Programul naţional "Bani de liceu" 2019-2020

     În anul şcolar 2019-2020, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform legislaţiei în vigoare.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt:
- Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004;
- Hotărârea Guvernului nr.712/2018 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 şi din OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.

     Menţionăm că prin Hotărârea Guvernului nr.712/2018 s-a modificat cuantumul sprijinului financiar de la 150 lei, la 250 lei lunar, începând cu anul şcolar 2018-2019.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la OMEN nr, 3125/04.02.2019, pentru modificarea şi completarea Ordinului minstrului educţiei şi cercetării nr.4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Progrmului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", este următorul:

 • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" -  15 septembrie - 25 septembrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse -  26 septembrie - 15 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat -                    25 septembrie - 16 octombrie;
 • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor -  17 octombrie;
 • Depunerea contestaţiilor -  18 octombrie - 21 octombrie;
 • Rezolvarea contestaţiilor -  22 octombrie - 25 octombrie.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu

Programul naţional "Bani de liceu" 2018-2019

Actualizare

      Pe site-ul MEN a fost publicata Nota nr. 1161/31.10.2018, în care se precizează că toți cei 997 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".


     În anul şcolar 2018-2019, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform legislaţiei în vigoare.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt:
- Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004
- Hotărârea Guvernului nr.712/2018 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 şi din OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.

     Menţionăm că prin Hotărârea Guvernului nr.712/2018 s-a modificat cuantumul sprijinului financiar de la 150 lei, la 250 lei lunar, începând cu anul şcolar 2018-2019.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la OMEC nr, 4839/2004, este următorul:

 • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" -  15 septembrie -1 octombrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse -  1 octombrie - 23 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat -  1 octombrie - 27 octombrie;
 • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor -  28 octombrie;
 • Depunerea contestaţiilor -  28 octombrie - 2 noiembrie;
 • Rezolvarea contestaţiilor -  2 noiembrie - 6 noiembrie.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu

Programul naţional "Bani de liceu" 2017-2018

Actualizare

Pe portalul dedicat, la adresa http://baniliceu.edu.ro/ a fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".

Toţi cei 926 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar.


Lista beneficiarilor pentru anul școlar 2017-2018 (format pdf):

 

 


     În anul şcolar 2017-2018, Ministerul Educaţiei Naționale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare. Menţionăm că actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website-ul MEN - la adresa http://www.edu.ro/bani-de-liceu.

     Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la ordinul nr. 4839/2004 este următorul:

 • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" - 15 septembrie - 1 octombrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse - 1 octombrie - 23 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27 octombrie;
 • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie;
 • Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie;
 • Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie.

Programul naţional "Bani de liceu" 2016-2017

Actualizare

     Pe portalul dedicat, la adresa http://baniliceu.edu.ro/ a fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".

     Toţi cei 1241 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar.


Lista beneficiarilor pentru anul școlar 2016-2017 (format pdf):

 

 


     În anul şcolar 2016-2017, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice va continua derularea Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare. Menţionăm că actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website-ul MENCS - la adresa http://www.edu.ro/bani-de-liceu.

     Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la ordinul nr. 4839/2004 este următorul:

 • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" - 15 septembrie - 1 octombrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse - 1 octombrie - 23 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27 octombrie;
 • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie;
 • Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie;
 • Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie.

Programul naţional "Bani de liceu" 2015-2016

Actualizare

Pe portalul dedicat, la adresa http://baniliceu.edu.ro/ a fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".

Toţi cei 1715 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar.


Lista beneficiarilor pentru anul școlar 2015-2016 (format pdf):

 

 


     În anul şcolar 2015-2016, Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice va continua derularea Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare. Menţionăm că actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website-ul MEN - Secţiunea învăţământ preuniversitar -> Programe sociale -> Bani de liceu.

     Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la ordinul nr. 4839/2004 este următorul:

 • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" - 15 septembrie - 1 octombrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse - 1 octombrie - 23 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27 octombrie;
 • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie;
 • Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie;
 • Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie.