mandatului de director adjunct”
  • La poziția 86 din tabelul cu rezultate, rubrica ”Observații” se va modifica și nu va mai avea următorul conținut: ”Nu poate fi metodist I.Ș.J. TR pe durata exercitării mandatului de director”.

DEFINITIVAT 2021

     A fost publicat Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5434 din data de 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar.

 

 


DEFINITIVAT 2020

     A fost publicat Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4300 din data de 21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5211/2018.

 

 


     A fost publicat Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin O.M.E.N. nr. 4910/23.08.2019.