Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educațional – SERIA 14

     Rezultate corp experţi seria a 14-a (Anexa 5)

     Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul I.S.J. în zilele de 20, 21, 22, 23 mai 2019, între orele 8:00-16:30 şi în ziua de 24 mai 2019, între orele 8:00-14:00.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


     Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 14-a.

Rezultatele au fost afișate timp de 48 ore


    În conformitate cu Ordinul nr. 3860/04.04.2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a, va avea loc selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - seria a 14-a.


      OMEN nr. 3860/2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a.

 

 


      Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a.

 

 


     La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor;
c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art.21, din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional.

     Metodologie (Descarcă)

     Completare la metodologie (Descarcă)

  • Numărul de locuri scoase la concurs: 156
  • Adresa oficială a site-ului pe care se vor face înscrierile online: http://cneme.edu.ro/inscriere/
  • Puteți consulta manualul de utilizare a formularului de înscriere la adresa http://cneme.edu.ro.
  • Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul online vor fi afişate la avizierul I.Ş.J. Teleorman şi pe site-ul inspectoratului şcolar www.isjtr.ro.

Programul orar al înscrierilor (depunerea portofoliilor):

  • 23, 24, 25 aprilie 2019: 8:00 - 16:30
  • 2, 6, 7 mai 2019: 8:00-16:30
  • 3 mai 2019: 8:00 - 14:00

Cerere de înscriere