Comunicat de presă – 31.08.2021

     Miercuri, 1 septembrie 2021, la ora 10:00, în sala de conferințe a Casei Corpului Didactic Teleorman, va avea loc învestirea în funcția de inspector școlar general a domnului profesor Oriță Florin, respectiv în funcția de inspector școlar general adjunct a doamnei profesor Vilae Luminița Flori.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 18.08.2021

Informare privind desfășurarea probei scrise la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021)

     La cea de a treia probă scrisă a examenului național de bacalaureat (sesiunea august - septembrie 2021), proba E).d) – proba la alegere a profilului și specializării, desfășurată astăzi, 18 august, au participat 320 de candidați din 416 înscriși la această probă în județul Teleorman.

     Nu s-au prezentat 96 de candidați și niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

     Subiectele și baremul de corectare pentru proba de astăzi au fost publicate la ora 15:00, pe pagina dedicată subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

     Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00.

     Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1- 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 17.08.2021

Informare privind desfășurarea probei scrise la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021)

     La cea de a doua probă scrisă a examenului național de bacalaureat (sesiunea august - septembrie 2021), proba E).c) – proba obligatorie a profilului, desfășurată astăzi, 17 august, au participat 414 de candidați din 535 înscriși în județul Teleorman.

     Nu s-au prezentat 121 de candidați și niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

     Subiectele și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română vor fi publicate la ora 15:00, pe pagina dedicată subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

     Mâine, 18 august, se va desfășura proba scrisă la alegere a profilului și specializării - E.d ) urmată în data de 19 august de proba la Limba și literatura maternă - proba E.b).

     Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00.

     Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1- 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 16.08.2021

Informare privind desfășurarea probei scrise la Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021)

     La prima probă scrisă a examenului național de bacalaureat (sesiunea august - septembrie 2021), proba E).a) - Limba și literatura română, desfășurată astăzi, 16 august, au participat 262 de candidați din 328 înscriși în județul Teleorman.

     Nu s-au prezentat 66 de candidați, în timp ce 1 candidat a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

     Subiectele și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română au fost publicate la ora 15:00, pe pagina dedicată subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

     Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

  • 17 august: proba obligatorie a profilului - E.c)- probă scrisă
  • 18 august: proba la alegere a profilului și specializării - E.d)- probă scrisă
  • 19 august: proba la Limba și literatura maternă - proba E.b)- probă scrisă

     Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00.

     Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1- 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 13 iulie 2021

Informare privind proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021)

     Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, va avea loc miercuri, 14 iulie, începând cu ora 9:00, într-un singur centru în județul Teleorman, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria.

     Proba se va desfășura la 15 discipline. Au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe cei 50 de candidați (dintr-un total de 56 de candidați înscriși la începutul anului școlar), care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an;
  • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;
  • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

     Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.434/2020 și a Procedurii operaționale nr. 30.470.01.07.2021, în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de prevenire și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

     După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru.

     Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.

     Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie, în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrul de examen sau pot fi transmise pe fax sau pe mail, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 (până la ora 20:00) și 22 iulie (până la ora 12:00). Rezultatele finale se afișează la centrul de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 28 iulie.

     Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

     Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

BIROUL DE PRESĂ