25.02.2018 - Comunicat de presă

     În sedința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman, de astăzi, 25.02.2018, ora 18:00, s-a hotărât ca, momentan, cursurile SĂ NU FIE SUSPENDATE în unitățile de învățământ din județ.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 22.02.2018

     Astăzi, 22 februarie 2018, la inițiativa Instituției Prefectului Județului Teleorman, în sala mare a Palatului Administrativ Alexandria, a avut loc conferința de presă cu tema Evoluția veniturilor brute și nete pe categorii de personal și funcții din învățământul preuniversitar de stat în perioada ianuarie 2015- ianuarie 2018.
 
     Pentru a urmări modul în care au evoluat veniturile din sistemul de învățământ preuniversitar de stat în ultimii trei ani calendaristici, au fost aduse exemple pentru fiecare categorie de personal didactic, respectiv nedidactic, pe nivel de funcție, studii, grade didactice şi vechime în învățământ.

     Potrivit datelor prezentate, se constată că din anul 2015 până in ianuarie 2018, nu s-a înregistrat o diminuare a veniturilor din sistemul de învățământ preuniversitar, ci o creștere clară a veniturilor pentru fiecare categorie de personal.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 21.02.2018

     Potrivit Calendarului Examenului Național de Bacalaureat 2018, aprobat prin OMEN 4792/31.08.2017, în perioada 12-21 februarie 2018 se organizează probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

     În urma desfășurării Probei A, Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, situația la nivelul județului Teleorman se prezintă astfel: din cei 2220 elevi înscriși, 2186 au fost prezenți, 34 de elevi au absentat și nu a fost eliminat nici un candidat. Au fost obținute următoarele calificative: MEDIU – 208 elevi, AVANSAT - 503 elevi, iar EXPERIMENTAT – 1475 elevi.

     În urma desfășurării Probei D, Evaluarea competențelor digitale, din cei 1871 elevi înscriși, 1821 au fost prezenți, 50 de elevi au absentat și nu a fost eliminat nici un candidat. După evaluarea lucrărilor, 192 elevi nu au primit calificativ, 334 elevi au primit calificativul ÎNCEPĂTOR, 667 elevi au primit calificativul MEDIU, 393 elevi au obținut calificativul AVANSAT, iar 235 elevi au obținut calificativul EXPERIMENTAT.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 15.01.2018

     Conform rezultatelor finale ale procesului de selecție a candidaturilor depuse în cadrul Apelului de propuneri 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman este beneficiarul a două proiecte de parteneriat strategic KA2 finanţate de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+ 2014-2020:

 • IMPROVING TEACHERS’ COMPETENCIES BY SHARING EXPERIENCES BETWEEN EU PARTNERS TEACHCOM, coordonat de Karaman Il Milli Egitim Müdürlügü (Turcia), cu numărul de referință european 2017-1-TR01-KA201-046625, având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, Teleorman (România), Nafarroako Ikastolen Elkartea (Spania), Erentzun Ikastola S. Coop. (Spania), UAB (Lituania), Kaunas A. Pushkin gimnazium (Lituania), Karamanoglu Mehmetbey Ilkokulu (Turcia), Karaman Piri Reis Ilkokulu (Turcia), Siyasher Ortaokulu (Turcia);
 • OUTSIDE THE CLASSROOMS: EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES, coordonat de Sivas Provincial Directorate of National Education / SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Turcia), cu numărul de referință european 2017-1-TR01-KA201-046757, având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Daugavpils city municipal institution (Letonia), PLAYING (Grecia), Regione Molise (Italia).

     Proiectele se vor derula pe o perioadă de 2 ani (2017-2019).

Biroul de presă

COMUNICAT DE PRESĂ - 04.12.2017

     Ca urmare a producerii evenimentului de la Școala Gimnazială Poroschia, județul Teleorman, reprezentat de agresarea verbală și fizică a unui cadru didactic de către elevi din clasa a VIII-a în timpul unei ore de curs (disciplina Cultură civică), în data de 28.11.2017, acțiune înregistrată video (cu telefonul mobil) și transmisă în mediul virtual - rețele de socializare, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman s-a constituit o comisie de cercetare, formată din inspectori școlari și directorul CJRAE Teleorman.

