CONCURSUL NAŢIONAL DE ARTE PLASTICE "JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAŢIA COPIILOR"- 2018

     Comitetul Olimpic și Sportiv Român - prin Academia Olimpică Română - organizează, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Concursul național de arte plastice (pictură, grafică și desen) intitulat "Jocurile Olimpice în imaginația copiilor".
 
     Concursul național de arte plastice ,,Jocurile Olimpice în imaginația copiilor" se regăsește în Calendarul concursurilor școlare organizate și desfășurate la nivel național, fără finanțare M.E.N., în anul școlar 2017-2018, pagina 3, punctul 86 bis, conform ordinului de modificare a Anexei nr. 5 și a Anexei nr. 6 la ordinul M.E.N. nr. 3076/17.01.2018 privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlare 2017-2018, art. II, pct. 1.

     Lucrările care nu vor respecta condițiile regulamentare (inclusiv coordonatele tematice referitoare la valorile olimpice: excelență, prietenie, respect) și nu vor avea atașat talonul de participare completat la toate rubricile, nu vor putea fi admise în concurs.
 
     Conform regulamentului în vigoare, Comisia Judeţeană pentru organizarea concursului a stabilit ca data limită pentru trimiterea lucrărilor participante la concurs să fie 05.06.2018, la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.


Regulament concurs

Regulament concurs "TE DEUM LAUDAMUS" 2018

     Marți, 15 mai 2018, ora 11:00, la Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" din Alexandria, se va desfăşura Festivalul-Concurs Judeţean de muzică religioasă "Te Deum Laudamus".

     REGULAMENTUL ȘI FIȘA DE ÎNSCRIERE PENTRU FESTIVALUL-CONCURS JUDEŢEAN DE MUZICĂ RELIGIOASĂ "TE DEUM LAUDAMUS"
EDIŢIA a XIX-a

Olimpiada de religie

     În anul şcolar 2017-2018, Olimpiada de Religie pentru clasele VII-XII și Olimpiada de Religie (discipline teologice) pentru Seminariile și Liceele Teologice, clasele IX-XII se organizează în conformitate cu:

- Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012;
- Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII;
- Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe pentru clasele IX-XII.

Regulament concurs "TE DEUM LAUDAMUS" 2017

     Marți, 9 mai 2017, ora 11.00, la Căminul Cultural al Comunei Orbeasca, se va desfăşura Festivalul-Concurs Judeţean de muzică religioasă  "Te Deum Laudamus".

     REGULAMENTUL ȘI FIȘA DE ÎNSCRIERE PENTRU FESTIVALUL-CONCURS JUDEŢEAN DE MUZICĂ RELIGIOASĂ "TE DEUM LAUDAMUS"
EDIŢIA a XVIII-a

CONCURSUL NAȚIONAL "BISERICA, LOCAŞ DE ÎNCHINARE", EDIȚIA a VII-a

     În perioada februarie-iunie 2017 se va desfășura Concursul Naţional "Biserica, locaș de închinare" Ediţia a VII-a, înscris de M.E.N. în Calendarul concursurilor naţionale şcolare fără finanțare organizate în anul şcolar 2016-2017, poziţia nr. 39.