Olimpiada de istorie 2024 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 16 martie 2024

Olimpiada de istorie 2024

PRECIZĂRI referitoare la organizarea și desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Istorie, 16 Martie 2024

 • Etapa judeţeană a olimpiadei de istorie se va desfăşura sâmbătă, 16 martie 2024, începând cu ora 10,00 la Colegiul Național ”Al.I.Cuza ”Alexandria.
 • Intrarea candidaților în sălile de concurs se va face în intervalul orar 09.00-09.30
 • Concursul va începe la ora 10.00;
 • Durata probei este de 3 ore;
 • Subiectele și baremele sunt unice la nivel național.
 • Referitor la criteriile de calificare şi numărul de locuri alocate pentru etapa naţională (ACESTE CRITERII VOR FI AFIȘATE LA LOC VIZIBIL ÎN CENTRUL DE CONCURS), acestea sunt formulate de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de Istorie, Nr. 25041/07.02.2023.
 • Elevii participanţi la etapa județeană vor avea asupra lor pentru identificare actul de identitate/carnetul de elev, conf. precizărilor din Metodologie.
 • Însoţirea elevilor la această olimpiadă de către un cadru didactic este obligatorie.
 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 18.03.2024, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).
 • Depunerea contestațiilor la etapa județeană: în conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale pentru anul școlar 2023-2024, contestațiile se realizează prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, în data de 18 martie 2024, între orele 10:00 – 13:00. Nu se pot depune contestații decât pentru propria lucrare.
 • Rezultatele finale vor fi afișate la sediul unității de învățământ unde a fost organizată olimpiada.
 • La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu completările și modificările ulterioare.

Regulamente:

Olimpiada de istorie 2023 - Rezultate finale etapa județeană

Rezultatele finale, după contestații, la etapa județeană, susținută pe 18 martie 2023

Olimpiada de istorie 2023

PRECIZĂRI referitoare la organizarea și desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Istorie, 18 Martie 2023

 • Etapa judeţeană a olimpiadei de istorie se va desfăşura sâmbătă, 18 martie 2023, începând cu ora 10,00 la Colegiul Național Anastasescu” Rosiorii de Vede.
 • Intrarea candidaților în sălile de concurs se va face în intervalul orar 09.00-09.30
 • Concursul va începe la ora 10.00;
 • Durata probei este de 3 ore;
 • Subiectele și baremele sunt unice la nivel național.
 • Referitor la criteriile de calificare şi numărul de locuri alocate pentru etapa naţională (ACESTE CRITERII VOR FI AFIȘATE LA LOC VIZIBIL ÎN CENTRUL DE CONCURS), acestea sunt formulate de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane, Nr. 25041/07.02.2023.
 • Elevii participanţi la etapa județeană vor avea asupra lor pentru identificare actul de identitate/carnetul de elev, conf. precizărilor din Metodologie.
 • Însoţirea elevilor la această olimpiadă de către un cadru didactic este obligatorie.
 • Rezultatele vor fi afișate până luni, 20.03.2023, ora 10.00, la sediul centrului de evaluare (respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal).
 • Depunerea contestațiilor la etapa județeană: în conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale pentru anul școlar 2022-2023 contestațiile se fac prin cerere scrisă depusă la secretariatul școlii în care s-a desfășurat etapa județeană, în data de 20 martie 2023, între orele 10:00 – 13:00. Nu se pot depune contestații decât pentru propria lucrare.
 • Rezultatele finale vor fi afișate la sediul unității de învățământ unde a fost organizată olimpiada.
 • La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București rezolvarea contestațiilor se face de către subcomisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Comisiei județene/a sectoarelor municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art.40 și art.43 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor, Anexă 1 la OMECTS Nr. 3035/2012 din 10 ianuarie 2012 cu completările și modificările ulterioare.

Regulamente: