Comunicat de presă 04.08.2020 - Definitivat 2020

     În județul Teleorman rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, este 68,09% (în creștere cu 2,13%, comparativ cu rezultatele inițiale – 65,96%).

     Astfel, din totalul de 47 de candidați cu note la proba scrisă, 32 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. Precizăm că după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 31 de candidați.

     Afișarea rezultatelor finale a avut loc ieri, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, în centrul de examen, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.

     Reamintim că în această sesiune, în județul Teleorman, 52 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 50 de candidați (96,15%). Dintre aceștia, 3 candidați s-au retras.

     Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 04.08.2020 - Titularizare 2020

     Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).
În județul Teleorman situația este următoarea:

  • Procentul notelor mai mari sau egale cu 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 54,50% .
  • 2 candidați au obținut nota 10, iar 137 de candidați au obținut note între 7 și 9,99.
  • În județul Teleorman, la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 279 de candidați din totalul de 332 de candidați înscriși.
  • În centrele de evaluare au fost notate 253 de lucrări, întrucât lucrările a 2 candidați au fost anulate în centrele de evaluare din motive legate de nerespectarea metodologiei.

     Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

     Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

     Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 - 14 august.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 29.07.2020 - Titularizare 2020

Informare privind proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare), sesiunea 2020


     La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 29 iulie, în 2 centre de examen în județul Teleorman, s-au prezentat 279 de candidaţi din cei 332 candidaţi înscriși.

     În timpul probei, 24 dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale, iar 1 candidat a fost eliminat din examen. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.

     Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

     Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedicat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

     Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediul inspectoratului școlar județean sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar județean și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

     Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

     Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 - 14 august.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 28.07.2020 - Titularizare 2020

29 iulie: proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)


     Mâine, 29 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, constă în probă scrisă. Proba scrisă va începe la ora 9:00, în 2 centre de concurs în județul Teleorman, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

     Pentru susținerea acestei probe, în județul Teleorman s-au înscris 332 candidați.

     Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

     Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro.

     Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

     Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

     Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în perioada 12 – 14 august.

     Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar 2020, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 22.07.2020 - Definitivat 2020

Informare privind proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020


     Astăzi, 22 iulie, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020.

     În județul Teleorman, dintre cei 52 de candidați cu drept de participare la proba scrisă, au fost prezenți 50 de candidați. Nu a fost eliminat niciun candidat și nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

     Conform metodologiei de concurs, care permite acest lucru, 3 candidați au decis să se retragă din motive personale.

     În total, au fost transmise spre centrele de evaluare 47 de teze. Primele rezultate vor fi comunicate în data de 29 iulie în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 20,00 și pe 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

     Subiectele și baremele de corectare au fost publicate astăzi, 22 iulie, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 16.00. De asemenea, acestea au fost afișate și la avizierele centrelor de examen.

     Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

     Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

BIROUL DE PRESĂ