Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în parteneriat cu Asociația de Prietenie Româno- Franceză ROMFRA Alexandria, prezintă proiectul "A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală" - cod POCU/665/6/23/ 133572.7

Apel selecție externă ID 133572 (22 mai 2023)

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție externă a unor experți pentru proiectul POCU „A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală”, ID 133572.Anunț: Proba scrisă a concursului de selecție se va susține în data de 08 iunie 2023, ora 12.00, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, str. Carpați nr. 15.


Apel selecție externă ID 133572 (28 feb 2023)

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție externă a unor experți pentru proiectul POCU „A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală”, ID 133572.Anunț

     Proba scrisă a concursului de selecție se va susține în data de 15 martie 2023, ora 12.00, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, str. Carpați nr. 15.

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII TRAINING EDUCATIE FINANCIARĂ

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de Beneficiar al Proiectului POCU “A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală”, Contract finanțare POCU/665/6/23/133572, achiziționează servicii de Training educație financiară destinate grupului țintă al proiectului.

Documente:


ANUNȚ

     Referitor la anunțul: Servicii training educație financiară (CPV: 80510000-2 - Servicii de formare specializată), derulate în cadrul proiectului POCU/665/6/23/133572 cofinanțat din Fondul Social European in cadrul POCU 2014 -2020, vă informăm că a fost anulată procedura de atribuire a contractului de achiziție publică deoarece nu au fost îndeplinite prevederile art. 7, alin. (7),  lit. b și art. 212 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

     Procedura de atribuire va fi reluată la o dată ulterioară.

Apel selecție externă ID 133572 (08 feb 2023)

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție externă a unor experți pentru proiectul POCU „A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală”, ID 133572.ANUNȚ

     Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022, art. 66 și art. 32, alin (1), va fi reluată procedura de selecție anunțată prin Apelul de selecție nr.1037/07.02.2023.

Apel selecție internă ID 133572 (06 feb 2023)

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în calitate de beneficiar, anunță procesul de selecție internă a unor experți pentru proiectul POCU „A doua șansă în educație, calea spre dezvoltare personală și locală”, ID 133572.