Înscrieri definitivat - an școlar 2014-2015

     Conform Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2014-2015, înscrierea candidaților se face până la 21 noiembrie 2014.


Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2014-2015

 

 


Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

 

 


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de înscriere

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

Înscrieri grad didactic I - an şcolar 2014-2015

În perioada 1 - 31 octombrie 2014 se fac înscrieri pentru acordarea gradului didactic I în învățământ


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de preinspecție (IC 1)

 

 

Cerere de preinspecție (IC 1)  - Nota 10 - 2014

 

 


Cerere de înscriere (2014-2017)

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

 

 

Înscrieri grad didactic II - an şcolar 2014-2015

În perioada 1 - 31 octombrie 2014 se fac înscrieri pentru acordarea gradului didactic II în învățământ


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de preinspecție (IC 1)

 

 


Cerere de înscriere (2014-2016)

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

 

 


Precizări amânare grad II

 

 


Cerere de amânare grad II

 

Echivalări ECTS - sesiunea 2014-2015

     În perioada 1 – 31 octombrie 2014 se depun dosare pentru echivalarea studiilor conform OMECTS nr. 5553/2011

     În atenţia directorilor şi cadrelor didactice!

      Urmare a OMEN nr. 4553/10.09.2014, pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cadrele didactice pot depune la IŞJ Teleorman – Dezvoltarea resursei umane dosarul în vederea obţinerii echivalării studiilor, respectând Calendarul din Anexa 1.


 Anexa 1 - Calendar

 

 


Fișa de înscriere

 

 


Metodologie

 

Cursuri pregătire grad didactic II, Universitatea din Craiova

     Vă informăm că în perioada 21-26 iulie 2014, Universitatea din Craiova organizează, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, cursuri de pregătire metodică și psihopedagogică în vederea susținerii examenului de Gradul Didactic II, sesiunea 2014.

Detalii: