Informare privind școlarizarea la învățământul profesional și la învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

     Prin Ordonanța de Urgență nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, a fost introdus învățământul dual, formă de organizare a învățământului profesional și tehnic. Învățământul dual se organizează la inițiativa și la solicitarea operatorilor economici interesați în baza unui contract de parteneriat încheiat între operatorul economic/asociații de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

     Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3554/29.03.2017, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 232 din 5 aprilie 2017. Contractul de pregătire practică în învățământul dual și certificatul de pregătire practică în învățământul dual se regăsesc în Anexele 1 și 2 la O.M.E.N. nr. 4798/31.08.2017 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual.

     Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5033/29.08.2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 856/27.10.2016.

     Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 se regăsesc în Anexele 1 și 2 la O.M.E.N. nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019.

     Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019 se regăsește în Anexa nr. 1 la O.M.E.N. nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

     În vederea informării privind școlarizarea la învățământul profesional și la învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019, puteți consulta cele cinci ordine cu anexele aferente, la adresa:

http://isjtr.ro/domeniul-curriculum-si-inspectie-scolara/invatamant-profesional-si-tehnic.html

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 16.10.2017

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează joi, 19 octombrie 2017, ora 10,30 în amfiteatrul Colegiului Național „Al. I. Cuza” din Alexandria consfătuirea anuală cu directorii unităților de învățământ având pe ordinea de zi:

  • Raportul privind starea învățământului pentru anul școlar 2016-2017;
  • Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018;
  • Raportul de activitate și oferta Casei Corpului Didactic Teleorman;
  • Raportul de activitate al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman pentru anul școlar 2016-2017.

BIROUL DE PRESĂ

Eveniment de multiplicare din cadrul proiectului ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În data de 25.09.2017, la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentați ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au realizat o activitate de diseminare în cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785.

     La evenimentul de multiplicare propus, au participat directori și consilieri educativi/responsabili pentru proiecte și programe educaționale din 25 de unități de învățământ (școli gimnaziale și licee), reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic Teleorman şi ai Palatului Copiilor Alexandria.

     Proiectul, finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 a fost derulat în perioada 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2017. Instituția coordonatoare a proiectului, Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord), a colaborat cu parteneri din România, Anglia, Turcia şi Slovacia pe parcursul celor doi ani de proiect, desfăşurând activităţi care au vizat atingerea obiectivelor propuse şi obţinerea rezultatelor intelectuale stabilite iniţial; acestea din urmă s-au concretizat în următoarele produse: profilul unui mentor comunitar, o curriculă de formare adaptată profilului profesional comun al mentorului comunitar pentru incluziune socială, un suport de curs incluzând trei module de formare pe tema mentoratului comunitar, un ghid de bune practici în care au fost incluse experiențele de învățare ale participanților la proiect și un material video referitor la provocările mentoratului comunitar în țările partenere.

COMUNICAT DE PRESĂ - 14.09.2017

     Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, organizează în perioada 12.09.2017-15.09.2017, la Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria, Stagiul de pregătire a Lotului restrâns al României în vederea participării la Olimpiada internațională de limba franceză care se va desfășura la Aghveran, în Armenia în perioada 25-30 septembrie 2017.

     Din Lotul restrâns al României de limba franceză fac parte 6 elevi de clasa a XI-a și a XII-a, nivel B1 respectiv B2. Aceștia sunt elevi în unități de învățământ din București, Vaslui, Brăila, Bacău și Mehedinți și sunt însoțiți de 4 profesori. Toți vor participa la cursuri de pregătire cu profesori de limba franceză din București, Alexandria și Ploiești.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 08.09.2017

     În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului Teleorman nr. 459/23.08.2017, în perioada 28.08-06.09.2017, au fost verificate unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Teleorman, de către echipe mixte constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului Şcolar Județean în vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea, în bune condiţii, a anului şcolar 2017-2018.

Detalii: