Programul naţional "Bani de liceu" 2021-2022

     În anul şcolar 2021-2022, Ministerul Educaţiei va continua derularea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform legislaţiei in vigoare.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului În categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu

     Conform anexei la OMEN nr. 3125/04.02.2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" este următorul:

 • 15 septembrie - 25 septembrie - depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu";
 • 26 septembrie - 15 octombrie - efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse;
 • 25 septembrie -16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portal ului dedicat;
 • 17 octombrie - afişarea pe internet a listei beneficiarilor;
 • 18 octombrie - 21 octombrie - depunerea contestaţiilor;
 • 22 octombrie - 25 octombrie - rezolvarea contestaţiilor.

Programul naţional "Bani de liceu" 2020-2021

     În anul şcolar 2020–2021, Ministerul Educaţiei și Cercetării va continua derularea Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naționale, la adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu.

     Conform anexei la OMEN nr. 3125/04.02.2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr.4839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”, calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” este următorul:

 • 15 septembrie – 25 septembrie - depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”;
 • 26 septembrie - 15 octombrie - efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse;
 • 25 septembrie - 16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;
 • 17 octombrie - afişarea pe internet a listei beneficiarilor;
 • 18 octombrie – 21 octombrie - depunerea contestaţiilor;
 • 22 octombrie – 25 octombrie - rezolvarea contestaţiilor.

 

Programul naţional "Bani de liceu" 2019-2020

BENEFICIARI "BANI DE LICEU" 2019-2020

     Pe site-ul M.E.N. a fost publicata NOTA DE APROBARE a listei privind numărul beneficiarilor Programului național ”Bani de liceu” pentru anul școlar 2019-2020

     Conform notei, toți cei 715 solicitanții eligibili din județul nostru au fost declarați beneficiari.


     În anul şcolar 2019-2020, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform legislaţiei în vigoare.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt:
- Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004;
- Hotărârea Guvernului nr.712/2018 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 şi din OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.

     Menţionăm că prin Hotărârea Guvernului nr.712/2018 s-a modificat cuantumul sprijinului financiar de la 150 lei, la 250 lei lunar, începând cu anul şcolar 2018-2019.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la OMEN nr, 3125/04.02.2019, pentru modificarea şi completarea Ordinului minstrului educţiei şi cercetării nr.4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Progrmului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", este următorul:

 • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" -  15 septembrie - 25 septembrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse -  26 septembrie - 15 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat -                    25 septembrie - 16 octombrie;
 • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor -  17 octombrie;
 • Depunerea contestaţiilor -  18 octombrie - 21 octombrie;
 • Rezolvarea contestaţiilor -  22 octombrie - 25 octombrie.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu

Programul naţional "Bani de liceu" 2018-2019

Actualizare

      Pe site-ul MEN a fost publicata Nota nr. 1161/31.10.2018, în care se precizează că toți cei 997 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".


     În anul şcolar 2018-2019, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform legislaţiei în vigoare.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt:
- Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004
- Hotărârea Guvernului nr.712/2018 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 şi din OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.

     Menţionăm că prin Hotărârea Guvernului nr.712/2018 s-a modificat cuantumul sprijinului financiar de la 150 lei, la 250 lei lunar, începând cu anul şcolar 2018-2019.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la OMEC nr, 4839/2004, este următorul:

 • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" -  15 septembrie -1 octombrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse -  1 octombrie - 23 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat -  1 octombrie - 27 octombrie;
 • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor -  28 octombrie;
 • Depunerea contestaţiilor -  28 octombrie - 2 noiembrie;
 • Rezolvarea contestaţiilor -  2 noiembrie - 6 noiembrie.

     Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu

Programul naţional "Bani de liceu" 2017-2018

Actualizare

Pe portalul dedicat, la adresa http://baniliceu.edu.ro/ a fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu".

Toţi cei 926 solicitanţi eligibili care şi-au depus cereri în județul nostru sunt beneficiari ai sprijinului financiar.


Lista beneficiarilor pentru anul școlar 2017-2018 (format pdf):

 

 


     În anul şcolar 2017-2018, Ministerul Educaţiei Naționale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare. Menţionăm că actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website-ul MEN - la adresa http://www.edu.ro/bani-de-liceu.

     Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform anexei 3 la ordinul nr. 4839/2004 este următorul:

 • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" - 15 septembrie - 1 octombrie;
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse - 1 octombrie - 23 octombrie;
 • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27 octombrie;
 • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie;
 • Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie;
 • Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie - 6 noiembrie.