Precizări Olimpiada de limba engleză – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – etapa județeană, anul şcolar 2021-2022

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în data de 20 martie 2022, începând cu ora 10:00, în centrul organizat la Liceul Teoretic Constantin Noica din Alexandria.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • O.M.E. nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limba engleză în anul școlar 2021-2022, clasele VII-XII nr. 25878/23.02.2022;
 • Nota nr. 2205/11.05.2022 privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba engleză, etapa județeană liceu și gimnaziu;
 • Calendarul competițiilor naţionale şcolare pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 - 2022 nr. 25.810/21.02.2022.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2021-2022

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura, în centrul organizat la Școala Gimnazială „Al. Colfescu” din Alexandria, în data de 13.03.2022, începând cu ora 10.00.

     Conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în articolul 13 (1) din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba franceză nr. 25877/23.02.2022, iar structura subiectelor este conform Anexei la Regulamentul specific menționat.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OME nr. 3123/09.02.2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba franceză nr. 25877/23.02.2022 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
 • Procedura operațională nr. 23/02.03.2022 privind evaluarea și reevaluarea lucrărilor scrise ale elevilor participanți la Olimpiada de limba franceză – etapa județeană;
 • Calendarul competițiilor naţionale şcolare pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 - 2022 nr. 25.810/21.02.2022.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Regulamente olimpiade 2021-2022

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limba franceză și ANEXA la Regulament

 

 


REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ENGLEZĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 - CLASELE VII-XII

Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2019-2020

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura, în centrul organizat la Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria, după cum urmează:

1. Limba franceză - ciclul gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a) - proba scrisă, în data de 29 februarie 2020, între orele 09:00-11:00.
2. Limba franceză - ciclul liceal (clasele a IX-a - a XII-a):
- proba scrisă - în data de 29 februarie 2020, între orele 09:00-12:00;  
- proba orală - în data de 7 martie 2020, începând cu ora 09:00.

     Conţinuturile asociate evaluate se regăsesc în articolul 14 (1) din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de limba franceză nr. 41987/12.12.2019, iar structura subiectelor este conform Anexei la Regulamentul specific menționat.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice - Limba franceză nr. 41987/12.12.2019 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare care se vor desfășura în anul școlar 2019 – 2020 nr.26117/12.02.2020, aprobat cu nr. 41.848/10.12.2019, cu modificările și completările ulterioare.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.C., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Regulamente olimpiade 2019-2020

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice - Limba franceză

 

 


ANEXĂ LA REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice - Limba franceză