Precizări Olimpiade fizică, chimie, biologie – etapele județene, anul şcolar 2019-2020

     Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu,  se va desfășura sâmbătă, 15 februarie 2020,  la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pe clasă fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.  

     Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, avînd următoarele două criterii generale de calificare:

  • Ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obținut la etapa județeană;
  • Punctajul obținut de un elev să reprezinte cel puțin 50% din punctajul maxim posibil al probei.


REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE FIZICĂ + Programa

Modificări ale programei pentru clasele a VI-a și a VII-a


     Etapa județeană a Olimpiadei de chimie, gimnaziu și liceu,  va avea loc  sâmbătă, 22 februarie 2020, la Colegiul Naţional Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pe clasă fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.  

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.


     Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, gimnaziu și liceu,  va avea loc  sâmbătă, 07 martie 2020, la Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pe clasă fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.


CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 - modificat

CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE FINANȚATE DE CĂTRE M.E.C. CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 - modificat

Precizări Olimpiade fizică, chimie, biologie – etapele județene, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de chimie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 16 februarie 2019, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.

     Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 23 februarie 2019, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, avînd următoarele două criterii generale de calificare:
- Ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obținut la etapa județeană;
- Punctajul obținut de un elev să reprezinte cel puțin 50% din punctajul maxim posibil al probei.

     Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 16 martie 2019, la Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria.

     Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie din oficiu câte un loc pentru fiecare an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național.

     Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare, elevi care au obținut la etapa județeană cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.


Precizări Olimpiade fizică, chimie, biologie – etapele județene, anul şcolar 2017-2018

     Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 24 februarie 2018, la Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

     Etapa județeană a Olimpiadei de chimie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 17 martie 2018, la Colegiul Tehnic „A. Saligny” Roşiorii de Vede.

     Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, gimnaziu și liceu, va avea loc sâmbătă, 03 martie 2018, la Colegiul Naţional „Unirea” Turnu Măgurele.

 

OLIMPIADA DE FIZICĂ, ANUL ŞCOLAR 2016–2017

Etapa județeană a Olimpiadei de fizică, gimnaziu și liceu,  va avea loc  sâmbătă, 25 februarie 2017, la Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu Măgurele.

PROGRAMELE PENTRU OLIMPIADA DE FIZICĂ, AN ŞCOLAR 2016-2017

 

OLIMPIADA DE CHIMIE, ANUL ŞCOLAR 2016–2017

Olimpiada de Chimie – etapa judeţeană – se va desfăşura sâmbătă, 04 martie 2017, la Colegiul Naţional „Unirea” Turnu Măgurele.

CALENDARUL OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR NAȚIONALE ȘCOLARE – CHIMIE ȘI ȘTIINȚE - ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017