Formarea mentorilor de inserţie profesională în cadrul proiectului „DE LA DEBUT LA SUCCES”

Update 17.05.2013

Anunț: Selecție cadre didactice

     Rezultatele înregistrate în urma desfășurării selecției cadrelor didactice pentru programul de formare „DE LA DEBUT LA SUCCES - program național de mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice”.


 


Update 30.04.2013

     Vă aducem la cunoştinţă că perioada de înscriere pentru selecţia cadrelor didactice care doresc să participe la proiectul „DE LA DEBUT LA SUCCES – program naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice”, derulat de Ministerului Educaţiei Naţionale, prin Direcţia Generală Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Bucureşti, S. C. Centrul de Pregătire în Informatică S. A., Fundaţia EUROED şi Fundaţia Centrul Educaţia 2000+ în perioada 2011-2013 s-a prelungit până în data de 10 mai 2013.

     Cadrele didactice interesate se mai pot înscrie cu dosar până la data sus menţionată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman – fiecărui judeţ i-a fost alocat un număr de 9 locuri.


     Selecţia participanţilor la programul de formare a mentorilor de inserţie profesională în cadrul proiectului „DE LA DEBUT LA SUCCES – program naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice”

Mentorat 2012

Informaţii utile privind constituirea corpului profesorilor mentori din judeţul Teleorman


Registrul judeţean al corpului profesorilor mentori

 

 


Rezultatele concursului privind

constituirea corpului profesorilor

mentori:

 

 


O.M.E.C.T.S. 5485/29.09.2011

 

 


 Procedura mentorat

 

 


Anexe mentorat

 


Precizari M.E.C.T.S.

În atenţia cadrelor didactice din judeţul Teleorman,

       Conform Notei MECTS nr. 20768/26.01.2012 referitoare la aplicarea criteriilor de evaluare a portofoliului cadrului didactic în vederea obţinerii funcţiei didactice de profesor mentor, cuprinse în Anexa 1 a Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, aprobată prin OMECTS nr. 5485/ 29.09.2011, se precizează următoarele:

       1. Punctajul maxim şi punctajul minim se diminuează corespunzător, ca urmare a neacordării punctajului prevăzut în Anexa nr.1 pentru titlul de profesor emerit (Anexa nr.1 – CRITERII de evaluare a portofoliului cadrului didactic în vederea obţinerii funcţiei didactice de profesor mentor);

       2. Punctajul pentru experienţă în activitatea de mentorat se acordă pentru îndrumarea practicii pedagogice a elevilor/ studenţilor sau alte activităţi echivalente mentoratului sau pentru participarea la programe de formare continuă asimilabile domeniului mentoratului didactic (Anexa nr.1 – CRITERII de evaluare a portofoliului cadrului didactic în vederea obţinerii funcţiei didactice de profesor mentor).