COMUNICAT DE PRESĂ - 18.03.2016

Rezultatele obținute la simularea probelor scrise ale examenului național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016

     La nivelul județului Teleorman, pentru simularea probelor scrise ale examenului național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016, au fost înscriși 2495 elevi de clasa a XI-a, respectiv 2457 elevi de clasa a XII-a. Din totalul elevilor prezenți la simulare, 988 au obținut medii de cel puțin 6,00, ceea ce reprezintă 26,6%; la clasa a XII-a, medii peste 6,00 au obținut 32,7% dintre elevi (581).

Situația statistică a rezultatelor, pe probe, se prezintă astfel:

Clasa a XI-a

  • la proba E)a), limba și literatura română, au participat 2141 elevi, dintre care 49,79% au obținut note peste 5,00 (4 elevi au obținut nota 10);
  • la proba E)c), proba obligatorie a profilului, au participat 2006 elevi, dintre care 32,55% au obținut note peste 5,00 (4 elevi au obținut nota 10).

Clasa a XII-a

  • la proba E)a), limba și literatura română, au participat 2102 elevi, dintre care 58,04% au obținut note peste 5,00 (4 elevi au obținut nota 10);
  • la proba E)c), proba obligatorie a profilului, au participat 2011 elevi, dintre care 46% au obținut note peste 5,00 (8 elevi au obținut nota 10);
  • la proba E)d), proba la alegere, au fost prezenți 1932 elevi, dintre care 55,49% au obținut note peste 5,00 (9 elevi au obținut nota 10).

     Rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unități școlare, în cadrul consiliului profesoral, în ședințe cu părinții și prin discuții cu elevii la clasă, urmând a se întocmi un raport care va include și un plan de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 14.03.2016

Analiza rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale 2016 pentru elevii claselor a VIII-a

     În perioada 14-18 martie 2016, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează întâlniri cu directorii unităților de învățământ pentru analiza rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale 2016 pentru elevii claselor a VIII-a, după următorul grafic:

  • luni, 14.03.2016, ora 15.30 la Colegiul Național "Unirea" - Zona Turnu Măgurele;
  • marți, 15.03.2016, ora 14.30 la Liceul Teoretic Videle - Zona Videle;
  • miercuri, 16.03.2016, ora 15.30 la Colegiul Național "Anastasescu" - Zona Roşiorii de Vede;
  • joi, 17.03.2016, ora 15.30 la Liceul Teoretic Zimnicea - Zona Zimnicea;
  • vineri, 18.03.2016, la Casa Corpului Didactic Teleorman, ora 13.00 (unităţile de învățământ din mediul urban), respectiv ora 14.00 (unităţile de învățământ din mediul rural) - Zona Alexandria.

     În cadrul acestor întâlniri, directorii unităților de învățământ vor prezenta raportul de analiză a rezultatelor propriilor elevi la simulările naționale pe discipline, comparativ cu anul școlar precedent, precum și planul de acțiune pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 04.03.2016

Rezultatele obținute la simularea Evaluării Naționale 2016 pentru elevii claselor a VIII-a

     Situația statistică a rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale 2016 a elevilor de clasa a VIII-a din județul Teleorman se prezintă astfel:

1. La disciplina limba și literatura română, din cei 2704 de elevi evaluați, 58.80% au obținut note peste 5.00, tranșele de note fiind următoarele:

- 445 au obținut note între 5-5.99
- 342 au obținut note între 6-6.99
- 322 au obținut note între 7-7.99
- 306 au obținut note între 8-8.99
- 173 au obținut note între 9-9.99
- 2 elevi au obținut nota 10

2. La disciplina matematică, din cei 2692 de elevi evaluați, 28.64% au obținut note peste 5.00, după cum urmează:

- 340 au obținut note între 5-5.99
- 158 au obținut note între 6-6.99
- 123 au obținut note între 7-7.99
- 108 au obținut note între 8-8.99
- 39 au obținut note între 9-9.99
- 3 elevi au obținut nota 10

     La simularea Evaluării Naționale 2016 au fost înscriși 2971 de elevi; la limba și literatura română au participat 2704 elevi, 2692 de elevi au fost prezenți la matematică, iar 2669 elevi au fost prezenți la ambele probe. Promovabilitatea pentru anul 2016 la nivelul județului Teleorman este de 39.57%.

     După ce rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unități școlare, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în cadrul unor întâlniri cu directorii unităților de învățământ, organizate pe zone, va analiza raportul dintre rezultatele obținute în anul școlar trecut și cel curent, iar unde este cazul, vor fi analizate motivele care au dus la scăderea performanțelor școlare.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ 23.02.2016

     Astăzi, 23 februarie 2016, la nivelul județului Teleorman, s-au încheiat probele scrise din cadrul Simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. La limba și literatura română au participat 2704 elevi din cei 2980 înscriși, iar la matematică au fost prezenți 2692 de elevi. Rezultatele se vor afișa în data de 4 martie 2016.

     Conform Procedurii privind organizarea și defășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, evaluarea lucrărilor scrise se realizează de către profesori evaluatori din unitatea de învățământ în care se desfășoară simulările naționale. Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori, din care un profesor care predă la clasă. Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă și se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului.

     Rezultatele obținute de elevi se vor analiza la nivelul fiecărei clase, în cadrul consiliului profesoral, precum și în ședințele cu părinții. În urma acestei analize, fiecare unitate de învățământ va înainta către inspectoratul școlar un raport care va include și un plan de acțiune în vederea îmbunătățirii performanțelor obținute.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ (05.02.2016)

Întâlnire transnaţională de proiect ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În perioada 26-29 ianuarie 2016, reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au participat la prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785, întâlnire organizată la Bangor în Irlanda de Nord.

     Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 și se derulează în perioada 1 octombrie 2015 – 31 august 2017.

     Instituția coordonatoare a proiectului este Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord), având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Kaleidoscope Entreprise (Anglia), ACDC (România), OZZIPS (Slovacia), Association of Life Volunteers ALV (Turcia). Parteneriatul strategic urmărește cooperarea celor șase instituții în scopul dezvoltării de bune practici în problematica mentoratului pentru incluziune socială, tematică abordată diferențiat de către parteneri în funcție de profilul acestora.

     Agenda reuniunii a cuprins întâlnirea oficială a reprezentanților instituțiilor partenere, ședințe de lucru în cadrul cărora au fost discutate aspecte esențiale din capitolele tehnic și administrativ prezentate în formularul de aplicație și care vor fi utilizate pe toată perioada de implementare a proiectului. De asemenea, au avut loc întâlniri cu Ministrul pentru Dezvoltare Socială din Irlanda de Nord, Lordul Maurice Morrow, și cu viceprimarul orașului Bangor care a înmânat participanților certificatele.

     S-au definitivat perioadele tuturor întâlnirilor transnaționale, precum și ale activităților de învățare programate a se desfășura, pe rând, la fiecare instituție parteneră.

BIROUL DE PRESĂ