Consiliul Județean al Elevilor Teleorman

Puteți accesa pagina noastră la adresa:

https://teleorman.consiliulelevilor.ro/

 

   Consiliul Județean al Elevilor Teleorman este unicul for ce militează pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor elevilor teleormăneni. Structura este formată din președinții consiliilor școlare ale elevilor de la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar din județ, aceștia fiind aleși pe baza principiului legitimității de către elevi în mod democratic.