Consiliul Județean al Elevilor Teleorman

Puteți accesa pagina noastră la adresa:

http://cjeteleorman.weebly.com/

 

     Consiliul Județean al Elevilor Teleorman este unica structură reprezentativă a elevilor la nivel județean și este subordonata Consiliului Național al Elevilor. De asemenea, Consiliul Județean al Elevilor, coordonează activitatea Consiliilor Școlare ale Elevilor. C.J.E este sprijinit de către lnspectoratul Școlar Județean Teleorman și este format din toți președinții Consiliilor Școlare ale Elevilor.