COMUNICAT DE PRESĂ - 07.01.2017

     Din cauza condițiilor meteo prognozate, temperaturi de până la -25°C, luni, 9 ianuarie 2017, se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ din județul Teleorman.

BIROUL DE PRESĂ

Concurs ocupare post vacant șofer

     INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN cu sediul în localitatea Alexandria, str. Carpaţi, nr. 15 Judeţul Teleorman organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, de şofer, 1 post, conform H.G. 286/23.03.2011, actualizată 2016.

 

 


Dosar concurs

COMUNICAT DE PRESĂ - 23.12.2016

     În zilele de 21 și 22 decembrie 2016, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a fost onorat să primească aproximativ 300 de colindători de la unitățile de învățământ din județ. Mulțumim elevilor pentru urările frumoase și minunatele colinde tradiționale.

     Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, dorim tuturor elevilor, cadrelor didactice, părinților și partenerilor educaționali sănătate și bucurie, iar în Noul An să aveți parte de împlinirea tuturor dorințelor.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 21.12.2016

     Având în vedere prevederile alin. (3) ale art. 84 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.

     Unitățile de învăţământ decontează doar abonamente lunare, nu bilete emise zilnic în contul unui abonament.

     Decontarea integrală a abonamentelor emise de operatorii de transport rutier se aplică începând cu 23 noiembrie 2016, data publicării în Monitorul Oficial și implicit a intrării în vigoare a noilor prevederi legislative.

     În Hotărârea de Guvern nr. 863/15.11.2016 sunt prevăzute sumele/kilometru percepute în transportul rutier școlar.

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman precizează că abonamentele emise la un preț care depășeste tariful prevăzut de HG 863/2016 constituie contravenție a operatorilor de transport.

     Pentru aplicarea și respectarea prevederilor HG 863/2016, inspectoratele școlare județene vor colabora cu Agenția Teritorială a Autorității Rutiere Române, prefecturi și consilii județene.

BIROUL DE COMUNICARE

COMUNICAT DE PRESĂ - 19.12.2016

Activitate de tip Blended Mobility în cadrul proiectului ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În perioada 10-14 decembrie 2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a fost gazda celei de-a doua activități de tip Blended Mobility în cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785. La activitate, au participat reprezentanți ai instituției coordonatoare Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord) și partenerilor: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (România), OZZIPS (Slovacia) și Association of Life Volunteers ALV (Turcia).

     În timpul celor 5 zile ale întâlnirii internaționale, conform agendei și obiectivelor cursului de formare, au fost abordate noțiuni și termeni specifici problematicii mentoratului și ai incluziunii sociale, urmărindu-se dezvoltarea competențelor și abilităților de mentor comunitar ale participanților. În vederea promovării exemplelor de bună practică, au fost organizate vizite la Centrul Școlar de Educație incluzivă Alexandria și la Școala Gimnazială Conțești. Activitățile propuse au urmărit prezentarea unor grupuri vulnerabile care vor putea beneficia de practicile de mentorat: imigranți/emigranți, copii cu nevoi educaționale speciale, tineri și elevi de etnie romă.

     Agenda reuniunii a inclus și analiza activităților și documentelor care au fost depuse pentru raportarea intermediară, stabilirea sarcinilor de lucru ale fiecărui partener pentru perioada următoare, proiectarea documentelor necesare activității de formare până la următoarea activitate de tip Blended Mobility, care va fi organizată în Bangor, Irlanda de Nord, în luna ianuarie 2017.

BIROUL DE PRESĂ