Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA 17

    În conformitate cu Ordinul nr. 6201/16.12.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 17-a


     Rezultate finale corp experţi seria a 17-a

Tabelul a fost afișat timp de 48 ore

     Rezultate corp experţi seria a 17-a

Tabelul a fost afișat timp de 48 ore  

 

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în zilele de 11, 12, 13, 14 ianuarie 2021 între orele 8:00-16:30 şi în ziua de 15 ianuarie 2021, între orele 8:00-14:00.

     Contestațiile pot fi transmise și electronic, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până în data de 15 ianuarie 2021, ora 14:00, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poșta electronică.


     Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online

Tabelul a fost afișat timp de 48 ore 


      OMEN nr. 6201/2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a

 

 


      Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a

 

 


     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

 • Numărul de locuri scoase la concurs: 135
 • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
 • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
 • Adresa de e-mail la care se pot trimite portofoliile/contestațiile de către candidații care optează pentru transmiterea acestora prin poșta electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor în format letric):

 • 28, 29, 30, 31 decembrie 2020: 8:00 - 16:30
 • 4 ianuarie 2021: 8:00-16:30

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor în format electronic):

 • 28 decembrie 2020 - 4 ianuarie 2021, până la ora 16:30

Cerere de înscriere

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN FUNCȚIA DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT, ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță selecția cadrelor didactice interesate pentru ocuparea unei funcției de conducere, prin detașare în interesul învățământului, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat, în anul școlar 2020-2021

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA 16

    În conformitate cu Ordinul nr. 4679/08.07.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 16-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 16-a


 • Rezultate corp experţi seria a 16-a

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în zilele de 6,10,11,12 august 2020 între orele 8:00-16:30 şi în ziua de 7 august 2020, între orele 8:00-14:00.

     Contestațiile pot fi transmise și electronic, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la ora 16:30, în data de 12 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poșta electronică.


     Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online

Tabelul a fost afișat timp de 48 ore


      OMEN nr. 4679/2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 16-a

 

 


      Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 16-a

 

 


     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

 • Numărul de locuri scoase la concurs: 135
 • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
 • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
 • Adresa de e-mail la care se pot trimite portofoliile/contestațiile de către candidații care optează pentru transmiterea acestora prin poșta electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor):

 • 20, 21, 22, 23, 27 iulie 2020: 8:00 - 16:30
 • 24 iulie 2020: 8:00-14:00

Cerere de înscriere

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA 15

 • Rezultate corp experţi seria a 15-a (Anexa 5)

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în zilele de 26-27 februarie 2020, 2-3 martie 2020, între orele 8:00-16:30 şi în ziua de 28 februarie 2020, între orele 8:00-14:00.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


     Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 15-a.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


    În conformitate cu Ordinul nr. 3016/09.01.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 15-a.


      OMEN nr. 3016/2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a.

 

 


      Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a.

 

 


     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor):

 • 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 februarie 2020: 8:00 - 16:30
 • 7, 14 februarie 2020: 8:00-14:00

Cerere de înscriere