Casa Corpului Didactic Teleorman


La adresa http://ccd.isjtr.ro puteți accesa site-ul Casei Corpului Didactic Teleorman


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. II An școlar 2015-2016

 

 


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. I An școlar 2015-2016

 

 

Cercurile pedagogice ale directorilor unităţilor de învăţământ Sem. I An școlar 2015-2016

 

 


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. II An școlar 2014-2015

 

 


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. I An școlar 2014-2015

 

 


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. II An școlar 2013-2014

 

 


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. I An școlar 2013-2014

 

 


 Programul Cercurilor Pedagogice Sem. II An școlar 2012-2013 (update)

 

 


Programul Cercurilor Pedagogice Sem. I An școlar 2012-2013