COMUNICAT DE PRESĂ - 31.03.2017

     Rezultatele obținute la simularea evaluării naționale a elevilor de clasa a VIII-a, respectiv la simularea probelor scrise ale examenului național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a, an școlar 2016-2017

     La nivelul județului Teleorman, pentru simularea evaluării naționale a elevilor de clasa a VIII-a din anul școlar 2016-2017, au fost înscriși 2766 de elevi. Situația statistică a rezultatelor, pe probe, se prezintă astfel:

  • la limba și literatura română, au participat 2450 elevi, dintre care 65,1% au obținut note peste 5,00;
  • la matematică, au participat 2431 elevi, dintre care 35,21% au obținut note peste 5,00.

     În ceea ce privește simularea probelor scrise ale examenului național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2016-2017, la nivelul județului Teleorman au fost înscriși 2408 elevi de clasa a XI-a, respectiv 2262 elevi de clasa a XII-a. Situația statistică a rezultatelor, pe probe, se prezintă astfel:

Clasa a XI-a

  • la proba E)a), limba și literatura română, au participat 2129 elevi, dintre care 47,67% au obținut note peste 5,00;
  • la proba E)c), proba obligatorie a profilului, au participat 1992 elevi, dintre care 43,07% au obținut note peste 5,00.

Clasa a XII-a

  • la proba E)a), limba și literatura română, au participat 1963 elevi, dintre care 60,01% au obținut note peste 5,00;
  • la proba E)c), proba obligatorie a profilului, au participat 1903 elevi, dintre care 47,35% au obținut note peste 5,00;
  • la proba E)d), proba la alegere, au fost prezenți 1808 elevi, dintre care 55,81% au obținut note peste 5,00.

     Rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unități școlare, în cadrul consiliului profesoral, în ședințe cu părinții și prin discuții cu elevii la clasă, urmând a se întocmi un raport care va include și un plan de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor.

BIROUL DE PRESĂ

Organizare concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general adj. și director CCD

     Programarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar general adjunct la inspectoratul şcolar şi de director la casa corpului didactic

Detalii: 
 

 

 


     Ministerul Educației Naționale organizează concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a funcției vacante de director la Casa Corputui Didactic Teleorman.

Detalii: 
 

 

 


Documente pentru înscriere la concurs (arhiva zip)

 

 


Precizări referitoare la obligativitatea documentelor de înscriere la concurs

COMUNICAT DE PRESĂ - 16.03.2017

     Luni, 20 martie 2017, la ora 11:00, la sala de conferințe a Casei Corpului Didactic Teleorman, va avea loc învestirea în funcția de inspector școlar general adjunct a domnului profesor Buzatu Bogdan George.

BIROUL DE PRESĂ

Concurs de ocupare post vacant șofer

Rezultate finale concurs

 

 


     Rezultatele probei practice din data de 6 martie 2017. Centralizator cu rezultatele probelor

Rezultate probe practice                 Centralizator rezultate
 

Rezultatele probei de interviu din data de 6 martie 2017

 

 


Rezultatele probei scrise din data de 1 martie 2017

 

 


Rezultatele validării dosarelor de înscriere

 

 


     INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN cu sediul în localitatea Alexandria, str. Carpaţi, nr. 15 Judeţul Teleorman organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, de şofer, 1 post, conform H.G. 286/23.03.2011, actualizată 2016.

 

 


Calendarul concursului

Comunicat de presă - 24.02.2017

Întâlnire transnaţională de proiect ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Digital gap threathens social inclusion” NODIGITALGAP

     În perioada 20-23 februarie 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a fost gazda celei de-a doua întâlniri transnaționale din cadrul proiectului „Digital gap threathens social inclusion” NODIGITALGAP, cod de referință european 2016-1-IT02-KA204-024103. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Italiei, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 și se derulează în perioada 1 octombrie 2016 – 31 august 2018.

     Instituția coordonatoare a proiectului este CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI – ISERNIA (ITALIA), având ca parteneri: Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" (Italia), Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre – Portugalia (Madeira), Collège Juliette DODU – La Reunion (Franța), Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" (Italia), Cacav - Círculo De Animação Cultural De Alhos Vedros – Associação (Portugalia), Web per tutti (Italia), 2nd Vocational Lyceum of New Filadelfeia (Grecia).

     Parteneriatul strategic urmărește cooperarea instituțiilor partenere în scopul reducerii decalajului digital între generația tinerilor și cea a adulților, fapt ce amenință incluziunea socială, tematică abordată diferit în funcție de profilul, expertiza şi experienţa partenerilor.

     În cadrul întâlnirii de proiect au fost vizitate ca modele de bună practică 3 instituții școlare din județ: Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele, Colegiul Național „Al. I. Cuza” Alexandria, Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria.

     Au fost discutate aspecte privind activitățile care vor fi realizate în cadrul parteneriatului, în special cu referire la stabilirea structurii și conținuturilor unui program de formare în domeniul utilizării instrumentelor, aplicaţiilor informatice şi a internetului de către generaţia adulţilor. Cursul va fi realizat de partenerul italian Web per tutti și va fi pilotat în școlile din proiect. Agenda reuniunii a inclus și stabilirea sarcinilor de lucru ale fiecărui partener până la următoarea întâlnire transnațională de proiect.

BIROUL DE PRESĂ