COMUNICAT DE PRESĂ - 21.12.2016

     Având în vedere prevederile alin. (3) ale art. 84 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.

     Unitățile de învăţământ decontează doar abonamente lunare, nu bilete emise zilnic în contul unui abonament.

     Decontarea integrală a abonamentelor emise de operatorii de transport rutier se aplică începând cu 23 noiembrie 2016, data publicării în Monitorul Oficial și implicit a intrării în vigoare a noilor prevederi legislative.

     În Hotărârea de Guvern nr. 863/15.11.2016 sunt prevăzute sumele/kilometru percepute în transportul rutier școlar.

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman precizează că abonamentele emise la un preț care depășeste tariful prevăzut de HG 863/2016 constituie contravenție a operatorilor de transport.

     Pentru aplicarea și respectarea prevederilor HG 863/2016, inspectoratele școlare județene vor colabora cu Agenția Teritorială a Autorității Rutiere Române, prefecturi și consilii județene.

BIROUL DE COMUNICARE

COMUNICAT DE PRESĂ - 19.12.2016

Activitate de tip Blended Mobility în cadrul proiectului ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În perioada 10-14 decembrie 2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a fost gazda celei de-a doua activități de tip Blended Mobility în cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785. La activitate, au participat reprezentanți ai instituției coordonatoare Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord) și partenerilor: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (România), OZZIPS (Slovacia) și Association of Life Volunteers ALV (Turcia).

     În timpul celor 5 zile ale întâlnirii internaționale, conform agendei și obiectivelor cursului de formare, au fost abordate noțiuni și termeni specifici problematicii mentoratului și ai incluziunii sociale, urmărindu-se dezvoltarea competențelor și abilităților de mentor comunitar ale participanților. În vederea promovării exemplelor de bună practică, au fost organizate vizite la Centrul Școlar de Educație incluzivă Alexandria și la Școala Gimnazială Conțești. Activitățile propuse au urmărit prezentarea unor grupuri vulnerabile care vor putea beneficia de practicile de mentorat: imigranți/emigranți, copii cu nevoi educaționale speciale, tineri și elevi de etnie romă.

     Agenda reuniunii a inclus și analiza activităților și documentelor care au fost depuse pentru raportarea intermediară, stabilirea sarcinilor de lucru ale fiecărui partener pentru perioada următoare, proiectarea documentelor necesare activității de formare până la următoarea activitate de tip Blended Mobility, care va fi organizată în Bangor, Irlanda de Nord, în luna ianuarie 2017.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 07.10.2016

     Astăzi, 7 octombrie 2016, s-a încheiat etapa de verificare a dosarelor candidaților înscriși la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

     La nivelul județului Teleorman, situația se prezintă astfel:

  • Număr de cereri depuse: 163;
  • Număr de candidați înscriși: 148;
  • Număr de cereri validate: 148;
  • Număr de cereri respinse: 15.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 03.10.2016

     Potrivit prevederilor OMENCȘ Nr. 4577 / 20.07.2016, în data de 5 octombrie 2016, unitățile de învățământ vor marca Ziua Internațională a Educației prin manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei școli.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 09.09.2016

     În data 12.09.2016, începând cu ora 9:00, în toate unitățile de învățământ din județ, va avea loc festivitatea de  deschidere a anului școlar 2016-2017.

     Învităm toți partenerii implicați în educație să fie alături de noi în această zi deosebită, iar elevilor și colegilor profesori le urăm mult succes în noul an școlar!

BIROUL DE PRESĂ