Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în centrul organizat la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, după cum urmează:

1. Limba franceză - ciclul gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a) - proba scrisă, în data de 16 martie 2019, între orele 09:00-11:00.

2. Limba franceză - ciclul liceal (clasele a IX-a - a XII-a)

  • proba scrisă - în data de 16 martie 2019, între orele 09:00-12:00;
  • proba orală - în data de 23 martie 2019, începând cu ora 09:00.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

  • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
  • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
  • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) nr. 24714/16.01.2019 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
  • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2019, ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01.2019.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.