Învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

     Precizări privind activitățile specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

Anexele 1 si 2 - Nota 3753 pentru învățământul profesional 2017-2018

 

Ministerul Educației lansează în consultare publică proiectul legislativ pentru dezvoltarea învățământului profesional-dual

     Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lansează în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii Educaţiei Naţionale privind dezvoltarea învățământului profesional-dual.

     Documentul a fost elaborat de experți din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) în urma consultărilor din grupul interministerial care a inclus reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai  Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru. Proiectul înglobează, de asemenea, și feedback-ul mediului de afaceri.

     De altfel, concluziile consultărilor din grupul interministerial de lucru au reliefat necesitatea introducerii programelor de formare în sistem dual, asumarea de către operatorii economici a responsabilității pentru pregătirea practică a elevilor, asigurarea prezenței reprezentanților operatorilor economici în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, flexibilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curricullumului la nevoile pieței muncii locale și regionale, asumarea costurilor formării în stagiile de practică între operatorul economic şi stat prin deduceri fiscale acordate operatorului economic etc.

Modificările legislative vor permite reconfigurarea învățământului profesional prin soluțiile identificate și asumate. Reamintim că formarea profesională în învățământul profesional-dual combină educația primită într-o unitate de învățământ cu învățarea la locul de muncă în cadrul unei companii.

Opiniile şi sugestiile pe tema modificărilor propuse în acest proiect care facilitează dezvoltarea învățământului profesional dual sunt așteptate în perioada 19-29 octombrie pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Observaţiile şi propunerile dumneavoastră sunt așteptate până la data de 29 octombrie 2016, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017

Precizări privind activitățile specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017

Nota VET 2983/09.11.2015

 

 


Anexa 1 - Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017

 

 


Anexa 2 - Formularul  de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017

Rezultate obţinute la Olimpiada naţională din aria curriculară "Tehnologii", domeniul Agricultură

     Rezultate obţinute la Olimpiada naţională din aria curriculară "Tehnologii", domeniul Agricultură/Creşterea animalelor şi Cultura plantelor, clasele a XI-a şi a XII-a, desfăşurată la Liceul Tehnologic "Sf. Haralambie" Turnu Măgurele în perioada 7-11.04.2014

OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII - 2014

DOMENIUL AGRICULTURĂ
ETAPA NAȚIONALĂ, TELEORMAN, 7-11 APRILIE 2014
LICEUL TEHNOLOGIC “SFÂNTUL HARALAMBIE” TURNU MĂGURELE

TURNU MĂGURELE, STR. OITUZ, NR. 11, C.P. 145200
TEL: 0247416354
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară "Tehnologii"

Programul cadru de desfăşurare a olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară "Tehnologii"
Faza naţională: 07 - 11 aprilie 2014
AGRICULTURĂ - TURNU MĂGURELE, TELEORMAN

PROGRAMA DOMENIUL: AGRICULTURA – CULTURA PLANTELOR
CLASA a XI-a

PROGRAMA DOMENIUL: AGRICULTURA - CULTURA PLANTELOR
CLASA a XII-a

PROGRAMA DOMENIUL: AGRICULTURĂ – CREȘTEREA ANIMALELOR
CLASA a XI-a

PROGRAMA DOMENIUL: AGRICULTURĂ – CREȘTEREA ANIMALELOR
CLASA a XII-a