COMUNICAT DE PRESĂ - 16.10.2017

     Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează joi, 19 octombrie 2017, ora 10,30 în amfiteatrul Colegiului Național „Al. I. Cuza” din Alexandria consfătuirea anuală cu directorii unităților de învățământ având pe ordinea de zi:

  • Raportul privind starea învățământului pentru anul școlar 2016-2017;
  • Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018;
  • Raportul de activitate și oferta Casei Corpului Didactic Teleorman;
  • Raportul de activitate al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman pentru anul școlar 2016-2017.

BIROUL DE PRESĂ

Eveniment de multiplicare din cadrul proiectului ERASMUS+ KA2, Parteneriat Strategic „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”

     În data de 25.09.2017, la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentați ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman au realizat o activitate de diseminare în cadrul proiectului „Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion”, număr de identificare 2015-1-UK01-KA204-013785.

     La evenimentul de multiplicare propus, au participat directori și consilieri educativi/responsabili pentru proiecte și programe educaționale din 25 de unități de învățământ (școli gimnaziale și licee), reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic Teleorman şi ai Palatului Copiilor Alexandria.

     Proiectul, finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în cadrul programului ERASMUS+ 2014-2020 a fost derulat în perioada 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2017. Instituția coordonatoare a proiectului, Kilcooley Women’s Centre (Irlanda de Nord), a colaborat cu parteneri din România, Anglia, Turcia şi Slovacia pe parcursul celor doi ani de proiect, desfăşurând activităţi care au vizat atingerea obiectivelor propuse şi obţinerea rezultatelor intelectuale stabilite iniţial; acestea din urmă s-au concretizat în următoarele produse: profilul unui mentor comunitar, o curriculă de formare adaptată profilului profesional comun al mentorului comunitar pentru incluziune socială, un suport de curs incluzând trei module de formare pe tema mentoratului comunitar, un ghid de bune practici în care au fost incluse experiențele de învățare ale participanților la proiect și un material video referitor la provocările mentoratului comunitar în țările partenere.

COMUNICAT DE PRESĂ - 14.09.2017

     Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, organizează în perioada 12.09.2017-15.09.2017, la Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” din Alexandria, Stagiul de pregătire a Lotului restrâns al României în vederea participării la Olimpiada internațională de limba franceză care se va desfășura la Aghveran, în Armenia în perioada 25-30 septembrie 2017.

     Din Lotul restrâns al României de limba franceză fac parte 6 elevi de clasa a XI-a și a XII-a, nivel B1 respectiv B2. Aceștia sunt elevi în unități de învățământ din București, Vaslui, Brăila, Bacău și Mehedinți și sunt însoțiți de 4 profesori. Toți vor participa la cursuri de pregătire cu profesori de limba franceză din București, Alexandria și Ploiești.

BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ - 08.09.2017

     În conformitate cu Ordinul Prefectului Judeţului Teleorman nr. 459/23.08.2017, în perioada 28.08-06.09.2017, au fost verificate unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Teleorman, de către echipe mixte constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului Şcolar Județean în vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea, în bune condiţii, a anului şcolar 2017-2018.

Detalii:

INVITAȚIE PRESĂ

     Vineri, 25 august 2017, la ora 10,00 vă invităm la sediul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, sala de ședințe CCD, str. Carpați, nr.15 (parter), unde va avea loc festivitatea de acordare de stimulente financiare absolvenților de clasa a VIII-a și a XII-a, care au obținut media generală 10 la examenul de Evaluare Națională 2017, respectiv examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, conform Hotărârii Guvernului 576/2017.

BIROUL DE PRESĂ