ANUNȚ PRIVIND NUMIREA PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN FUNCȚIA DE DIRECTOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TALPA

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunță selecția cadrelor didactice interesate pentru ocuparea unei funcției de conducere, prin detașare în interesul învățământului, la Școala Gimnazială Talpa, în anul școlar 2019-2020.

LISTA FUNCȚII VACANTE DIRECTOR/DIRECTORI ADJUNCȚI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

     LISTA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT VACANTE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

ERATĂ 1: se elimină din tabel poziția 21

ERATĂ 2: ca urmare a vacantării temporare a funcției de director, se adaugă în tabel poziția 25: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA - DIRECTOR

ANUNȚ - ocupare funcții vacante sau temporar vacante de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar, de directori și directori adjuncți, în anul școlar 2019-2020

     Procedură operațională privind numirea, pentru anul școlar 2019-2020, prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante sau temporar vacante de îndrumare și control din Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, de director, director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA 14

     Rezultate corp experţi seria a 14-a (Anexa 5)

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în zilele de 20, 21, 22, 23 mai 2019, între orele 8:00-16:30 şi în ziua de 24 mai 2019, între orele 8:00-14:00.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


     Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 14-a.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


    În conformitate cu Ordinul nr. 3860/04.04.2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 14-a.


      OMEN nr. 3860/2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a.

 

 


      Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a.

 

 


     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

  • Numărul de locuri scoase la concurs: 156
  • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
  • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
  • Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul online vor fi afişate la avizierul I.Ş.J. Teleorman şi pe site-ul inspectoratului şcolar www.isjtr.ro.

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor):

  • 23, 24, 25 aprilie 2019: 8:00 - 16:30
  • 2, 6, 7 mai 2019: 8:00-16:30
  • 3 mai 2019: 8:00 - 14:00

Cerere de înscriere