COMUNICAT DE PRESĂ - 15.03.2018

Precizări privind evaluările psihologice ale cadrelor didactice

     Urmare a solicitărilor primite din partea presei cu privire la evaluările psihologice ale personalulului didactic, Ministerul Educației Naționale face următoarele precizări:

     Personalul didactic din unitățile de învățământ este testat anual din punct de vedere medical și psihologic. Obligativitatea acestor teste este dată de prevederile HG nr. 1169/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, respectiv prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

     Astfel, unitățile de învățământ trebuie să încheie contracte de servicii de specialitate pentru medicina muncii, în vederea testării periodice anuale a angajaților din fiecare unitate de învățământ.

     Reprezentanții firmei furnizoare de servicii medicale folosesc în cadrul evaluării de medicină a muncii două tipuri de analize/investigații: analize medicale generale și teste psihologice aplicate de către o persoană specializată.

     La indicația medicului de medicina muncii,personalul didactic din instituțiile de învățământ poate fi supus și unui examen psihiatric, potrivit HG nr. 1169/2011pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

     În același timp, art. 233 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevede următoarele: „Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.”

     Totodată, conform prevederilor legale aplicabile,încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical.

     Potrivit art. 234, alin. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului de administraţie, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se aplică, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalului din unităţile conexe învăţământului.

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 02.03.2018

Informare privind admiterea în învățământul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019

     Admiterea absolvenților învățământului gimnazial în clasele din învățământul dual și profesional de stat, propuse prin proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, se va realiza la următoarele unități de învățământ preuniversitar din județul Teleorman:

A. Învățământul dual:
Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu Măgurele:
– 1 clasă cu 23 locuri pentru calificările profesionale:
a) Mecanic agricol - 12 locuri
b) Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică - 11 locuri

B. Învățământul profesional de stat:
1. Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria:
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Comerciant-vânzător
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Brutar-patiser-preparator produse făinoase
2. Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria:
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Mecanic auto
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Electrician exploatare joasă tensiune
3. Liceul Tehnologic „Emil Racoviță” Roșiori de Vede:
– 2 clase cu 56 locuri pentru calificarea profesională Mecanic auto
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Mecanic agricol
4. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Roșiori de Vede:
– 2 clase cu 56 locuri pentru calificarea profesională Mecanic auto
5. Liceul Teoretic Videle:
– 1 clasă cu 28 locuri pentru calificarea profesională Mecanic utilaje și instalații în industrie.

     Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 și aprobată prin O.M.E.N. nr. 3556/29.03.2017, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 231/04.04.2017.

     Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, prevăzută în anexă și aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5068/31.08.2016, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 841/24.10.2016.

     Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019, precum și Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2018-2019, prevăzute în anexele 1 și 2 și aprobate prin O.M.E.N. nr. 4795/31.08.2017, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 742/15.09.2017.

     De asemenea, se evidențiază faptul că absolvenții claselor a VIII-a din unitățile de învățământ gimnazial își pot continua studiile atât în învățământul dual, cât și în învățământul profesional de stat, iar după absolvire pot urma cursurile învățământului liceal (conform art.331, alin. (3) din L.E.N. nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare, articol introdus prin punctul 10 din Ordonanța de urgență nr. 81/2016, începând cu 23.11.2016).

     În vederea informării privind școlarizarea și admiterea în învățământul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019, puteți consulta toate ordinele cu anexele aferente la adresa:

http://isjtr.ro/domeniul-curriculum-si-inspectie-scolara/invatamant-profesional-si-tehnic.html

BIROUL DE PRESĂ

Comunicat de presă - 28.02.2018

     În perioada 25-28 februarie 2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman și Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” au organizat prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului de parteneriat strategic KA2, finanţat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+ 2014-2020, „Improving Teachers’ Competencies by Sharing Experiences Between EU Partners” TEACHCOM, coordonat de Karaman Il Milli Egitim Müdürlügü (Turcia), număr de referință european 2017-1-TR01-KA201-046625.

     Alături de cele două instituții din România, la această întâlnire au participat reprezentanți ai instituției coordonatoare din Turcia, precum și ai tuturor partenerilor din proiect: Nafarroako Ikastolen Elkartea (Spania), Erentzun Ikastola S. Coop. (Spania), UAB (Lituania), Kaunas A. Pushkin gimnazium (Lituania), Karamanoglu Mehmetbey Ilkokulu (Turcia), Karaman Piri Reis Ilkokulu (Turcia), Siyasher Ortaokulu (Turcia).

     În cadrul întâlnirii, fiecare instituție participantă a făcut o prezentare referitoare la experiența proprie în domeniul vizat de proiect, au fost identificate asemănări și deosebiri ale sistemului de învățământ din țările partenere, s-au revizuit obiectivele și activitățile din proiect și au fost stabilite sarcinile de lucru ale fiecărui partener.

BIROUL DE PRESĂ

27.02.2018 - Comunicat de presă

     În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman, din data de 27.02.2018, s-a hotărât suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ din județ în perioada: 28.02.2018 – 02.03.2018.

Notă: Grădinițele cu program prelungit vor asigura permanența pentru preșcolarii ai căror părinți nu au posibilitatea asigurării supravegherii lor, acasă, în timpul programului de lucru.

BIROUL DE PRESĂ

26.02.2018 - Comunicat de presă

     În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman, s-a hotărât suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ din județ în ziua de luni, 26.02.2018, începând cu ora 12:00 și în ziua de marți, 27.02.2018.

Notă: Grădinițele cu program prelungit vor asigura permanența pentru preșcolarii ai căror părinți nu au posibilitatea asigurării supravegherii lor, acasă, în timpul programului de lucru.

BIROUL DE PRESĂ