Echivalări ECTS/SECT - 2016-2017

     În perioada 12-17 ianuarie 2017 se completează dosarele pentru echivalarea studiilor conform OMECTS nr. 5553/2011.

Anexa 1 – Lista dosarelor depuse în perioada 27 decembrie 2016 – 11 ianuarie 2017

 

Echivalări ECTS/SECT, sesiunea 2016-2017

ANUNŢ IMPORTANT

În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

     Urmare a OMENCȘ nr. 5920/06.12.2016, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cadrele didactice pot depune la IŞJ Teleorman – Dezvoltarea resursei umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor, respectând Calendarul din Anexa 1.

     În perioada 27 decembrie 2016 – 11 ianuarie 2017 se depun dosare pentru echivalarea studiilor conform OMECTS nr. 5553/2011.


Anexa 1 – Calendar

 

 


Anexa 2 – Fișa de înscriere

 

 


Anexa 3 – Metodologie echivalare

Situație înscrieri examen definitivat 2017

Situația înscrierii la examenul național de devitivare în învățământ, sesiunea 2017

 

Rezultatele finale ale selecţiei profesorilor metodişti ai I.Ş.J. Teleorman

Lista finală a corpului de metodiști

 

 


Lista finală a cadrelor didactice respinse

REZULTATE CONTESTAȚII ETAPA a II-a METODIȘTI

     TABEL NOMINAL cu cadrele didactice care au depus contestație pentru etapa a II-a de selecţiei pentru corpul de metodişti ai I.Ş.J. Teleorman