Înscrierea candidaților la colocviul pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2014-2016, la Centrul de perfecționare al Universității din Craiova

 • Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi centru de perfecţionare, vor completa în perioada 04 noiembrie 2013 - 28 noiembrie 2013, la Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea calității, camera 433, o cerere tip de înscriere; Cererea tip şi tematica se obţin de la Secretariat, camera 433; Programul este de luni până joi, între orele 13,00-15,00;
 • Colocviul se va desfăşura în ziua de 04.02.2014 pentru profesori (toate specializările) şi de 05.02.2014 pentru învăţători, institutori, educatoare (profesori învăţământ primar şi preşcolar). Planificarea pe săli şi orele desfăşurării colocviului vor fi afişate pe site-ul universităţii: www.ucv.ro, după data de 20.01.2014;
 • Pentru susţinerea colocviului, conform Deciziei Senatului Universităţii din Craiova, se percepe taxa de 100 lei/candidat. Această taxă se va achita la Casieria Universităţii din Craiova, Strada Libertăţii, Căminul nr. 4. Chitanţa se va prezenta comisiei, în ziua susținerii colocviului; Programul Casieriei este de luni până vineri, între orele 8,30-12,30;
 • Cei care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu vor fi notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu vor putea participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2014-2016;
 • Specializările pentru care Universitatea din Craiova are atribuții de perfecționare sunt: limba română, limba franceză, limba engleză, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, horticultură, agricultură, istorie, filozofie, sociologie, religie, educație fizică și sport, electromecanică, electrotehnică, TCM, MU, automatică, calculatoare, electronică, finanțe, bănci, contabilitate, economie, management, învățători, institutori și educatoare.

Înscrieri gradul didactic I - an școlar 2013-2014

În perioada 1 -31 octombrie 2013 se fac înscrieri pentru examenul de obținere a gradului didactic I


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de înscriere IC1

 

 


Cerere de înscriere

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

 

Înscrieri grad didactic II - an şcolar 2013-2014

În perioada 1 - 31 octombrie 2013 se fac înscrieri pentru acordarea gradului didactic II în învățământ


Adresă de înaintare

 

 


Cerere de preinspecție (IC 1)

 

 


Cerere de înscriere (2013-2015)

 

 


Fișă de înscriere

 

 


Documente necesare înscrierii

Gradul didactic I – Universitatea din București

     Urmare adresei  15047/15.07.2013 vă informăm că lucrările metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I, seria 2012-2014, se vor depune, în perioada 1 – 20 august 2013, la Biroul Registratură (subsol, camera 21), conform O.M. nr. 5561/2011 (avizul scris și semnătura îndrumătorului pe prima pagină a lucrării, lucrarea legată tip carte – cu coperte rigide sau spirală, lucrarea pe CD - format pdf., declarația de autenticitate a candidatului legată în lucrare). Lucrările depuse care nu îndeplinesc condițiile de mai sus, vor fi returnate.

Gradul didactic II – Universitatea din București
Urmare adresei  15047/15.07.2013 vă informăm că examenul  de acordare a gradului didactic II, sesiunea 18-31 august 2013, este fără taxă și se va desfășura după cum urmează:

 • 28 august 2013 – test din metodica specialității;
 • 30 august 2013 – proba orală la pedagogie.

     Pentru alte informații  legate de locațiile unde se va desfășura examenul de gradul II, modul de elaborare a lucrărilor de grad didactic I, candidații sunt rugați să acceseze site-ul www.unibuc.ro, administratie/biroul perfecționare.

Cursuri de conversie profesională - Bacău

     Urmare adresei nr. 53106/11.07.2013 vă informăm că,  în baza OMECTS nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar publicat în Monitorul Oficial al României nr. 819 din 06 decembrie 2012, Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la:


Facultatea de Inginerie, specializările:

 • Educție tehnologică - 4 semestre (11 programe de licență în domeniul Științe inginerești);
 • Educție tehnologică - 3 semestre (11 programe de licență în domeniul Științe inginerești);
 • Informatică - 4 semestre (Tehnologia informației, Informatică);
 • Informatică - 3 semestre (Tehnologia informației, Informatică);
 • Ecologie și Protecția Mediului - 4 semestre (Ingineria și Protecția mediului în industrie);
 • Ecologie și Protecția Mediului - 3 semestre (Ingineria și Protecția mediului în industrie);
 • Educație Antreprenorială - 4 semestre (Inginerie economică în domeniul mecanic);
 • Educație Antreprenorială - 3 semestre (Inginerie economică în domeniul mecanic);
 • Chimie - 4 semestre (Inginerie biochimică și ingineria produselor alimentare);
 • Chimie - 3 semestre (Inginerie biochimică și ingineria produselor alimentare);
 • Mecatronică - 4 semestre (Mecatronică);
 • Mecatronică - 3 semestre (Mecatronică);
 • Proiectare asistată de calculator - 4 semestre (Design industrial, Tehnologia construcțiilor de mașini, Ingineria și managementul calității);
 • Proiectare asistată de calculator - 3 semestre (Design industrial, Tehnologia construcțiilor de mașini, Ingineria și managementul calității);
 • Controlul și expertiza produselor alimentare și biotehnologice - 4 semestre (Ingineria produselor alimentare);
 • Controlul și expertiza produselor alimentare și biotehnologice - 3 semestre (Ingineria produselor alimentare).

Facultatea de Litere, specializările:

 • Limba și literatura română - 3 semestre (Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză);
 • Limba și literatura română - 4 semestre (Limba și literatura română-O limbă și literatură modernă (engleză, franceză);
 • Limba și literatura franceză - 3 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză);
 • Limba și literatura franceză - 4 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză);
 • Limba și literatura engleză - 3 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză);
 • Limba și literatura engleză - 4 semestre (Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză).

Facultatea de Științe, specializările:

 • Matematică - 3 semestre (Matematică);
 • Matematică - 4 semestre (Matematică);
 • Biologie - 3 semestre (Biologie);
 • Biologie - 4 semestre (Biologie);

     Toate programele de conversie se desfășoară la curs cu frecvență (IF), la sediul Universității, în limba română.