COMUNICAT DE PRESĂ - 10.09.2018 - SITUAȚIE ȘCOLI

     În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului Teleorman nr. 422/21.08.2018 în perioada 27.08-05.09.2018, au fost verificate unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Teleorman, de către echipe mixte constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului Şcolar în vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019.

Detalii:

Conferință deschidere proiect POCU

     Titlul proiectului: Acces egal si calitativ la educație in județele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT Cod SMIS 2014+ 105966

     Joi, 7 iunie 2018, în amfiteatrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Alexandria, a avut loc Conferința de deschidere a proiectului „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT”, Cod SMIS 2014+ 105966, Cod apel: POCU/74/6/18, Componenta 1 Programul “Școală pentru toți”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”

COMUNICAT DE PRESĂ - 02.04.2018

     În perioada 02-06 aprilie 2018, Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, organizează la Turnu Măgurele etapa națională pentru:

  • OLIMPIADA la disciplinele din aria curriculară Tehnologii - domeniul INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE;
  • CONCURSUL la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional -  domeniul INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE, calificarea profesională Confecționer produse textile.

     Elevii și cadrele didactice sunt găzduiți de Liceul Tehnologic „Sfântul Haralambie”, iar cele două probe de evaluare (proba scrisă și proba practică/ laborator), atât pentru olimpiadă cât și pentru concurs, se vor susține la Colegiul Național „Unirea” din Turnu Măgurele.

     Mult succes tuturor participanților!

Biroul de presă

22.03.2018 - Comunicat de presă

     În sedinta Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman, din data de 22 martie 2018, s-a hotărât suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ din județ pentru data de 23 martie 2018.

Notă: Grădinițele cu program prelungit vor asigura permanența pentru preșcolarii ai căror părinți nu au posibilitatea asigurării supravegherii lor, acasă, în timpul programului de lucru.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 19.03.2018

     Inspectoratul Județean Teleorman a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII), desfășurată în perioada 5-7 martie.

     Astfel, la simularea EN VIII, la limba și literatura română au fost înscriși 2633 elevi, prezenți 2483 elevi și 150 absenți. Au fost obținute 1506 note mai mari sau egale cu 5 la această disciplină corespunzând unei rate de promovare de 60,65%.

     La disciplina matematică, s-au prezentat 2475 elevi dintre care 660 elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5, având o rată de promovare de 26,67% la nivelul județului.

     Atât la limba și literatura română cât și la matematică au fost obținute 3 note de 10.

     La nivelul fiecărei unități de învățământ rezultatele vor fi analizate prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și în consiliul profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

     Notele pot fi trecute în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului. Reamintim că obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile pe care le presupune acest examen, respectiv stabilirea și conştientizarea nivelului real de pregătire în vederea optimizării performanțelor.

BIROUL DE PRESĂ