GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL

Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2023-2024

 

 


Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2022-2023

 

 


Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2021-2022, SEM. II

 

 


Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2021-2022, SEM. I

 

 


Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2020-2021, SEM. II

 

 


Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2020-2021, SEM. I

 

 


Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2019-2020, SEM. II

 

 


Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2019-2020, SEM. I

 

 


Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2018-2019, SEM. II

 

 


      Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2018-2019, SEM. I

 

 


      Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2017-2018, SEM. II

 

 


      Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2017-2018, SEM. I

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2016-2017, SEM. II

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2016-2017, SEM. I

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2015-2016, SEM. II

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2015-2016, SEM. I

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2014-2015, SEM. II

 

 


     Grafic unic de monitorizare și control al I.Ş.J. Teleorman, an școlar 2014-2015, SEM. I

 

Apel pentru selecția cadrelor didactice - evaluare manuale 09.12.2019

     Conform apelului postat pe site-ul rocnee.eu, în perioada 09.12.2019 - 06.01.2019, MEC/CNEE desfășoară etapa I (înscrierea candidaților) a procesului de selecție a cadrelor didactice, în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial.

     Lista disciplinelor pentru care se organizează selecția este cuprinsă în Anexa la Apelul menționat.

APEL SELECŢIE grupuri de lucru evaluare proiecte manuale şcolare clasa a V-a, an şcolar 2016-2017

ANUNŢ

Reluare apel selecţie grupuri de lucru evaluare proiecte manuale şcolare, clasa a V-a

     Conform apelului postat pe  rocnee.eu, în perioada 21 aprilie-12 mai 2017, se redeschide aplicaţia de  înscriere pentru  selecţia cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a, la disciplinele la care nu s-au înscris suficiente cadre didactice sau nu au îndeplinit criteriile prevăzute în apel:

  • limbile materne;
  • limbile moderne;
  • religie (altele decât ortodoxă);
  • educaţie muzicală;
  • pregătire sportivă practică;
  • educaţie muzicală (şi pentru minorităţi);
  • educaţie plastică;
  • teorie solfegiu-dicteu;
  • consiliere şi dezvoltare personală.

     Ministerul Educaţiei Naţionale / Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare organizează grupurile de lucru pe discipline în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a.

Apel selecție

Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate

     Apel pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţămân

1. Apelul pentru selecţia cadrelor didactice în comisiile naţionale de specialitate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ

 

 


2. Lista comisiilor naţionale de specialitate

 

 


3. Criteriile de evaluare a aplicaţiilor pentru selecţia membrilor comisiilor naţionale de specialitate

ANUNŢ - APEL SELECŢIE ELABORARE CURRICULUM

     Prelungirea calendarului privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele din învățământul gimnazial

 

 


     Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat APELUL pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial.

     Varianta electronică a documentului se regăseşte la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/24189

 

 


     Precizări referitoare la selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial.