Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa județeană, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în centrul organizat la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, după cum urmează:

1. Limba franceză - ciclul gimnazial (clasele a VII-a și a VIII-a) - proba scrisă, în data de 16 martie 2019, între orele 09:00-11:00.

2. Limba franceză - ciclul liceal (clasele a IX-a - a XII-a)

 • proba scrisă - în data de 16 martie 2019, între orele 09:00-12:00;
 • proba orală - în data de 23 martie 2019, începând cu ora 09:00.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) nr. 24714/16.01.2019 și a Anexei la Regulamentul specific menționat;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2019, ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01.2019.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Precizări Olimpiada de limba engleză – gimnaziu și liceu, secțiunile A și B – etapa județeană, anul şcolar 2018-2019

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, gimnaziu și liceu, se va desfăşura în data de 09 martie 2019, începând cu ora 09:00, în centrul organizat la Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria.

     Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză, gimnaziu și liceu, se desfășoară în conformitate cu:

 • OMEN nr. 3015/08.01.2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012 privind Metodologia–cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naționale de limba engleză, clasele VII-XII nr. 24715/16.01.2019;
 • Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare-2019, ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01.2019.

     Precizările referitoare la calificarea elevilor pentru etapa națională (punctaj minim, număr de locuri) se regăsesc în regulamentul specific al olimpiadei. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Regulamente/Programe olimpiade 2018-2019

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ENGLEZĂ CLASELE IX-XII 2018-2019

 

 


Programe olimpiada de limba engleză valabile 2018-2019


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) 2018-2019

 

 

ANEXĂ LA REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) 2018-2019

 

 


Precizări Olimpiada de limba franceză – gimnaziu și liceu, etapa locală, anul şcolar 2018-2019

     Etapa locală a Olimpiadei de limba franceză, nivel gimnazial și liceal, se va desfăşura sâmbătă, 16 februarie 2019, începând cu ora 13:00, în următoarele centre:

 • Centrul nr. 1 – Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria;
 • Centrul nr. 2 – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede;
 • Centrul nr. 3 – Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele;
 • Centrul nr. 4 – Școala Gimnazială nr. 1 Videle;
 • Centrul nr. 5 – Liceul Teoretic Zimnicea.

     Calificarea elevilor pentru etapa locală, respectiv pentru etapa județeană este condiționată de obţinerea punctajului prevăzut de regulamentul specific. Acest regulament a fost postat pe site-ul M.E.N., al I.Ş.J. Teleorman, precum şi pe forumul directorilor.

Regulamente/Programe olimpiade 2017-2018

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ENGLEZĂ CLASELE IX-XII

 

 


Programe olimpiada de limba engleză 2017-2018


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză)

 

 

ANEXĂ LA REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză)

Regulamente olimpiade 2016-2017

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI  DE LIMBA ENGLEZĂ CLASELE IX-XII/XIII

 

 


REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză)

 

 

ANEXĂ LA REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză)