OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ “ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI” - Faza județeană – 24 martie 2024


     EVENTUALELE CONTESTAȚII SE DEPUN LA SECRETARIATUL LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1 ALEXANDRIA SAU PE ADRESA DE MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , LUNI - 25.03.2024, ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 12.00


CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VII „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE”, etapa județeană, anul şcolar 2023-2024

     EVENTUALELE CONTESTAȚII SE DEPUN LA SECRETARIATUL LICEULUI TEHNOLOGIC NR.1 ALEXANDRIA SAU PE ADRESA DE MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , LUNI - 25.03.2024, ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 12.00


Precizări privind organizarea și desfășurarea CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VII „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE”, etapa județeană, anul şcolar 2023-2024

     Etapa județeană a CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VII „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE”, se va desfăşura, în centrul organizat la LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA, în data de 24 martie 2024, începând cu ora 10:00.

     Etapa județeană a CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VII „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE”, se desfășoară în conformitate cu:

  • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare;

REZULTATE OLIMPIADA DE GEOGRAFIE - 2024

     REZULTATE FINALE, DUPĂ CONTESTAȚII OBȚINUTE DE ELEVII PARTICIPANȚI LA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE - ETAPA JUDEȚEANĂ - DESFĂȘURATĂ ÎN DATA DE 17.03.2024

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE - 2024

Precizări Olimpiada de GEOGRAFIE – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2023-2024

     Etapa județeană a Olimpiadei de GEOGRAFIE, gimnaziu și liceu - proba scrisă, se va desfăşura, în centrul organizat la LICEUL TEORETIC VIDELE, în data de 17 martie 2024, începând cu ora 9:00 (clasele VIII-XII).".

     Etapa județeană a Olimpiadei de GEOGRAFIE, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

  • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de GEOGRAFIE nr. 25751 / 20.02.2024;
  • Calendarul olimpiadelor școlare ce se vor organiza și desfășura în anul școlar 2023- 2024, pentru elevii din învățământul secundar nr. 24747/29.01.2024;
  • Calendarul olimpiadelor specialitatea 25751 / 20.02.2024, an şcolar 2023-2024, în jud. Teleorman