GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL

Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2019-2020, SEM. I

 

 


Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2018-2019, SEM. II

 

 


      Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2018-2019, SEM. I

 

 


      Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2017-2018, SEM. II

 

 


      Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2017-2018, SEM. I

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2016-2017, SEM. II

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2016-2017, SEM. I

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2015-2016, SEM. II

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2015-2016, SEM. I

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2014-2015, SEM. II

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2014-2015, SEM. I

 

APEL SELECŢIE grupuri de lucru evaluare proiecte manuale şcolare clasa a V-a, an şcolar 2016-2017

ANUNŢ

Reluare apel selecţie grupuri de lucru evaluare proiecte manuale şcolare, clasa a V-a

     Conform apelului postat pe  rocnee.eu, în perioada 21 aprilie-12 mai 2017, se redeschide aplicaţia de  înscriere pentru  selecţia cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, la disciplinele la care nu s-au înscris suficiente cadre didactice sau nu au îndeplinit criteriile prevăzute în apel:

  • limbile materne;
  • limbile moderne;
  • religie (altele decât ortodoxă);
  • educaţie muzicală;
  • pregătire sportivă practică;
  • educaţie muzicală (şi pentru minorităţi);
  • educaţie plastică;
  • teorie solfegiu-dicteu;
  • consiliere şi dezvoltare personală.

     Ministerul Educaţiei Naţionale / Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare organizează grupurile de lucru pe discipline în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a.

Apel selecție

Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate

     Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţămân

1. Apelul pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ

 

 


2. Lista comisiilor naţionale de specialitate

 

 


3. Criteriile de evaluare a aplicaţiilor pentru selecţia membrilor comisiilor naţionale de specialitate

ANUNŢ - APEL SELECŢIE ELABORARE CURRICULUM

     Prelungirea calendarului privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele din învățământul gimnazial

 

 


     Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat APELUL pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial.

     Varianta electronică a documentului se regăseşte la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/24189

 

 


     Precizări referitoare la selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial.