Olimpiada de limba engleză 2024 - Rezultate finale etapa locală

Rezultatele finale, după contestații, la etapa locală, susținută pe 10 februarie 2024

Olimpiada de limba franceză 2024


Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2023-2024

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu - proba scrisă -, se va desfăşura, în centrul organizat la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, în data de 23 martie 2024.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limba franceză nr. 24838 / 30.01.2024 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
 • Calendarul olimpiadelor școlare ce se vor organiza și desfășura în anul școlar 2023- 2024, pentru elevii din învățământul secundar nr. 24747/29.01.2024;
 • Calendarul olimpiadelor specialitatea limbi moderne, an şcolar 2023-2024, jud. Teleorman nr. 892/06.02.2024.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa județeană și națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Olimpiada de limba engleză 2024


Precizări Olimpiada de limba engleză – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – etapa județeană, anul şcolar 2023-2024

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în centrul organizat la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Alexandria, astfel:

 • 16 martie 2024  - proba scrisă (clasele a VII-a - a XII-a, A și B)
 • 23 martie 2024 - proba orală (clasele a IX-a - a XII-a, A și B).

Precizări Olimpiada de limba engleză – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – anul şcolar 2023-2024

Etapa locală

     Conform Calendarului olimpiadelor specialitatea limbi moderne nr. 892/06.02.2024, etapa locală a olimpiadei de limba engleză liceu și gimnaziu are loc în data de 10 februarie 2024, ora 10.00, astfel:

 • Zona Alexandria: Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”
 • Zona Roșiorii de Vede: Colegiul Național „Anastasescu”
 • Zona Turnu Măgurele: Liceul Teoretic „Marin Preda”
 • Zona Videle: Liceul Teoretic Videle
 • Zona Zimnicea: Școala Gimnazială „Miron Radu Paraschivescu”

     Elevii vor fi prezenți în sală în intervalul 9:00-9:30 și vor avea asupra lor carnetele de elev vizate la zi, cărțile de identitate/certificatele de naștere.

     Timpul de elaborare a răspunsurilor este de 3 ore pentru liceu și de 2 ore pentru gimnaziu.

     Olimpiada de limba engleză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII-XII în anul școlar 2023-2024 nr. 25174/07. 02.2024;
 • Calendarul olimpiadelor școlare ce se vor organiza și desfășura în anul școlar 2023- 2024, pentru elevii din învățământul secundar nr. 24747/29.01.2024;
 • Calendarul olimpiadelor specialitatea limbi moderne, an şcolar 2023-2024, jud. Teleorman nr. 892/06.02.2024.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa județeană și națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

 

Olimpiada de limba engleză 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 11-18 martie 2023

Olimpiada de limba franceză 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 11 martie 2023