ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

     Învățământul liceal, ca parte a învățământului profesional și tehnic, se organizează în unitățile de învățământ care școlarizează elevi pentru calificări profesionale corespunzătoare filierei tehnologice și următoarelor profiluri: tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului.

     Învățământul profesional de stat, ca parte a învățământului profesional și tehnic, se organizează în unitățile de învățământ care încheie contracte-cadru cu operatorii economici.

     Învățământul dual, ca parte a învățământului profesional și tehnic, se organizează la inițiativa și la solicitarea operatorilor economici interesați, în baza unui contract de parteneriat încheiat între operatorul economic/asociații de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

     Învățământul postliceal, ca parte a învățământului profesional și tehnic, se organizează în unitățile de învățământ/instituțiile care școlarizează elevi pentru calificări profesionale înscrise în Registrul național al calificărilor, stabilite de Ministerul Educației și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Link-uri utile:

www.edu.ro
www.manuale.edu.ro
www.tvet.ro
www.alegetidrumul.ro
www.rocnee.eu
www.ise.ro
beta.aracip.eu

Acțiuni de popularizare privind școlarizarea în învățământul profesional (IP) și în învățământul dual (ID) pentru anul școlar 2019-2020

     Vă informăm că a apărut O.M.E.N. nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul National de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

     Astfel, până la data de 23 noiembrie 2018, operatorii economici pot solicita la I.Ș.J. Teleorman locuri în învățământul profesional și la C.N.D.Î.P.T. locuri în învățământul dual, pentru anul școlar 2019-2020.

     Pentru a sprijini acțiunile de popularizare, CNDIPT a publicat pe site-ul www.alegetidrumul.ro toate materialele necesare a fi aduse la cunoștința operatorilor economici în vederea completării solicitărilor pentru școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020:
http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/operatorii-economici-pot-solicita-pana-la-data-de-23-noiembrie-2018-scolarizarea-elevilor-in-invatamantul-dual-si-profesional-pentru-anul-scolar-2019-2020

     De asemenea, CNDIPT a publicat și Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 5031/2018:
http://www.alegetidrumul.ro/noutati/info_ipt/calendarul-admiterii-in-invatamantul-profesional-de-stat-si-in-invatamantul-dual-pentru-anul-scolar-2019-2020-aprobat-prin-omen-5031-2018

ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL, AN ȘCOLAR 2017-2018

     Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2018, s-a modificat conform OMEN nr. 3755/29.05.2018.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL/ ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019


     Absolvenții claselor a VIII-a din unitățile de învățământ gimnazial își pot continua studiile atât în învățământul dual, cât și în învățământul profesional de stat, iar după absolvire pot urma cursurile învățământului liceal (conform art.331, alin. (3) din L.E.N. nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare, articol introdus prin punctul 10 din Ordonanța de urgență nr. 81/2016, începând cu 23.11.2016) în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din județul Teleorman.

Legislația specifică admiterii în învățământul dual și în învățământul profesional de stat este:


STABILIREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Ordinul nr. 5360/2017 și Anexele 1-4 - privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

(format word)

 

(format pdf)

 


ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Învățământul dual, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, se organizează, la inițiativa și la solicitarea operatorilor economici interesați, în baza unui contract de parteneriat încheiat între operatorul economic/asociații de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

     Până la data de 17 noiembrie 2017 operatorii economici vor transmite solicitările de școlarizare la învățământul dual, conform calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

Legislația specifică învățământului dual este:

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

     Învățământul profesional de stat, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, se organizează în unitățile de învățământ care încheie contracte-cadru cu operatorii economici.

     Până la data de 17 noiembrie 2017 operatorii economici vor transmite solicitările de școlarizare la învățământul profesional, conform calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

Legislația specifică învățământului profesional de stat este:

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

     Prin Ordonanța de urgență nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, a fost introdus învățământul dual, formă de organizare a învățământului profesional și tehnic.

     Ținând cont de perioada foarte scurtă disponibilă până la transmiterea solicitărilor de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2017-2018, precum și de necesitatea unei foarte bune informări a tuturor factorilor interesați, în scopul implementării cu succes a învățământului dual, se impune o promovare a învățământului dual ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic.

Legislatia specifică învățământului dual este:


     Precizări privind activitățile specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul dual pentru anul școlar 2017-2018

Nota MENCȘ Nr. VET/ 3709/ 08.12.2016 pentru învățământul dual