Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar

Puteți accesa pagina noastră la adresa: www.fnapip.ro


Anunț - chestionar părinți

     Parteneriatul școală-familie este extrem de important pentru realizarea unei educații de calitate. Gradul de implicare a părinților în viața școlară a copiilor lor se reflectă în rezultatele obținute și în atitudinea elevilor față de procesul educațional. În această perioadă dificilă, care a provocat schimbări semnificative în derularea activităților educative, ne dorim o colaborare cât mai strânsă cu părinții / tutorii legali ai elevilor noștri.

     În acest sens, prin intermediul chestionarului creat de Federația națională a asociațiilor de părinți, urmărim să aflăm percepția părinților cu privire la decizia autorităților de închidere a unităților de învățământ și de desfășurare a activității acestora în mediul online, în localitățile unde incidența cazurilor de COVID-19 depășește 3 la 1.000 de locuitori.

     Invităm toți părinții / tutorii legali ai elevilor din județul Teleorman să completeze chestionarul de mai jos.

https://forms.gle/GiwCA44WaSsDjuBz6


     Stimati colegi părinți,

     FNAP-IP s-a inființat în octombrie 2005 și constituie platforma-suport de manifestare deschisă tuturor Asociațiilor/ Consiliilor reprezentative/ Comitetelor de părinți și chiar al părinților ai căror copiii frecventează instituțiile de învățământ preuniversitar din România: grădințe, școli, licee, alte forme de învățământ. FNAP-IP funcționează ca asociație cu personalitate juridică, în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituția României, Ordonanța Guvernului nr.26/2000 (modificată) cu privire la asociații și fundații și cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice și funcționează pe baza Statutului propriu.

     Avem membri din toate colțurile țării. În activitatea noastră ne bazăm pe faptul că, noi, părinții, nu putem sta deoparte atunci când este vorba de viitorul copiilor nostri și de aceea ne mobilizăm cu toții și ne implicăm, într-un mod organizat, în procesul educațional și în luarea deciziilor ce privesc învățământul românesc preuniversitar.

     Intenționam să ne implicăm și am reușit acest lucru, în toate proiectele care privesc învățământul preuniversitar românesc, în interesul copiilor noștri, bazându-ne pe experiențele de viață, profesionale ale tuturor membrilor noștri. Avem avantajul că printre noi se află specialiști din toate domeniile de activitate, însuflețiți de dragostea pentru copil. Ne dorim să ne facem ascultați și să ne impunem prin profesionalism, obiectivitate și corectitudine. Am tras deja semnale de alarmă care s-au adeverit în practică: infrastructura școlară precară, insuficienta motivare și lipsa unei evaluări echitabile, corecte, competente și consecvente a personalului, incapacitatea sistemului de a gestiona problemele de securitate a copiilor în școli, programe și planuri de învățământ încărcate.

     FNAP-IP și-a propus să se implice efectiv, devenind organ consultativ, în analiza și dezbaterea proiectelor de legi, regulamente, reglementari care privesc decizia în actul de învățământ, până la a coaliza interesele părinților, elevilor și profesorilor în promovarea unor inițiative legislative, menite să contribuie la creșterea nivelului calitativ și modernizarea învățământului preuniversitar românesc, în concordanță cu standardele Uniunii Europene. Participăm la ședințele Comisiei de Dialog Social ale M.E.N. și luăm parte la deciziile cu privire la învățământul preuniversitar din România. Dorim să ne implicăm în sprijinirea și promovarea inițiativelor, proiectelor, studiilor și metodologiilor de succes ale asociațiilor de părinți, ale consiliilor reprezentative ale părinților, copiilor și profesorilor, care vizează aducerea învățământului românesc la nivelul de competență și aplicație necesar cerințelor societății moderne. Obiectivul major este acela de a deveni parteneri reali, egali și viabili, implicați alături de M.E.N., sindicatele din învățământ, societatea civilă, în a oferi copiilor noștri suportul necesar și obligatoriu pe care să își clădească cetățenia europeană.

     Este în puterea noastră CA PĂRINȚI să ne unim eforturile, să ne facem auziți în mod corect și nedistorsionat vocile, să contribuim la concretizarea unei reforme care a început, teoretic, dar care trebuie abordată sistemic, strategic, și, mai ales, fără tratarea copiilor noștri ca "generații de sacrificiu"! Ei nu au nicio vină!