Corpul Național de Experți în Management Educațional (CNEME) - 2015, seria a 9-a

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2015, seria 2 (seria a 9-a)  pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experți seria_9

 

 

Rezultate corp experți seria 9 (Anexa 5)

 

 

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul I.S.J. în perioada 19-23 octombrie 2015, între orele 8:00-16:30 luni-joi, respectiv 8:00-14:00 vineri.


     Lista candidaţilor declaraţi admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2015, seria 2 (seria a 9-a)

 

 


ANUNȚ FOARTE IMPORTANT

     În vederea înscrierii în corpul de experți în management educațional, MECȘ precizează că, pentru candidații care au participat la examenul de acordare a gradului didactic II în august 2015, nu au fost emise încă ordinele de validare.

     Ca urmare, candidații care au participat la examenul de acordare a gradului didactic II în august 2015 și doresc să se înscrie la selecție în corpul de experți, se vor adresa MECȘ, Direcţia Generală Management şi Reţea Şcolară, în vederea verificării listelor transmise de universități spre validare a gradului didactic II.


 Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SESIUNEA 2015, SERIA a 9-a

     În conformitate cu Ordinul nr. 4712/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 9-a.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)


     Instrucțiuni privind utilizarea aplicației informatice (Descarcă)

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

  • Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 05 – 06 octombrie 2015: 8:00 - 16:30


     Cerere de înscriere (Descarcă)


     Ordinul nr. 4712/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a

 

 


Strategie anticorupție în educație

ANUNȚ

     Având în vedere adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 41813/05.06.2015, cu privire la aplicarea Strategiei Anticorupție în Educație, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5144/2013, aducem la cunoștință informația conform căreia sesizarea neregulilor sau disfuncționalităților la examenele naționale se poate face prin:

     1. TEL. VERDE NAȚIONAL 0800801100 – telefon gratuit la care cetățenii pot semnala neregulile apărute în organizarea și derularea examenelor naționale; de asemenea, eventualele fapte de corupție pot fi semnalate și pe site-ul: http://www.educatiepentruviitor.edu.ro
     2. TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR 0800816247 - telefon gratuit.

     Informarea publicului se va face prin afișare la avizierele unităților de învățământ, situate în afara și în interiorul centrelor de examen, precum și pe prima pagină site-urilor de internet ale unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare.


ORDINUL M.E.N. NR.5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei Anticorupție în Educație

Corpul Național de Experți în Management Educațional (CNEME) - 2015, seria a 8-a

     Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, sesiunea 2015, seria 1 (seria a 8-a)  pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Rezultate corp experți seria_8

 

 


Rezultate corp experți seria 8 (Anexa 5)

 

 


     Eventualele contestaţii cu privire la hotărârile comisiei de evaluare a dosarelor candidaţilor se adresează, în scris, inspectorului şcolar general şi se depun la secretariatul inspectoratului şcolar, în perioada 9-13 martie 2015.

 


     Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SESIUNEA 2015, SERIA 1 (SERIA a 8-a)


     În conformitate cu Ordinul nr.3168.04.02.2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 8-a.

     Lista candidaţilor declaraţi admişi în etapa online la Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2015, seria I (seria a 8-a)

 

 


Ordin nr.3168.04.02.2015

 

 


     Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor): 23 – 24 februarie 2015: 8:00 - 16:30

     Numărul de locuri scoase la concurs: 170

     Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

Cerere de înscriere

 

 


METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

 

 


 Completare la Metodologie

R.O.F.U.I.P. 2015

O.M.E.N. nr. 5115/ 15.12.2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi 2014 - seria 7

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 7-a

     În conformitate cu Ordinul nr.4314/11.08.2014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 7-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 7-a.


Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor)

Luni - Joi: 8:00 - 16:30
Vineri : 8:00 - 14:00

Numărul de locuri scoase la concurs: 96

Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online:

http://cneme.edu.ro/inscriere/

     Listele cu candidații declarați admiși în urma introducerii informațiilor în formularul online vor fi afișate la avizierul I.Ș.J. Teleorman și pe site-ul inspectoratului școlar www.isjtr.ro.

Cerere de înscriere

 

 

Metodologia de concurs

 

 

Adresa M.E.N. nr.666/14.08.2014