COMUNICAT DE PRESĂ - 20.08.2018

     În cadrul programului activităților Biroului Regional al Francofoniei pentru Europa Centrală și Orientală (BRECO) al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), în colaborare cu Ministerele Educației din cele șase țări din regiune, în perioada 15-19 septembrie 2018, s-a desfășurat, în Macedonia, la Ohrid, cea de-a IV-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Franceză.

     Astfel, la Ohrid, s-au întrecut cei mai buni elevi la limba franceză, provenind din Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia, Moldova și România.

     România a fost reprezentată de un grup de 6 elevi (laureații olimpiadei de limba franceză – etapa națională 2018), grup din care a făcut parte și eleva Daria-Teodora BURTEA, de la Colegiul Național „Al. I. Cuza”, Alexandria și care a obținut Premiul al III-lea pentru proba orală pe echipe, nivel B1.

     Menționăm că prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Franceză a avut loc la Cluj-Napoca, România, în 2015.

     Pentru această performanță notabilă, pentru dedicarea și efortul depus, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman adresează sincere felicitări și mulțumiri atât elevei Daria-Teodora BURTEA, cât și profesorilor îndrumători!

BIROUL DE PRESĂ

Anunț selecție cadre didactice pentru ocuparea funcției de inspector școlar matematică

     Anunț selecție cadre didactice pentru ocuparea funcției de îndrumare și control – domeniul curriculum, disciplina matematică, prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2018-2019, rămasă neocupată la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

COMUNICAT DE PRESĂ - 10.09.2018 - SITUAȚIE ȘCOLI

     În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului Teleorman nr. 422/21.08.2018 în perioada 27.08-05.09.2018, au fost verificate unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Teleorman, de către echipe mixte constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului Şcolar în vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019.

Detalii:

Conferință deschidere proiect POCU

     Titlul proiectului: Acces egal si calitativ la educație in județele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT Cod SMIS 2014+ 105966

     Joi, 7 iunie 2018, în amfiteatrul Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Alexandria, a avut loc Conferința de deschidere a proiectului „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT”, Cod SMIS 2014+ 105966, Cod apel: POCU/74/6/18, Componenta 1 Programul “Școală pentru toți”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”

COMUNICAT DE PRESĂ - 02.04.2018

     În perioada 02-06 aprilie 2018, Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, organizează la Turnu Măgurele etapa națională pentru:

  • OLIMPIADA la disciplinele din aria curriculară Tehnologii - domeniul INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE;
  • CONCURSUL la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional -  domeniul INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE, calificarea profesională Confecționer produse textile.

     Elevii și cadrele didactice sunt găzduiți de Liceul Tehnologic „Sfântul Haralambie”, iar cele două probe de evaluare (proba scrisă și proba practică/ laborator), atât pentru olimpiadă cât și pentru concurs, se vor susține la Colegiul Național „Unirea” din Turnu Măgurele.

     Mult succes tuturor participanților!

Biroul de presă