Concursul Național "Lazăr Edeleanu" 2023 - Rezultate etapa națională

Rezultatele la etapa națională, susținută pe 14 mai 2023

Concursul Național "Lazăr Edeleanu" 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale la etapa județeană, susținută pe 25 martie 2023

Concursul Național "Lazăr Edeleanu" 2023

Precizări privind desfășurarea fazei naționale a Concursului „Lazăr Edeleanu” (chimie) - 2023

 • Data și locația de desfășurare: 14.05.2023 – Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 08:30
 • Proba scrisă va începe la ora 09:00 și va avea o durată de 2 ore.
 • Conform prevederilor Regulamentului Concursului Național „Lazăr Edeleanu” nr. 2616/08.02.2023, la etapa națională s-au calificat elevii care au obținut punctajul de minim 61 puncte la etapa județeană.
 • Regulile de desfășurare a concursului și de evaluare a lucrărilor sunt aceleași ca la etapa județeană.
 • Centralizarea rezultatelor, reevaluarea lucrărilor, realizarea clasamentului național, stabilirea premiilor, emiterea și transmiterea diplomelor va fi realizată de către organizator – Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Precizări privind desfășurarea fazei județene a Concursului „Lazăr Edeleanu” (chimie) - 2023

 • Data și locația de desfășurare: 25.03.2023 – Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede.
 • Concursul Național „Lazăr Edeleanu” aprobat în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare – 2023, fără finanțare M.E., cu numărul 24350/10.01.2023 pe poziția 127, se organizează anual pentru elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a IX-a profil real, a IX-a profil tehnic/umanist/servicii și filiera vocațională, a X-a profil real și a X-a profil tehnic/umanist/ servicii și filiera vocațională, din învățământul de stat și particular.
 • Accesul elevilor în sălile de concurs va fi permis până la ora 14:15
 • Proba scrisă va începe la ora 14:30 și va avea o durată de 2 ore
 • Este interzis accesul elevilor în sala de concurs cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.
 • Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.
 • Răspunsurile vor fi redactate pe un formular tipizat specific. Formularul tipizat și ciornele concurenții le vor primi împreună cu subiectele.
 • Structura subiectelor va fi următoarea: test tip grilă cu 30 de itemi în concordanță cu programa școlară la clasa respective, după cum urmează: 20 de itemi de tip complement simplu și 10 itemi de tip complement grupat. Testul tip grilă va conține întrebări teoretice, calcule chimice și întrebări a căror rezolvare necesită interpretarea unui experiment.
 • Punctajul acordat pentru fiecare item rezolvat este de 3 puncte. Pentru fiecare lucrare se acordă 10 punte din oficiu. Punctajul maxim este de 100 puncte.
 • Evaluarea lucrărilor se face pe loc, de față cu elevul, care semnează pentru punctajul obținut. În sala în care se efectuează evaluarea vor fi minim 3 elevi prezenți.
 • Nu se admit contestații.
 • Rezultatele vor fi afișate la sediul centrului de concurs (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal) în ziua desfășurării concursului până la ora 18:00.
 • Calificarea la etapa națională se face conform prevederilor Regulamentului Concursului Național „Lazăr Edeleanu” nr. 2616/08.02.2023, punctajul minim pentru calificare fiind de la etapa națională fiind de 61 puncte.