Precizări Olimpiada de religie, etapa județeană, anul şcolar 2016-2017

     Olimpiada de Religie, clasele VII-XII și Olimpiada de Religie (discipline teologice) pentru Seminariile și Liceele Teologice, clasele IX-XII se organizează în conformitate cu:

  • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012;
  • Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII; NR.46113/15.10.2009
  • Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe pentru clasele IX-XII.    

     Olimpiada de Religie, clasele VII-XII, etapa județeană, se va desfăşura sâmbătă, 18 martie 2017, începând cu ora 10:00, la Colegiul Național "Al.D. Ghica" din Alexandria.

     Olimpiada de Religie (discipline teologice) pentru Seminariile și Liceele Teologice, clasele IX-XII, etapa pe școală, se va desfășura sâmbătă, 18 martie 2017, începând cu ora 10:00, la Seminarul Teologic "Sf. Calinic Cernicanul" din Turnu Măgurele.


Regulament specific - clasele VII-XII

 

 


Regulament specific - seminarii teologice