     Comisia de cercetare s-a deplasat la unitatea de învățământ în data de 04.12.2017, în vederea cercetării condițiilor în care s-a desfășurat evenimentul mai sus menționat, a cauzelor care au generat un astfel de comportament și pentru stabilirea măsurilor legale care se impun, astfel încât un asemenea act de violență în școală să nu se mai repete.

     La unitatea de învățământ au fost convocați de către directorul unității de învățământ: elevii clasei a VIII-a, părinții elevilor respectivi, cadrele didactice care fac parte din consiliul clasei. Comisia de cercetare a purtat discuții  frontale, în grupuri mici și individuale cu elevii, cu părinții și cu profesorii clasei; au fost luate declarații scrise de la cei implicați și s-au analizat  documente școlare (catalogul clasei și portofoliul dirigintelui clasei); s-au purtat de asemenea discuții și a fost consiliat cadrul didactic asupra căruia s-a manifestat actul de violență verbală și fizică.

     Comisia de cercetare a stabilit următoarele măsuri:

 • constituirea, la nivelul unității de învățământ, a unei comisii de cercetare a evenimentului și de sancționare disciplinară, conform faptelor constatate;
 • analizarea  evenimentului produs la nivelul clasei a VIII-a în Consiliul Profesoral;
 • aplicarea prevederilor Legii educației naționale, Legea nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, ale ROFUIP și ale statutului elevilor privind sancționarea disciplinară a elevilor, conform gravității faptelor săvârșite;
 • desfășurarea activităților de consiliere a tuturor elevilor din clasa  a VIII-a de către specialiști CJRAE;
 • creșterea numărului de programe educaționale în colaborare cu toți partenerii educaționali (de exemplu, Poliție, Biserică, Cabinetul Medical, etc.);
 • creșterea numărului de activități de consiliere colectivă și individuală desfășurate cu participarea specialiștilor CJRAE;
 • monitorizarea permanentă a clasei de către director/o comisie constituită prin decizia directorului în acest scop;
 • creșterea numărului de asistențe la clasă desfășurate de către directorul unității/responsabilii comisiilor metodice/coordonatorul CEAC;
 • consilierea d-rei profesoare privind comportamentul în clasa de elevi și managementul clasei;
 • îndrumarea d-rei profesoare pentru participarea la cursuri de formare continuă, în special în domeniile metodicii și didacticii disciplinei;
 • informare lunară către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman referitoare la modul de aplicare a măsurilor/recomandărilor Inspectoratului Școlar Județean Teleorman cu privire la soluționarea situației de fapt și a eventualelor situații similare, ulterioare;
 • monitorizarea modului de desfășurarea  a orelor de cultură civică de către reprezentanți ai inspectoratului școlar (inspector școlar pentru științe socio-umane/metodiști);
 • prioritate în monitorizarea unității de învățământ prin inspecții tematice.

     În urma desfășurării activități de cercetare desfășurată de către comisia constituită la nivelul unității de învățământ, a activității Consiliului clasei și a acțiunii Consiliului Profesoral al unității de învățământ, din data de 04.12.2017, pentru săvârșirea actului de violență fizică și verbală asupra unui cadru didactic de către elevii din clasa a VIII-a, s-au stabilit următoarele sancțiuni:

a.  mustrare scrisă, conform prevederilor capitolului IV, art. 16, alin. (4), lit. b din Statutul Elevului, pentru cei trei elevi implicați direct în actul de agresiune și scăderea mediei la purtare la 4 (patru);

b. observație individuală, conform prevederilor capitolului IV, art. 16, alin. (4), lit. a din Statutul Elevului pentru ceilalți elevi prezenți în sala de clasă în momentul săvârșirii actului de violență  și care au avut o atitudine pasivă.
 
     Sancțiunile vor fi însoțite de consiliere individuală și de grup.

     Având în vedere evenimentele petrecute, gravitatea acestora și actualul statut al elevului, Inspectoratul Școlar Județean consideră oportună organizarea unei dezbateri pentru stabilirea unor propuneri legislative care să aducă sancțiuni mai aspre față de astfel de acte reprobabile.

BIROUL DE PRESĂ