Comunicat de presă 10.04.2019


     În perioada 1-5 aprilie 2019, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman au participat la cea de-a patra întâlnire transnațională din cadrul proiectului de parteneriat strategic KA2, finanţat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+ 2014-2020, „OUTSIDE THE CLASSROOMS: EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES”, coordonat de Sivas Provincial Directorate of National Education (Turcia), având numărul de referință european 2017-1-TR01-KA201-046757. Întâlnirea a fost organizată de instituția parteneră din Grecia, PLAYING – o organizație non-guvernamentală și s-a desfășurat în Atena.

     Participanții din cele 5 țări partenere au vizitat patru unități de învățământ: 2nd High School of Chalandri, Hill Memorial School, 5th Primary School of Chalandri și 1st Elementary School of Athens. Cu această ocazie, elevii și cadrele didactice au prezentat diverse proiecte pe care le-au desfășurat și au realizat mini-spectacole în care au fost incluse momente artistice (muzică, dans, teatru); de asemenea, participanților le-a fost prezentat programul OPEN SCHOOLS inițiat de autoritatea publică locală din Atena care urmărește derularea unui număr mare de activități extrașcolare, în parteneriat cu diverse ONG-uri.

     Reprezentanții instituțiilor partenere au avut ocazia de a discuta anumite aspecte referitoare la particularitatea activităților extracurriculare prezentate (mod de realizare, componente educaționale vizate) Totodată, au fost revizuite activitățile propuse prin proiect care urmează a se derula până la ultima întâlnire transnațională, planificată în luna iunie, în Sivas, Turcia.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 29.03.2019

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat național, care s-a desfășurat în perioada 18-21 martie 2019.

     Astfel, la clasa a XI-a, proba Ea) limba și literatura română, au fost înscriși 2416 elevi, prezenți 1696 elevi și 720 absenți. Rate de promovare la nivelul județului este de 57,43%, față de 56,52% în anul școlar precedent.

     Situația înregistrată la clasa a XII-a, proba Ea) limba și literatura română, este următoarea: 2555 elevi înscriși, 1865 prezenți, dintre care un elev eliminat, iar 689 elevi au fost absenți. Rata de promovare la nivelul județului este de 62,79%, față de 58,67% în anul școlar precedent.

     La proba Ec), proba obligatorie a profilului, la clasa a XI-a, au fost înscriși 2416 elevi; dintre aceștia, s-au prezentat 1600 și au absentat 816 elevi. Rata de promovare la nivelul județului este de 31,88%. În anul școlar precedent, rata de promovare a fost 44,03%.

     La clasa a XII-a, au fost înscriși pentru proba Ec), proba obligatorie a profilului, 2555 elevi, s-au prezentat 1806, iar 749 elevi au absentat. Rata de promovare la nivelul județului este de 51,22%, față de anul școlar precedent când rata de promovare a fost de 47,68%.

     La proba Ed), proba la alegere a profilului și specializării, susținută doar de elevii clasei a XII-a,situația se prezintă astfel: 2555 elevi înscriși, prezenți 1725, un elev eliminat și 829 elevi absenți. Rata de promovare la nivelul județului este de 63,83%, față de 63,93% în anul școlar 2017-2018.

     La nivelul fiecărei unități de învățământ rezultatele vor fi analizate prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și în consiliul profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

     La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, se va analiza situația pentru fiecare unitate de învățământ cu rata de promovare scăzută și se vor propune măsuri remediale.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă 23.03.2019

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a, respectiv a VII-a, desfășurată în perioada 11-13 martie 2019.

     Astfel, la clasa a VII-a, la limba și literatura română au fost înscriși 2764 elevi, prezenți 2511 elevi și 253 absenți. Rate de promovare la nivelul județului este de 62,60%.

     Situația înregistrată la clasa a VIII-a, la disciplina limba și literatura română, este următoarea: 2624 elevi înscriși, 2427 prezenți și 197 elevi absenți. Rata de promovare la nivelul județului este de 67,82%, față de 60,65% în anul școlar precedent.
    
     La disciplina matematică, la clasa a VII-a, au fost înscriși 2764 elevi; dintre aceștia s-au prezentat 2457 și au absentat 307 elevi. Rata de promovare la nivelul județului este de 39,44%.

     La clasa a VIII-a, au fost înscriși pentru proba de matematică 2624 elevi, s-au prezentat 2377, iar 247 elevi au absentat. Rata de promovare la nivelul județului este de 36,47%. În anul școlar precedent, rata de promovare la nivelul județului a fost de 26,67%.

     La nivelul fiecărei unități de învățământ rezultatele vor fi analizate prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și în consiliul profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

     La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, se va analiza situația pentru fiecare unitate de învățământ cu rata de promovare scăzută și se vor propune măsuri remediale.

BIROUL DE PRESĂ

ANUNŢ - concurs posturi ISJ nedidactice vacante

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, cu sediul În localitatea Alexandria, strada Carpaţi, nr. 15, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: auditor I A S şi consilier lA S achiziţii, conform HG 286/23.03.2011.

 

 

ERATĂ:

      Având în vedere că zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 au fost declarate zile libere, depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor din data de 31.12.2018 va avea loc în data de 03.01.2019, orele 9:00-12:00; soluţionarea contestaţiilor cu privire la depunerea dosarelor va avea loc în data de 03.01.2019, orele 12:00-14:00.

     Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor va avea loc în data de 03.01.2019, ora 16,00.Update 03.01.2019: Nu s-au înregistrat contestații

Comunicat de presă 03.12.2018

     În perioada 26-29 noiembrie 2018, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a fosta gazda celei de-a patra întâlniri transnaționale din cadrul proiectului de parteneriat strategic KA2, finanţat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+ 2014-2020, „OUTSIDE THE CLASSROOMS: EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES”, coordonat de Sivas Provincial Directorate of National Education (Turcia), având numărul de referință european 2017-1-TR01-KA201-046757.

     Reprezentanții organizației coordonatoare și ai partenerilor au participat la activitățile propuse de instituția gazdă, un schimb de experiență referitor la organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, care au evidenţiat implicarea unităţilor de învăţământ vizitate în tema generală a parteneriatului. Participanții au avut ocazia de a vizita patru unități de învățământ din Alexandria - Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” și Palatul Copiilor Alexandria - și două unități de învățământ din Roșiorii de Vede: Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” şi Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”. În cadrul vizitelor, elevii și cadrele didactice au prezentat proiecte naţionale şi internaţionale pe care le-au desfășurat, activităţi extracurriculare de succes care încurajează talentul și ajută la obținerea performanțelor copiilor și tinerilor în domeniul artistic și cultural; exemplele de bună practică prezentate au contribuit la dezvoltarea personală și profesională a elevilor, la întărirea colaborării unităților de învățământ cu autoritățile publice locale și cu alți parteneri educaționali.

     În ceea ce priveşte activitățile care urmează să se desfășoare la nivelul parteneriatului internațional, acestea includ: organizarea, la nivel naţional, a unor workshop-uri cu cadre didactice din școli gimnaziale și liceale în vederea analizei și dezvoltării unor exemple de succes referitoare la activitățile extracurriculare și derularea unui proiect de tip etwinning în care vor fi implicate un număr minim de 3 unități școlare din fiecare țară parteneră, având ca temă valorificarea experienței în domeniul activităților educative extracurriculare. Activitatea de pe platforma etwinning urmărește dezvoltarea de parteneriate internaționale prin corespondență online.

BIROUL DE PRESĂ