Concursul Național "Lazăr Edeleanu" 2024 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale la etapa județeană, susținută pe 03 martie 2024

Concursul Național "Lazăr Edeleanu" 2024

Precizări privind desfășurarea fazei județene a Concursului „Lazăr Edeleanu” (chimie) - 2024

 • Data și locația de desfășurare: 03.03.2024 – Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede.
 • Concursul Național „Lazăr Edeleanu” aprobat în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare – 2024, fără finanțare M.E., se organizează anual pentru elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a IX-a profil real, a IX-a profil tehnic/umanist/servicii și filiera vocațională, a X-a profil real și a X-a profil tehnic/umanist/ servicii și filiera vocațională, din învățământul de stat și particular.
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 08:30
 • Proba scrisă va începe la ora 09:00 și va avea o durată de 2 ore
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.
 • Răspunsurile vor fi redactate pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele concurenții le vor primi împreună cu subiectele.
 • Structura subiectelor va fi următoarea: test tip grilă cu 30 de itemi în concordanță cu programa școlară la clasa respective, după cum urmează: 20 de itemi de tip complement simplu și 10 itemi de tip complement grupat. Testul tip grilă va conține întrebări teoretice, calcule chimice și întrebări a căror rezolvare necesită interpretarea unui experiment.
 • Punctajul acordat pentru fiecare item rezolvat este de 3 puncte. Pentru fiecare lucrare se acordă 10 punte din oficiu. Punctajul maxim este de 100 puncte.
 • Evaluarea lucrărilor se face pe loc, de față cu elevul, care semnează pentru punctajul obținut. În sala în care se efectuează evaluarea vor fi minim 3 elevi prezenți.
 • Nu se admit contestații.
 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 18:00.
 • Calificarea la etapa națională se face conform prevederilor Regulamentului Concursului Național „Lazăr Edeleanu”, punctajul minim pentru calificare fiind de la etapa națională fiind de 61 puncte.

Concursul Național "Lazăr Edeleanu" 2023 - Rezultate etapa națională

Rezultatele la etapa națională, susținută pe 14 mai 2023

Concursul Național "Lazăr Edeleanu" 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale la etapa județeană, susținută pe 25 martie 2023

Concursul Național "Lazăr Edeleanu" 2023

Precizări privind desfășurarea fazei naționale a Concursului „Lazăr Edeleanu” (chimie) - 2023

 • Data și locația de desfășurare: 14.05.2023 – Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 08:30
 • Proba scrisă va începe la ora 09:00 și va avea o durată de 2 ore.
 • Conform prevederilor Regulamentului Concursului Național „Lazăr Edeleanu” nr. 2616/08.02.2023, la etapa națională s-au calificat elevii care au obținut punctajul de minim 61 puncte la etapa județeană.
 • Regulile de desfășurare a concursului și de evaluare a lucrărilor sunt aceleași ca la etapa județeană.
 • Centralizarea rezultatelor, reevaluarea lucrărilor, realizarea clasamentului național, stabilirea premiilor, emiterea și transmiterea diplomelor va fi realizată de către organizator – Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Precizări privind desfășurarea fazei județene a Concursului „Lazăr Edeleanu” (chimie) - 2023

 • Data și locația de desfășurare: 25.03.2023 – Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede.
 • Concursul Național „Lazăr Edeleanu” aprobat în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare – 2023, fără finanțare M.E., cu numărul 24350/10.01.2023 pe poziția 127, se organizează anual pentru elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a IX-a profil real, a IX-a profil tehnic/umanist/servicii și filiera vocațională, a X-a profil real și a X-a profil tehnic/umanist/ servicii și filiera vocațională, din învățământul de stat și particular.
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 14:15
 • Proba scrisă va începe la ora 14:30 și va avea o durată de 2 ore
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.
 • Răspunsurile vor fi redactate pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele concurenții le vor primi împreună cu subiectele.
 • Structura subiectelor va fi următoarea: test tip grilă cu 30 de itemi în concordanță cu programa școlară la clasa respective, după cum urmează: 20 de itemi de tip complement simplu și 10 itemi de tip complement grupat. Testul tip grilă va conține întrebări teoretice, calcule chimice și întrebări a căror rezolvare necesită interpretarea unui experiment.
 • Punctajul acordat pentru fiecare item rezolvat este de 3 puncte. Pentru fiecare lucrare se acordă 10 punte din oficiu. Punctajul maxim este de 100 puncte.
 • Evaluarea lucrărilor se face pe loc, de față cu elevul, care semnează pentru punctajul obținut. În sala în care se efectuează evaluarea vor fi minim 3 elevi prezenți.
 • Nu se admit contestații.
 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 18:00.
 • Calificarea la etapa națională se face conform prevederilor Regulamentului Concursului Național „Lazăr Edeleanu” nr. 2616/08.02.2023, punctajul minim pentru calificare fiind de la etapa națională fiind de 61 puncte.